Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Attityderna till psykisk ohälsa har försämrats under de två senaste åren visar barometer – oroväckande säger expert

Från 2021
Uppdaterad 22.11.2021 11:25.
En man i rutig kappa.
Bildtext Det måste bli lättare att få hjälp för problem som berör den mentala hälsan, säger Olavi Sydänmaanlakka, verksamhetsledare vid Centralförbundet för mental hälsa.
Bild: Markku Pitkänen / Yle

Under de senaste sexton åren har de allmänna attityderna till psykisk ohälsa förbättrats, det visar en barometer från Centralförbundet för mental hälsa. Samtidigt är stigmat kring psykisk ohälsa fortfarande närvarande i de drabbades vardag, till och med i högre grad än för två år sedan.

Fyra av fem som lidit av psykisk ohälsa ansåg att psykisk ohälsa fortfarande var stigmatiserande och nästan 60 procent av dem ansåg att folk undvek dem på grund av deras diagnos, enligt barometern.

En tredjedel av dem som deltog i barometern sa att de skämts för att söka vård för psykisk ohälsa.

Alla de här siffrorna har stigit, det vill säga situationen har försämrats sedan år 2019 då barometern senast gjordes. Då upplevde knappt hälften att psykisk ohälsa var stigmatiserande och mindre än en tredjedel skämdes för att söka vård.

Hur andra ser på personer med psykisk ohälsa och hur de själva upplever sin situation stämmer inte överens

– Det finns ingen entydig orsak till den här utvecklingen, säger Olavi Sydänmaanlakka som är verksamhetsledare vid Centralförbundet för mental hälsa.

Enligt honom verkar det som om tröskeln för att tala om psykisk ohälsa har blivit lägre samtidigt som attityderna till psykisk ohälsa överlag har förbättrats.

– Det verkar ändå som om attitydförändringen inte syns i praktiska situationer i folks vardag, säger Sydänmaanlakka.

Hur andra ser på personer med psykisk ohälsa och hur de själva upplever sin situation stämmer inte överens.

Det måste bli lättare att få hjälp

Sydänmaanlakka är i synnerhet orolig för stigmat kring att söka vård för sina mentala problem.

Det viktiga skulle vara att öka tjänster med låg tröskel och göra det lättare för människor att få hjälp.

– Det måste bli snabbare och lättare att få hjälp. Man ska inte behöva förklara eller motivera varför man behöver få tala med någon, säger han.

Under de sexton år som barometern för mental hälsa följt med attityderna till psykisk ohälsa så har attityderna ändå tydligt förbättrats.

Två tredjedelar av befolkningen säger till exempel att de inte skulle ha några problem med att arbeta med en person som lider eller lidit av psykisk ohälsa.

Hjälp för dig som mår dåligt