Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Spädbarn på sjukhus på grund av RS-virus – epidemin kan bli värre än på länge

Från 2021
ett spädbarn som vilar på mammans bröstkorg. Mamman håller sina händer om den lilla barnkroppen
Bildtext Spädbarn under 12 veckors ålder löper den största risken för allvarlig sjukdom.
Bild: Mostphotos

RS-viruset sprids kraftigt just nu. På barnjourer och avdelningar syns RS-viruset och den pågående infektionssäsongen i ett ökat antal patienter. 

Närmare 25 barn vårdas just nu på barnavdelningarna i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt på grund av RS-virus, säger Tea Nieminen, infektionsläkare vid Nya barnsjukhuset, till STT.

Enligt Mika Rämet, professor i pediatrik och chef för vaccinforskningscentret vid Tammerfors universitet, finns det RS-fall runtom i Finland, men i synnerhet i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS.

– Enligt Institutet för hälsa och välfärds register över smittsamma sjukdomar har man den här måndagen konstaterat 246 fall i Finland, och 140 av dem i HUS område, säger Rämet.

RSV (respiratory syncytial virus) orsakar vanligen inflammation i nedre luftvägarna hos nyfödda, spädbarn och småbarn.  Viruset sprids som droppsmitta.

Symtomen omfattar andningssvårigheter, vilka kan visa sig som en tydlig pipande eller rosslande andning och en högre andningsfrekvens. Barnet kan ha slem och feber, små spädbarn kan ha andningsuppehåll som det enda symtomet.

Coronarestriktionerna höll också RS-viruset i styr

I Sverige har RS-epidemin startat redan för flera veckor sedan, men i Finland är den i antågande. Infektionssäsongen väntas i år vara mer intensiv än vanligt.

I våras konstaterades inga RS-virusfall – den förväntade epidemitoppen uteblev på grund av coronabegränsningarna.

– Eftersom vi nu haft en paus på ett och ett halvt år så kommer epidemin sannolikt att vara mer intensiv än i medeltal, såsom den varit i Sverige. En sjukdom man genomlider varje år erbjuder skydd i en längre tid, nu är en större del av barnen sådana som aldrig insjuknat, säger Rämet.

Enligt Tea Nieminen vid Nya barnsjukhuset kan man tala om en infektionsskuld.

– I våras konstaterade vi inte ett enda fall, vilket kan varsla om att den kommande säsongen kan vara kraftigare än normalt. Epidemin tar fart när viruset kommer i kontakt med tillräckligt med personer som är mottagliga för det och vars immunförsvar har falnat, säger Nieminen.

Epidemin verkar vara kring en månad tidigare än vanligt. Enligt Nieminen kommer säsongen ändå att fortsätta åtminstone till januari.

Barn tävlar inte om sjukhusplatser med coronapatienter

Barn med RS-virus brukar vårdas på Nya barnsjukhuset vid HUS i kring en vecka. Eftersom de vårdas på barnsjukhuset tävlar de inte om samma sängplatser med coronapatienter.

– De här två grupperna vårdas på olika ställen, vilket underlättar något, men visst belastar det sjukvården som helhet att det finns två typers patienter samtidigt vars vård kräver stora resurser. Vi har ändå ett begränsat antal sjukskötare och läkare, säger Nieminen.

Enligt Mika Rämet är vacciner mot RSV nu under utveckling. Redan nu är det möjligt att ge spädbarn en viss grads skydd genom att ge dem antikroppsinjektioner.

– Just nu studerar vi mer utvecklade versioner av antikroppar. En idé är att modifiera dem så att halveringstiden bromsas upp och att man på så sätt skulle klara sig med en injektion istället för att man behöver en spruta varje månad genom hela RSV-säsongen.

Källor: HUS, STT.