Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Svenska social- och kommunalhögskolan inleder socialarbetarutbildning i Vasa hösten 2022

Uppdaterad 22.11.2021 14:28.
Två studerande antecknar i häften med hörlurar på öronen i biblioteket i Svenska social- och kommunalhögskolan.
Bildtext Soc & kom och Statsvetenskapliga fakulteten har ett lagstadgat riksansvar för utbildning av svenskkunniga socialarbetare.

Snart blir det möjligt att studera till socialarbetare på svenska också i Vasa. Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc & kom) vid Helsingfors universitet utvidgar sin socialarbetarutbildning till Vasa från och med hösten 2022.

Det handlar om sammanlagt 15 nya studieplatser. Undervisningen kommer att bygga på en kombination av distans- och hybridundervisning.

Behovet av ökad socialarbetarutbildning har varit på tapeten de senaste åren och Undervisnings- och kulturministeriet har i sina strategiska dokument lyft fram det ökade behovet av socialarbetare fram till 2030.

Eftersom Soc & kom och Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet har ett lagstadgat riksansvar för utbildning av svenskkunniga socialarbetare, erbjuds nu dessa 15 studieplatser i socialt arbete i Vasa. Syftet är också att svara på det ökade behovet av personal inom det sociala området till följd av vårdreformen.

Vasa naturligt val

Professor Helena Blomberg-Kroll, som är ämnesansvarig för socialt arbete vid Soc & kom, ser det som naturligt att de 15 studieplatserna förläggs till Vasa, som ligger i landets enda svenskspråkiga vårdområde Österbotten.

"Soc & kom kommer att erbjuda en hel kandidatutbildning på 180 studiepoäng i Vasa. Magisterutbildning genomförs i samarbete med Statsvetenskapliga och en stor del av undervisningen sker i Vasa, men en del kursmoment kan kräva besök i Helsingfors", säger Blomberg-Kroll i ett pressmeddelande.

Enligt rektor Johan Bärlund möjliggörs Vasautbildningen av den tilläggsfinansiering som Undervisnings- och kulturministeriet har utlovat för en femårsperiod för de nya studieplatserna.

"Tilläggsfinansieringen har varit ett viktigt incentiv för oss", säger Bärlund.

Kandidatutbildningen i socialt arbete hösten 2022 kommer att förläggas vid Helsingfors universitets juridiska Vasaenhet på adressen Storalånggatan 28–30.