Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Påverkare inom SDP ger Sanna Marin skyhöga vitsord – inget hot från de egna, visar Yles enkät

Från 2021
Sanna Marin
Bildtext Stödet för partiordförande Sanna Marin är kompakt inom SDP.
Bild: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Stödet för Sanna Marin är solitt inom SDP. Socialdemokratiska påverkare anser att partiets ordförande och Finlands statsminister lyckas väl med att driva igenom SDP:s agenda i politiken.

Marin anses inte heller ha drivit Finlands Socialdemokratiska Parti för långt vänsterut, visar en enkät som Yle Uutiset låtit göra. 93 procent av dem som har inflytande anser att partiet befinner sig just lämpligt långt till vänster på den ideologiska kartan.

Några partiaktiva anser ändå att partiordförandeskapet lidit något av att Marin är statsminister, men också partiledaruppdraget anses hon sköta med bravur.

Under höstens lopp har Marin flera gånger hamnat i stormens öga, dels på grund av oenighet inom regeringen men också exempelvis för boomer-incidenten.

Den uppkom då statsministern på Instagram uppmanade folk att tagga ner vad gäller hennes personliga fritid och hennes privata fester - något som en del upplevde som åldersdiskriminering i och med att hon använde ordet boomer.

Också hanteringen av coronakrisen i höst har väckt en del kritik, efter en annars lyckad skötsel av pandemin, och det har spillt över på regeringschefen.

Tior och lovord på Marins betyg: "Sanna leder oss framåt"

Yles enkät visar dock att Marin tills vidare inte behöver oroa sig för dalande stöd från de egna. Påverkare inom SDFP prisar såväl hennes tillvägagångsmetoder som prestationer, och sin unga ålder till trots betecknas hon som pragmatiker.

Marin beskrivs som en strålande statsminister och duglig partiledare. Fler än var tredje som svarade på enkäten ger Marin en full tia för skötseln av statsministeruppdraget. De flesta ger skolvitsordet nio, det finns någon enstaka sjua med, och det ger medelvitsordet 9,2.

De höga vitsorden kommer för Marins stresstolerans och prestationsförmåga under den svåra coronapandemin. Hon prisas också för sakkunskap, sin förmåga att uppträda samt målmedvetna ledarskap inom regeringen.

Marin får beröm också för sin förmåga att ta in information och nätverka med utländska beslutsfattare.

Helt bra också som partiledare

Hon anses ha lyckats bra också som partiledare, medelvitsordet är nio, även om något fler kritiska röster hörs om den befattningen.

Som positivt räknas hennes förmåga att ena partiet – flera påverkare säger att partiet nu är mer enat än på flera decennier.

94 procent av dem som svarade på Yles enkät anser att partiet fått bra igenom sina målsättningar, bland annat vårdreformen, utvidgningen av läroplikten, vårdgarantin och vårdarkvoten.

Endast enstaka kritiska röster hörs inom partiet just nu. Några misstänker att Marin glömt bort partiets kärnväljare och någon kritiserar bristen på öppenhet.

Den 10 december har 36-åriga Sanna Marin suttit som statsminister i två år. Partiordförandeskapet tog hon över av Antti Rinne i augusti 2019. Hon har ända sedan början åtnjutit stort stöd från de egna.

Yle bad socialdemokratiska påverkare i riksdagsgruppen, EU-parlamentet, partistyrelsen, partifullmäktige och ungdomsorganisationens förbundsstyrelse att bedöma Marins verksamhet som såväl statsminister som partiordförande. Samtidigt begärdes åsikter om hur väl partiets målsättningar uppnåtts.

Resultatet är bara riktgivande eftersom endast 97 av 185 tillfrågade svarade på frågorna.