Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Inrikesminister Mikkonen: Hybridattacken har till viss del redan lyckats i Finland

Från 2021
Emma Kari och Krista Mikkonen står vid var sitt podium på en presskonferens.
Bildtext De Grönas Krista Mikkonen tog på fredagen över som inrikesminister efter att Maria Ohisalo gick på föräldraledigt. Emma Kari blev ny miljöminister.
Bild: Silja Viitala / Yle

Oppositionens interpellation vill lyfta upp frågor i offentligheten som inte hör hemma där, säger den nya inrikesministern.

Den nytillträdda inrikesministern Krista Mikkonen (Gröna) säger att hybridattacken vid gränsen mellan Belarus och Polen redan burit frukt inom den finländska politiken. Hon säger att ett mål med hybridattacker är att skapa turbulens inom olika länders inrikespolitik.

– Oppositionspartiernas interpellation kräver väldigt detaljerade utredningar om hur regeringen förbereder sig på hybridpåverkan och hurdana medel man ska använda.

Hon säger att de svar som oppositionen vill ha går in på den nationella säkerheten. Sådana frågor ska inte dryftas offentligt.

– På det viset känns det som att Belarus och eventuellt Ryssland redan uppnått en del av de mål som de vill uppnå; att skapa förvirring i den inhemska politiken.

Att man med en interpellation vill lyfta upp sådana frågor i offentligheten som inte hör hemma där är förvånande

― Krista Mikkonen (Gröna), inrikesminister

Hon säger att Finland har beredskap för olika sorts situationer och hoppas att det finns en tillit till säkerhetsmyndigheterna. Lagstiftningen kommer att ses över så att den motsvarar det dagsaktuella läget.

På frågan om oppositionen redan spelat Belarus och eventuellt Ryssland i händerna säger hon att hon förstår att man rent politiskt vill hitta motstridigheter i en dylik situation.

– Men att man med en interpellation vill lyfta upp sådana frågor i offentligheten som inte hör hemma där är förvånande.

Mikkonen betonar också att det redan finns gällande lagstiftning som ger möjligheter att stänga gränsstationer om ett allvarligt hot skulle uppstå.

Hur förhindra en humanitär kris?

Krista Mikkonen har bara hunnit vara inrikesminister i en dryg halvtimme när hon krävs på svar om ifall människorna som sitter i kläm vid gränsen mellan Belarus och Polen bör släppas in i EU. Något direkt svar ger inrikesministern inte, utan hänvisar till att man diskuterar saken på ett internationellt plan.

– Den här frågan är på många sätt gemensam för hela EU och det är viktigt att också vi, tillsammans med EU, agerar så att vi kan förhindra en humanitär kris vid gränsen.

Hon betonar att Finland deltar aktivt i diskussionerna om hur man kan förhindra att människorna vid gränsen används som spelpjäser, så som nu hänt.

– Vi måste se till att ingen behöver förbli i en otrygg situation. Det här är frågor som vi på en EU-nivå måste hitta svar på.

Krista Mikkonen tillträdde som inrikesminister på fredagen. Riksdagsledamot och den tidigare ordförande för De Grönas riksdagsgrupp, Emma Kari, tog över Mikkonens tidigare ministerportfölj som miljöminister. Kari svors in i sin nya post under Statsrådets möte på fredagen.