Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Snöbollseffekt på sjukhusen i Västnyland – nu råder besöksförbud på Lojo sjukhus

Från 2021
En informationsskylt på ett sjukhusområde.
Bildtext Besöksförbudet gäller också akutmottagningen vid Lojo sjukhus, med undantag i fall där patienten i fråga är till exempel ett barn.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Coronaläget i Västnyland har försvårats. Nu leder coronaepidemin på vårdavdelningarna i Ekenäs till besöksförbud på Lojo sjukhus.

Covidutbrottet på Raseborgs sjukhus och hälsovårdscentralens så kallade bäddavdelningar har lett till att vårdavdelningarna vid hälsovårdscentralerna inom Lojo sjukvårdsområde är väldigt överbelastade.

I Raseborg har bäddavdelningarna varit tvungna att avbryta intagningen av nya patienter, vilket i sin tur har lett till att vårdavdelningarna på de inremedicinska och kirurgiska vårdavdelningarna på sjukhuset i Lojo är fulla.

Det är också rusning på akutmottagningen vid Lojo sjukhus så gott som varje dag, uppger HUS.

Besöksförbud till årets slut

För att förhindra uppkomsten av en covidepidemi och för att klara av den svåra överbelastningen vid Lojo sjukhus förbjuds anhöriga att besöka patienter på sjukhuset fram till den sista december.

Det finns vissa undantag där anhöriga får besöka sjukhuset. Det gäller patienter inom palliativ vård (vård i livets slutskede), föderskor, barnmottagningar samt familje- och närståendeträffar i enlighet med psykiatrisk vårdplan.

Också vid sjukhusets akutmottagning är besök av anhöriga begränsad. Ledsagare får hålla patienten sällskap endast efter vårdpersonalens övervägande. Det kan handla om fall där patienter är barn eller patienter inom palliativ vård.

Källa: Pressmeddelande från HUS

Diskussion om artikeln