Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Många kommunalpolitiker i Österbotten intresserade av en kandidatur i välfärdsområdesvalet

Från 2021
En sjukhusbyggnad i Kristinestad.
Bildtext Välfärdsområdenas fullmäktigen kommer bland annat att fatta beslut om hälsovården i området.
Bild: Yle/Juho Teir

Nästan hälften av kommunfullmäktigeledamöterna i Österbotten kommer att ställa upp i välfärdsområdesvalet i januari. Det framkommer ur en enkät som Yle låtit göra.

I januari är det dags för ett historiskt val då ledamöter ska väljas in i de nya välfärdsområdenas fullmäktigen. Välfärdsområdesvalet väcker intresse bland de österbottniska kommunalpolitikerna.

I en enkät som Yle låtit göra svarade 45 procent av fullmäktigeledamöterna att de är intresserade av att ställa upp. 114 kommunalpolitiker svarade på enkäten.

Även i Södra Österbotten och Mellersta Österbotten var intresset ungefär lika stort bland de som svarade på enkäten.

De flesta motiverar beslutet med att det är ett viktigt val.

– Det här är viktigt och vi borde få väljarna mobiliserade i så stor utsträckning som möjligt. Vi hoppas att många av kandidaterna har en bred kunskap av social- och hälsovårdssektorn samt räddningssektorn, säger Mari Hiltula (Saml) i Kaskö.

– När man frågar medborgare vad som är viktigt för dem, så listar de hälsa, trygghet, familj och välfärd. I välfärdsområdesvalet väljs de personer som bestämmer om just de här sakerna. Jag vill vara med och påverka, konstaterar Anja Heinänen (SDP) från Kristinestad.

– Ur invånarnas synvinkel kommer välfärdsområdet att fungera som en väldigt viktig aktör, eftersom den offentliga social- och hälsovården flyttas dit, säger Hans-Erik Lindqvist (SFP) från Närpes.

– Över hälften av kommunernas budgetmakt flyttas över till välfärdsområdena. Dessa flera hundra miljoner euro i skattepengar måste ses över noggrant, så att kommuninvånarna kan få en acceptabel service, säger Tomi Kaunismäki (KD) från Vasa.

Mest intresse att ställa upp i valet finns bland de som har en utbildning inom social- och hälsovård.

– Jag känner väl till hälsovården och omsorgen, säger till exempel Mikael Fredman (SFP) från Korsholm.

– Jag har bra erfarenhet och kunskap om hur vårdarbetet påverkar många saker. Jag har också varit patient en längre tid och vet ur en patients synvinkel hur man kunde utveckla välfärdsområdet och vad man ska satsa på, konstaterar Eva-Maria Strömsholm (SFP) från Vasa.

– Min långa jobbhistoria inom socialsidan, speciellt inom barnskyddet förpliktigar mig att ställa upp i det här valet, säger i sin tur Harri Moisio (Vänstern) från Vasa.

Tidsbristen en orsak att inte ställa upp

Men trots att många är intresserade av att ställa upp, har också 48 procent fattat beslutet att inte ställa upp. De flesta av dem uppger tidsbristen som orsak till att de inte ställer upp,

– Många andra förtroendeuppdrag, svarar Bengt Berglund (SFP) i Kristinestad.

– Min tid räcker inte till för två fullmäktigen, säger Robert Wargh (KD) från Kronoby.

Antti Koivukangas (SFP) i Jakobstad tänker inte heller ställa upp. Han anser att han har tillräckligt med förtroendeuppdrag.

– Som ny fullmäktigeledamot och medlem i nämnder finns det mycket att lära sig. Jag anser att som kandidat i välfärdsområdesvalet borde man ha antingen en väldigt bra kunskap inom ämnesområdet eller ideologiskt brinna för utvecklingen av social- och hälsovården, konstaterar Koivukangas.

Även Arto Kallio (SDP) från Kristinestad, Jukka Jänisoja (Sannf) från Laihela, Jane Trygg-Kaipiainen (MSK) från Korsholm och Sauli Isokoski (Vänstern) från Jakobstad uppger tidsbristen som orsak till varför de inte ställer upp.

Valet i januari kommer att avgöra vilka 59 personer som kommer att ta en plats i välfärdsområdets fullmäktige i Österbotten.

Sju procent av de som svarade har ännu inte fattat beslut om ifall de ställer upp.

Välfärdsområdesvalet går av stapeln den 23 januari 2022 och kommer att avgöra vilka 59 personer som kommer att ta en plats i välfärdsområdets fullmäktige i Österbotten.

Artikeln är en översättning av Merja Siiriläs artikel Valtuutetuista liki puolet lähtemässä aluevaaleihin Pohjanmaalla – kiinnostusta aluevaaleja kohtaan on erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla för Yle Uutiset. Översättning och bearbetning av Juho Teir.

Diskussion om artikeln