Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vindhastigheter mäts för havsvindkraftspark i Korsnäs

Vindmöllor på rad i glittrande hav.
Bildtext Nu mäts vindarnas hastigheter för den planerade havsvindkraftsparken i Korsnäs.

Hösten 2020 godkände Korsnäs kommun ett planläggningsinitiativ för en havsvindkraftspark. I somras inleddes undersökningar för att klargöra vilken påverkan projektet har på omgivningen. Enligt beräkningar kan Korsnäs havsvindkraftspark vara i användning tidigast 2028.

Mätningarna av vindhastigheter är en del av planeringsarbetet för vindkraftsparken som planeras ute till havs, 15 kilometer från strandlinjen i Korsnäs. För att mätningarna ska kunna genomföras kommer en mast att resas under november.

Forststyrelsen registrerar vindförhållanden med hjälp av en 170 meter hög mast på Bergö i Malax. För att montera masten krävs både lyftkran och helikopter.

Med mätningarna undersöks bland annat vindens medelhastigheter och styrka på olika höjder.

Vindförhållandena mäts enligt vindkraftsparkens planerade navhöjd. På området förväntas vindarna vara goda.

Mätningarna väntas pågå i två år. Masten tas ner när mätningarna avslutas.

Ett tiotal havsvindkraftsparker är aktuella i Finland. EU planerar en stor ökning av havsvindkraften under kommande årtionden.

Artikeln är en översättning av texten Korsnäsissa tehdään tuulimittauksia merituulivoimapuistoa varten.