Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sparkade ÅA-rektorn von Wright i HBL: "Mina försök att ingripa i oklarheter kring kreditkorts- och bilanvändning gillades inte"

Från 2021
Uppdaterad 20.11.2021 15:00.
von Wright tittar in i kameran.
Bildtext Moira von Wright ger i HBL sin version av hur det gick till då hon tvingades lämna rektorsposten vid Åbo Akademi.
Bild: Ida-Maria Sola/Yle

En outsider som ifrågasatte invanda system och förmåner och vars ambitiösa vilja att utveckla det akademiska väckte motstånd. Den bilden målar den avskedade rektorn för Åbo Akademi Moira von Wright upp av sig själv i en stort upplagd intervju för Hufvudstadsbladet.

I lördagens Hufvudstadsbladet (bakom betalmur) är det är första gången som Moira von Wright i detalj berättar sin egen version av vad som hände då hon fick gå som rektor för Åbo Akademi i början av november.

Uppsägningen motiverades till en början med bristande förtroende. Senare preciserades det här från ÅA:s sida, då det hette att osakligt bemötande och intern kritik var de största orsakerna till att von Wright tvingades gå.

Den sparkade rektorn själv har hittills kommenterat det hela sparsamt, med att hon upplever att det hela inte gått rätt till.

Men i lördagens HBL talar hon alltså ut och ger sin egen version av händelserna.

Ingrep i oegentligheter

I intervjun säger Moira von Wright bland annat att hon noterade otydligheter i redovisningskulturen.

– Det handlade till exempel om att se till att donationsmedlen användes korrekt och att man kan berätta vad man har använt pengarna till, säger von Wright i HBL.

Hon anser att det behövdes ett förtydligande i de här fallen, liksom i hur professorer skulle redovisa för sin användning av arbetsgivarens kreditkort.

von Wright berättar i intervjun att hon tillsammans med ekonomidorektören ville att de som använde ÅA:s kreditkort skulle bli tvungna att betala utgifterna själva ifall de inte lämnade in kvitton. Det här fanns det enligt von Wright ett motstånd mot eftersom "alla inte hade orkat ta sig besväret att redovisa för utgifterna".

Inflammerat förhållande mellan rektorn och tidigare förvaltningsdirektören

Ex-rektorn ska också ha ingripit i användningen av universitetets representationsbil. Här kommer man in på det av allt att döma inflammerade förhållandet mellan von Wright och Åbo Akademis tidigare förvaltningsdirektör Ulla Achrén. von Wright ska enligt artikeln i HBL ha ingripit i Achréns sätt att använda bilen.

– Jag hade fått förklarat för mig att bilen fanns till för att rektorn skulle kunna använda den. Jag sade att man inte kan åka med bilen utan att ta upp saken med mig förväg, berättar von Wright i tidningen.

Vidare säger ex-rektorn att hon upplevde att Achrén hade en stark maktposition inom ÅA. Hon kommenterar också Achréns politiska engagemang inom Svenska folkpartiet, bland annat som partisekreterare och inom politiken i Åbo. von Wright målar upp en bild av ett komplext nätverk.

– När jag kom in hade jag inte förstått den starka bindningen mellan akademin och partiet. Jag har själv tyckt att Åbo Akademis framtid som universitet kräver en ökad universitetsmässighet inom hela organisationen, säger von Wright i HBL.

Ulla Achrén ville inte kommentera ärendet till HBL.

Mobbare eller mobbad?

I den långa intervjun talar den sparkade rektorn också om det jäv som hon beskyllts för. Enligt von Wright handlar det om att hon haft en nära vän bland professorerna, en vän som stöttat henne under den tid som följde efter att hennes son dog. Enligt Moira von Wright ska professorn i fråga inte ha behövt eller fått några favörer från hennes sida.

von Wright har beskyllts för osakligt beteende, vilket hon i viss mån medger i intervjun. Hon förklarar ändå sitt agerande med sonens bortgång.

– Helt klart hade jag varit trevligare och haft längre stubin ifall min son fortfarande hade levt.

Moira von Wright låter förstå att hon själv var föremål för mobbning och ger ett exempel:

– Folk har berättat för mig hur det talades bakom min rygg att jag inte ska bli långvarig. När jag lät sy om rektorskåpan för att den inte skulle släpa i golvet, sades det att det är onödigt eftersom det bara var en tidsfråga innan kåpan skulle bäras av en lång och ståtlig man igen, säger Moira von Wright i tidningen.

Källa: Hufvudstadsbladet