Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Coronaviruset i Österbotten 22–28.11

Uppdaterad 27.11.2021 11:17.
En sjukskötare sätter plåster på en person som nyss fått ett coronavaccin.

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Lördag 27.11

14 nya fall i Österbotten

På lördagen rapporterade Vasa sjukvårdsdistrikt om 14 nya fall av coronavirus i distriktet. Incidenstalet sjunker till 111 smittade per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.

Under fredagen togs 420 tester.

32 nya fall i Södra Österbotten

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt rapporterar 32 nya coronafall och incidensen är 174,1.

Sju personer får sjukhusvård på grund av Covid-19.

Fredag 26.11

Coronasmitta i två Vasaskolor

I Vikinga skola har konstaterats ett fall av coronavirussmitta 26.11 och i Onkilahden yhtenäiskoulu två fall av coronavirussmitta 16.11 och 19.11. Exponerade elever är totalt 110.

De exponerade har försatts i karantän i enlighet med hälsomyndigheternas anvisningar. Båda skolornas personal, eleverna som försatts i karantän samt alla elevers vårdnadshavare i båda skolorna har informerats om det skedda.

Vid Vikinga skola är sammanlagt 57 elever i karantän. Vid Onkilahden yhtenäiskoulu har 53 elever försatts i karantän.

14 nya fall i Österbotten

Vasa sjukvårdsdistrikt har 14 nya fall att rapportera på fredag förmiddag. Incidensen är 130 och det totala antalet fall 4 446.

37 nya fall i Södra Österbotten

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt rapporterar 37 nya coronafall. Incidensen stiger till 174,1.

Sex personer får sjukhusvård pga coronan.

Torsdag 25.11

Läget fortsatt allvarligt i Mellersta Österbotten

De senaste 14 dagarna har man konstaterat 175 nya coronafall inom Mellersta Österbottens vårdsamkommun Soites område. Incidensen per 100 000 invånare är 226.

Soite rapporterar att tre personer för tillfället vårdas på sjukhus för covid-19. I början av veckan var siffran nio.

I nuläget görs omkring 2 000 coronatest per vecka. Förra veckan var 5,5 procent av testerna positiva. Över hälften av de som testade positivt befann sig redan i karantän.

Coronasmittan sprids i första hand bland personer som inte är fullvaccinerade, meddelar Soite.

Åtta nya fall i Vasa sjukvårdsdistrikt

Vasa sjukvårdsdistrikt rapporterar åtta nya fall av coronasmitta på torsdagen. Incidensen sjunker något från gårdagen och är nu 130.

Under gårdagen togs 514 coronatest. Sedan epidemins början har man konstaterat 4 432 fall av covid-19 i distriktet.

22 nya coronafall i Södra Österbotten

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt rapporterar 22 nya coronafall på torsdagen. Sex personer vårdas för tillfället på sjukhus för covid-19 i distriktet.

Incidensen stiger något och är nu 164,8. Under onsdagen togs 656 coronatest.

Onsdag 24.11

29 nya coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt

29 nya coronafall har konstaterats i Vasa sjukvårdsdistrikt det senaste dygnet. Incidensen i distriktet stiger till 132. Det senaste dygnet har 454 coronaprover tagits. Österbotten är fortsättningsvis ett område med samhällsspridning.

Nyckeltal för coronaläget i Vasa sjukvårdsdistrikt:

Det totala antalet coronainfektioner sedan pandemins början: 4424

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 3,24 %

Coronavaccinationerna i området (OBS! Över 12-åringar): Av områdets befolkning har 86,8 % fått en vaccindos och 81,6 % har fått två vaccindoser (tisdagen 23.11.2021)

Coronaexponeringar på Vamia i Vasa

På Vamia som erbjuder yrkesutbildning i Vasa har coronaexponeringar konstaterats 17.11 och 18.11.

Totalt har 15 personer satts i karantän. Läroanstaltens övriga verksamhet fortsätter som vanligt, skriver Vasa stad i ett pressmeddelande.

Fortsatt allvarligt coronaläge i Mellersta Österbotten

Mellersta Österbotten är fortfarande ett område med samhällsspridning. Risken för coronasmitta är hög i området, skriver vårdsamkommunen Soite i ett pressmeddelande.

Soites regionala coronasamarbetsgrupp samlades på onsdagen för att bedöma coronaläget och rekommendationerna. Incidensen inom Soite har sjunkit något och är nu 226 smittade per 100 000 invånare de senaste två veckorna, men läget är fortfarande allvarligt och risken för coronasmitta i Mellersta Österbotten är hög.

De nuvarande regionala restriktionerna och rekommendationerna bibehålls.

För tillfället tas många coronaprover inom Soite, cirka 2 000 i veckan. Förra veckan var andelen positiva provsvar 5,5 procent. 80 procent av smittofallen kan spåras. För tillfället vårdas två patienter med covid-19 på sjukhus i Mellersta Österbotten.

Fortsättningsvis är det främst ovaccinerade personer och personer som fått bara en vaccinationsdos som smittas.

Coronavirussmitta vid Elviraboendet

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats vid Elviraboendet i Smedsby i Korsholm den 23 november. Exponering har skett på en av boendets två avdelningar, men hela boendet har tillsvidare besöksförbud.

Smittspårningen pågår. Hela den exponerade avdelningen är försatt i karantän. Klienterna vårdas i huvudsak i sina egna rum.

Tisdag 23.11

Bara ett nytt coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt

Vasa sjukvårdsdistrikt rapporterar om endast ett nytt coronafall på tisdagen. Det totala antalet fall i sjukvårdsdistriktet sedan pandemins början är nu uppe i 4395. Under det senaste dygnet har 618 coronaprover tagits. Incidenstalet för de två senaste veckorna per 100 000 personer i distriktet är nu 122.

14 nya fall i Södra Österbotten

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt rapporterar om 14 nya coronafall det senaste dygnet. Fyra patienter får sjukhusvård. 349 coronaprover togs under måndagen. Incidensen i sjukvårdsdistriktet är 153,4.

Måndag 22.11

Regionförvaltningsverket kan ge nya begränsningar senare i veckan

Det blir inga nya begränsningar vid sammankomster för Vasa sjukvårdsdistrikts del - åtminstone inte ännu.

Regionförvaltningsverket beslöt att begränsa inomhussammankomster inom Birkalands sjukvårdsdistrikt men att man avvaktar då det gäller Vasa sjukvårdsdistrikt. Ett beslut gällande Vasa kommer senare i veckan efter att sjukvårdsdistriktet gett sitt utlåtande.

Både Birkaland och Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig i samhällsspridningsfasen.

Förbudet i Birkaland gäller offentliga tillställningar som ordnas inomhus för fler än etthundra personer och i vilka det finns läktarutrymmen där alla deltagare inte har bestämda sittplatser, eller ifall det är fråga om allsångstillställningar som räknas till offentliga tillställningar.

Syftet med begränsningen är att trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet och en fungerande smittspårning.

Allvarliga läget i Soite fortsätter

Vårdsamkommunen Soite beskriver coronaläget i Mellersta Österbotten fortfarande som allvarligt, även om antalet nya fall minskar. Under förra veckan konstaterades totalt 87 fall inom Soites område.

Förra veckan togs 1 570 test och andelen positiva testsvar var 5,5 procent. Incidensen är nu 194.

Nio personer får sjukhusvård för covid-19.

Nio nya fall i Österbotten

Nio nya fall av coronavirus har påträffats i Vasa sjukvårdsdistrikt. Incidensen fortsätter stiga en aning och är nu 134 per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.

Under söndagen togs 146 coronatest i Österbotten.

25 nya fall i Södra Österbotten

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt rapporterar om 25 nya fall. Totalt har 2 581 fall konstaterats i området sedan pandemins början. Incidensen ligger nu knappt under 150.

Sju personer får sjukhusvård för covid-19. 397 coronatest togs under söndagen.