Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Regeringen föreslår att brandmän ska utbildas på svenska igen – räddningsdirektör: En mer långsiktig lösning behövs

Från 2021
Uppdaterad 19.11.2021 09:38.
Brandmän utanför dörren till källaren där det läcker.
Bildtext Den nya svenskspråkiga räddningskursen startar år 2022 med 30 studerande.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Det är stor brist på räddningspersonal på svenska i Finland. Regeringen har i sin kompletterande budgetproposition föreslagit för riksdagen att 1,6 miljoner euro ska riktas till svenskspråkig räddningsutbildning.

Speciellt stor brist råder det på svenskspråkig brandpersonal. Brandmansutbildningen finns för tillfället i Kuopio och ordnas bara på finska.

Enligt beräkningar behövs över 1 000 nya personer inom räddningsyrket under de kommande tio åren. Av dem borde 300 vara svensk- eller tvåspråkiga.

Den nya svenskspråkiga kursen startar år 2022 med 30 studerande.

Peter Johansson, räddningsdirektör på Östra Nylands räddningsverk, är nöjd över beslutet.

– Det är ett bra beslut och det är hög tid att en svenskspråkig kurs ordnas.

Men en svenskspråkig kurs löser inte hela problemet med bristen på räddningspersonal och Peter Johansson vill därför se en mer långsiktigt lösning.

– Det här är något som jag skulle kalla en plåsterlösning. Det skulle vara minst lika viktigt att vi skulle få en fortgående utbildning. Det kan inte vara så att bara man pratar tillräckligt mycket om det så får vi en kurs och sen ingenting.

Enligt Johansson har man föreslagit att det skulle ordnas en svenskspråkig kurs var tredje år.

Han säger att det skulle underlätta för dem som är intresserade av att utbilda sig till brandman.

– En ung person som vill utbilda sig till brandman har svårt att planera sitt liv då hen inte vet när nästa kurs ordnas, vilket är fallet nu. En kurs var tredje år skulle göra det lättare för människor att söka in, eftersom de då till exempel kan planera när de gör sin militärtjänstgöring eller andra utbildningar.

"Optimalt att ordna kursen i Helsingfors"

I Kuopio utexamineras cirka 130 brandmän årligen.

Senast Kuopio ordnade en svensk brandmansutbildning var för nio år sedan, år 2012. Fem år innan det ordnades en kurs som delades mellan Ekenäs och Vasa.

Enligt Peter Johansson är Kuopio inget bra alternativ för svenskspråkig utbildning, eftersom man haft svårigheter med att rekrytera svenskspråkig personal dit och eftersom tröskeln att åka till en helfinsk miljö är stor.

Istället hoppas han på att kursen ska ordnas i Helsingfors.

– Det skulle vara optimalt att ordna den i Helsingfors. Helsingfors räddningsskola får nu fortsätta sin verksamhet och där finns alla infrastruktur färdigt. Det är också lätt att ta sig dit från olika håll i Svenskfinland.

Regeringens miljonsumma ska förbättra tillgången till svenskspråkig utbildning både på fastlandet och på Åland. Du kan läsa mera om budgetkompletteringen här.

Artikeln har uppdaterats 19.11.2021 kl 9.33 med kommentarer av Peter Johansson, räddningsdirektör på Östra Nylands räddningsverk.