Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Telefontjänsten vid Åbos hälsovård är fortfarande överbelastad – i november ringdes 41 000 samtal

Från 2021
Uppdaterad 26.11.2021 14:32.
en sjukhusskylt utanför ingången till ett tallbackens sjukhus
Bildtext Regionförvaltningsverket har bett om en utredning av läget från Åbo stad. Verket kan också uppmana Åbo till att ordna sina tjänster till att överensstämma med hälso- och sjukvårdslagen.
Bild: Yle/Jasmine Urwäder

Det råder fortfarande brist på personal inom hälsovården i Åbo samtidigt som behovet av hälsovård har ökat. Särskilt telefontjänsten för tidsbokning är överbelastad.

Det ökade trycket på hälsovården beror till stor del på coronapandemin. Inom november 2021 har det kommit in 41 000 samtal till hälsovårdens telefontjänst. Jämförelsevis brukade staden ta emot ungefär 25 000 samtal per månad under normalläge.

Enligt Päivi-Leena Honkinen som är ansvarig överläkare för den öppna vården i Åbo, finns det ingen mängd rekrytering som hjälper för att hantera den stora mängden samtal.

– Gällande lediga vakanser inom hälsovården i Åbo är läget varierande från vecka till vecka, säger Honkinen. För tillfället har ändå läget förbättrats något.

För tillfället är 15 sjukskötarvakanser lediga i Åbo, varav 10 är vikarieplatser och 5 är öppna vakanser. För tillfället är 16 läkartjänster ledigförklarade.

– Troligtvis kommer vi att fylla vikarieplatserna under december månad, säger Honkinen.

Honkinen säger alltså att man lyckats få igång rekryteringen av läkare tack vare att hälsovården fått mera pengar för att åtgärda problemet.

– Vi har kunnat lätta en del av arbetsbördan för läkare genom att köpa tjänster som exempelvis sköter telefontjänsten. En mindre arbetsbörda gör också Åbo stad mer attraktiv som arbetsgivare. Trots det ser läget ännu rätt dystert ut, säger Honkinen.

Jane Marttila, som är tillförordnad direktör för hälsoservicen inom serviceområdet, pekar ut ett ytterligare problem som telefontjänstens överbelastning för med sig.

Jane Marttila
Bildtext Jane Marttila, som är tillförordnad direktör för hälsoservicen inom serviceområdet, säger att det också är svårt att ersätta personal som plötsligt uteblir från jobbet, exempelvis på grund av sjukdom.
Bild: Yle / Peter Karlberg

Då telefontjänsten inte fungerar går det snabbare att få sin läkartid bokad om man tar sig till hälsostationen själv och bokar sin tid på plats och ställe.

Det här placerar patienter med rörelsesvårigheter i en ojämlik position. Enligt Marttila är detta inte ett bra sätt att sköta läget.

– Det här är inte ett särskilt kundinriktat sätt att hantera telefontjänsternas överbelastning, säger Marttila.

Stadens beslutsfattare trodde på en kortare pandemi

Biträdande borgmästare Elina Rantanen som ansvarar för social- och hälsovårdsfrågor, säger att köptjänsterna av de privata tjänsteleverantörerna är en tillfällig lösning och att staden på lång sikt kommer att arbeta för att stadens tjänsteutbud ska normaliseras.

Varför har det då tagit så lång tid för Åbo att åtgärda situationen?

– Säkert borde beslut ha fattats tidigare, men pandemikrisen fick staden att sätta sitt fokus på annat.

Enligt Rantanen var staden inte beredd på att pandemin skulle bli så långdragen som den sedan blev.

Elina Rantanen ser in i kameran med ett leende.
Bildtext Enligt Rantanen är Åbo inte en attraktiv arbetsgivare på grund av att arbetsbördan på personalen blivit onödigt tung.
Bild: Minna Rosvall / Yle

Regionförvaltningsverket har bett om utredning

Regionförvaltningsverket har fått anmälningar om vårdläget i Åbo och uppgifterna är oroväckande. Det säger jurist Niina Tainio vid Regionförvaltningsverket, vars uppgift är att övervaka vården.

– Regionförvaltningsverket har bett om en utredning av läget från Åbo stad. Vi kan också uppmana Åbo stad att ordna sina tjänster så att överensstämmer med hälso- och sjukvårdslagen, säger Tainio.

Regionförvaltningsverkets behandling av läget i Åbo är ännu inte avslutad.

Diskussion om artikeln