Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Snart tar Österbottens välfärdsområde sina första steg – bristen på gemensamt klient- och patientdatasystem stor utmaning

Från 2021
Uppdaterad 18.11.2021 16:58.
En sjukskötare i ett patientrum. I förgrunden hänger ett stetoskop.
Bildtext "Hej, hur kan jag hjälpa dig?" är ledord för Österbottens välfärdsområde.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Åratal av förberedelser ligger bakom, samtidigt är det först nu det riktiga utvecklingsarbetet inleds. Den bilden tecknas av direktör Marina Kinnunen, då det återstår bara några veckor tills det nya välfärdsområdet kör igång.

Det hela sker i två steg. Österbottens välfärdsområde inleder verksamheten som en samkommun den 1 januari 2022. Först ett år senare blir organisationen ett välfärdsområde enligt den nya lagen. Likaledes är det med pengarna. Under 2022 finansieras verksamheten av de österbottniska kommunerna, men år 2023 börjar staten betala.

Därför är det också en nyckelfråga att samkommunens budget för år 2022 blir bra, påpekar direktör Marina Kinnunen.

– Det här är en väldigt viktig budget. Man får inte underbudgetera för det kommer att påverka de kommande åren då vi får statlig finansiering. Budgeten borde vara så realistisk som möjligt, säger Kinnunen.

Budgeten ska ännu behandlas av såväl styrelse som fullmäktige och därför är Kinnunen i det här skedet rätt fåordig, men hon hoppas att varje kommun gör upp en realistisk budget för sin andel.

– Det här kommer vi såklart att ta upp till diskussion på de budgetmöten som ligger framför oss nu.

Marina Kinnunen, en vit kvinna med blont hår, står utanför Vasa centralsjukhus.
Bildtext Ekonomin och klient- och patientdatasystem är två stora utmaningar i kommande välfärdsområde, konstaterar direktör Marina Kinnunen.
Bild: Yle/Elin Willows

Datasystem kan krångla

Det är inte bara ekonomin som kan bli en utmaning, Kinnunen vet redan nu vad hon tror det är som blir den allra största utmaningen för Österbottens välfärdsområde.

– Jag skulle säga att den största utmaningen är våra klient- och patientdatasystem, att vi har så många olika. Vi kommer att behöva ett nytt, gemensamt system. Vi klarar oss så här, men det är nog en stor utmaning.

Sedan anskaffningen av det amerikanska bolaget Cerners klient- och patientdatasystem strandade tidigare i höstas har man tagit flera steg för att komma vidare.

Som ett första hjälp har man beslutat köpa in en mindre mjukvarulösning som ska förenkla vårdarnas arbete. Det handlar om ett regionalt visningsprogram för klient- och patientdata.

– De som jobbar kan läsa via programmet men inte skriva i det, säger Kinnunen.

I det här skedet uppmanar man österbottningarna till att, om möjligt, avvara lite extra tid för sina ärenden till samkommunen i början på året, utifall att datasystemen skulle krångla.

"Hej, hur kan jag hjälpa dig?"

Det finns också mycket att glädjas åt påpekar Marina Kinnunen. Många års förberedelser ska nu sjösättas i verkligheten och Kinnunen tror att det finns alla möjligheter att åstadkomma något bra.

– Jag är glad att vi äntligen går samman till en organisation. Nu kan vi på allvar börja utveckla innehållet.

Även om organisationen är ny och kontaktuppgifterna med den, så betonar Kinnunen att det kommer att vara samma sakkunniga som svarar då man ringer och som tar emot under besök.

– Vi fortsätter precis som hittills, vår viktigaste uppgift är att se till att alla österbottningar får sin social- och hälsovård. Och på sikt hoppas vi ju kunna få det att fungera ännu bättre än idag, men det kommer att ta sin tid innan vi är där.

De ledord som stakats ut för Österbottens välfärdsområde är ”Hej, hur kan jag hjälpa dig?" och det är en attityd som man hoppas ska gälla såväl i mötet med klienterna som mellan kolleger i personalen.

Den första januari öppnas den nya Kundbetjäningscentralen, till vilken telefonnumret är 06-218 9000. Dit kan man vända sig för att få en bedömning av vårdbehovet, rådgivning eller boka tider till hälso- och sjukvården. I början kopplas samtalet till hälsostationen i hemkommunen, tills en gemensam verksamhetsmodell har utarbetats för hela området. Telefontjänsterna kan till en början vara överbelastade och det kan ta längre än vanligt att bli uppringd tillbaka.

Information om samkommunens service finns på adressen osterbottensvalfard.fi – och även den tjänsten finns tillgänglig från och med årsskiftet.

Fler kontaktuppgifter hittas ur nästa nummer av tidningen Hembesöket, som delas ut till hushållen den 16 december.

De gamla telefonnumren till social- och hälsovårdsenhetern fungerar ännu sex månader efter årsskiftet, samtal dit kopplas automatiskt vidare.

Kundtjänst
Bildtext Första januari öppnar nya Kundbetjäningscentralen på nummer 06-218 9000.
Bild: Alan Clark

Diskussion om artikeln