Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nyhetsmediernas förbund: Yle har de mest pålitliga webbnyheterna

Från 2021
En person sitter med en smarttelefon i handen.
Bildtext Tillförlitlighetens roll har vuxit mest bland 15–24 -åringarna.
Bild: Amanda Vikman/Yle

De mest pålitliga webbnyheterna finns på Yles och på dagstidningarnas webbplatser, enligt en ny studie av Nyhetsmediernas förbund. Tre av fyra finländare anser också att vikten av mediers tillförlitlighet har ökat.

När nyhetstjänsterna på nätet ska bedömas på en skala från 1 till 10, får Yle av finländarna toppbetyget 7,9. Dagstidningarnas webbplatser får betyget 7,6. Skillnaden är större till MTV:s och kvällstidningarnas nyheter som får betygen 6,9 respektive 5,7.

Det här är första gången som branschorganisationen Nyhetsmediernas förbund, som till i fjol hette Tidningarnas förbund, utvärderade tillförlitligheten hos nyhetstjänster på nätet.

De nättjänster som finns de lägsta betygen var Jodel med 2,3 och Tiktok med 2,2.

Det är speciellt finländare över 65 som ger Yle ett högt betyg för pålitligheten. I den yngsta åldergruppen, 15–24, går dagstidningarna förbi Yle. Dagstidningarna webbnyheter får betyget 8,2 bland de unga.

Tidningen Helsingin Sanomat.
Bildtext Helsingin Sanomats webbnyheter fick bra betyg i undersökningen. Tidningen fick, liksom Yle, också beröm för stark demokratipåverkan.
Bild: Silja Viitala / Yle

Pålitligheten allt viktigare

I undersökningen nämner nästan tre fjärdedelar av finländarna att mediernas pålitlighet har blivit viktigare. Pålitlighetens roll har vuxit mest bland 15–24-åringar: 70 procent av dem svarade att de anser att nyheters pålitlighet blir allt viktigare i samhället.

Sirpa Kirjonen, marknadsförings- och forskningschef vid Nyhetsmediernas förbund, gläds över studiens resultat.

– Tanken om att det tryckta nyhetsmaterialet är det mest tillförlitliga har levt stark i Finland genom årtiondena. Det känns fint att kunna konstatera att finländarna insett att webbnyheterna går att lita på och att tilliten till nyheter på nätet växer, säger Kirjonen i ett pressmeddelande.

En stor del av dem som svarade på enkäten anser att dagstidningarnas material är lika pålitligt oberoende om det handlar om tyckt eller digitalt material. En femtedel svarade emellertid att de inte kan ta ställning i frågan, vilket Kirjonen ser som logiskt.

– För de yngsta är det digitala nyhetsinnehållet kanske den enda formen som de tagit del av. Det är alltså förståeligt att de inte kan ta ställning i skillnader mellan det tryckta och digitala nyhetsmaterialet.

Kvalitén går hand i hand med pålitligheten

Enkäten som gjordes av IRO Research och besvarades av tusen finländare i oktober 2021 visar också att nyhetsmedierna kvalité anses vara starkt kopplad till hur tillförlitligt innehållet är.

Yle toppar också listan gällande kvalité och dagstidningarnas digitala innehåll kommer strax efter.

När finländarna med en öppen fråga ombads svara på vilka nyhetsmedier de ansåg att speciellt förstärker demokrati och yttrandefrihet, var det också dagstidningarna och Yle som hade starkast demokratisk påverkan. Av dagstidningarna nämndes oftast Helsingin Sanomat.

Pålitlighet, högklassighet, mångsidighet och obundenhet var egenskaper som de som svarade på enkäten använde för att beskriva medier som de ansåg att speciellt förstärker demokrati och yttrandefrihet.