Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Försvarsmakten stoppar vindkraftsprojektet i Lappträsk - ekonomiskt bakslag för kommunen

Från 2021
Uppdaterad 25.11.2021 11:36.
Tre vindkraftverk mot en röd kvällshimmel.
Bildtext Försvarsmaktens nej till vindmöllor i Lappträsk förblir ett nej, tror kommundirektören i Lappträsk, Tiina Heikka.
Bild: Mostphotos

Lappträsk ser ut att gå miste om det vindkraftsprojekt som energibolaget Ilmatar Energy har på gång i Lappträsk och Lovisa. Orsaken är ett negativt utlåtande från försvarsmakten.

Utlåtandet kan inte förändras även om man skulle förändra vindmöllornas placering, storlek eller antal, sägs det i försvarsmaktens utlåtande till energibolaget Ilmatar Energy.

Enligt de preliminära planerna kunde maximalt cirka 20 vindkraftmöllor byggas i området. Området är inritat i Nylands landskapsplan som ett vindkraftsområde.

Det var i slutet av augusti som energibolaget Ilmatar Energy lämnade in ett planläggningsinitiativ till Lappträsk kommun.

Lappträsk kommunfullmäktige godkände initiativet vid sitt möte den 8 september.

Initiativet har också fått medgivande från flera markägare.

Så sent som i somras fick markägare i Lappträsk ta ställning till ett avtalsutkast. Då framkom att en vindkraftspark kan bli verklighet om tillräckligt många markägare vill arrendera mark.

Lappträsks kommundirektör Tiina Heikka. En leende kvinna under ett gult paraply.
Bildtext Kommundirektör Tiina Heikka undrar nu om de klimatmål som staten satt upp också speglas på ett praktiskt plan.
Bild: Matti Myller / Yle

Planen skjuten i sank av försvarsmakten

Nu, bara några månader senare, verkar det som om det inte kommer att bli någonting av vindkraftsparken.

Kommundirektören i Lappträsk - Tiina Heikka - vet inte hur försvarsmakten motiverar ett nej till vindmöllor i Lappträsk.

– Jag hoppas förstås att beslutet kunde förändras, men jag är ganska säker på att vi inte kan påverka det här beslutet, säger Heikka.

Kommer ni ändå att vara i kontakt med Försvarsministeriet?

– Jag har varit i kontakt med dem och jag tror att vi kommer att ha kontakt igen efter det att vi har haft frågan uppe i kommunstyrelsen på måndag (22.11) säger Heikka.

Först vill inte kommundirektör Heikka redogöra för samtalet med Försvarsministeriet, men går med på att ändå glänta på förhänget en aning.

– Nåja, jag kan ju säga det, att man från ministeriet sade att de inte kan göra någonting åt beslutet, men att vi också kunde tala med andra ministerier, säger Heikka.

Inte bara en säkerhetspolitisk fråga

Ett projekt av den här storleksklassen skulle få betydande ekonomiska konsekvenser - inte bara för Lappträsk - utan för hela regionen.

För att inte tala om den positiva betydelsen med tanke på miljö och klimat. Projektet skulle förstås stödja Finlands klimatstrategi.

Heikka menar att om vi ​​vill öka användningen av förnybar energi, måste vi också vara öppna för utvecklingen av ny teknik och möjliggöra förnybara energikällor.

Kommundirektör Tiina Heikka frågar sig nu om de klimatmål som staten satt upp också finns i praktiken.

Hon undrar också om det skulle finnas anledning att se på de hinder som försvarsmakten nu satt upp i ljuset av både säkerhets- och klimatpolitiken.

Den frågan föreslår Heikka i kommunstyrelsens föredragningslista att kommunen bör ställa till och diskutera med Arbets- och näringsministeriet, Försvarsministeriet och Miljöministeriet.

Tuulivoimaturbiini.
Bildtext Både kommun och markägare förlorar pengar på att det inte byggs några vindmöllor i kommunen.
Bild: Simo Pitkänen / Yle

Både kommun och markägare förlorar pengar

Trots ett negativt beslut - som troligtvis inte går att rucka på - är det alltså skäl till fortsatt dialog.

– Det här är en viktig sak för hela landet. Därför vill vi i Lappträsk öppna upp för diskussion. Vad innebär ett dylikt beslut för Finland, undrar Heikka.

Ja, och vad innebär det för Lappträsk?

– Det innebär förstås att vi förlorar mycket pengar i form av samfundsskatteinkomster - säkert många hundratusen per år. Också markägarna drabbas, säger Heikka.

Följande steg i projektet skulle ha varit att upprätta ett planläggningsavtal.

Miljökonsekvensbedömningen skulle ha offentliggjorts kring årsskiftet. Uppskattningsvis skulle planen ha kunnat godkännas under första halvan av 2023.

Som bäst utreder Ilmatar Energy också möjligheter till vindkraft i Lovisa.

Vid energibolaget Ilmatar Energy säger projektutvecklingsdirektör Noora Jaakamo att hon inte kan kommentera ärendet eftersom innehållet i försvarsmaktens utlåtande är konfidentiellt.

– Vi känner med invånarna och markägarna. Vi följer förstås ännu situationen ifall den skulle förändras. Försvarsmakten ändrar sällan sina beslut, men ibland kan också det hända, säger Jaakamo.

Ett uttalande av energibolagets projektutvecklingsdirektör Noora Jaakamo har adderats artikeln 19.11.21 kl. 17.51.

24.11.21 kl. 13.07: Energibolagets namn har korrigerats från Ilmatar Windpower till Ilmatar Energy.

25.11.21 kl 11.35. Adderat ett uttalande (de sista raderna) av projektutvecklingsdirektör Noora Jaakamo.