Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

I dag lyser Finland orange för att uppmärksamma våldet mot kvinnor: "Det är ju inte mycket vi begär, bara att få leva i trygghet utan våld och trakasserier"

Från 2021
Uppdaterad 25.11.2021 08:15.
Ryggsidan av en person med vinterkläder och mössa.
Bildtext Var tredje kvinna i världen utsätts för våld under sin livstid. Detta sker oftast innan för hemmets väggar av en partner eller nära anhörig. Kvinnan på bilden finns på en bildbank och figurerar inte i texten.
Bild: Ronnie Holmberg / Yle

Var tionde minut dödas en kvinna av en man. I dag på FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor lyser byggnader och sevärdheter över hela världen orange för att uppmärksamma våldet mot kvinnor.

Rubriker om våldet mot kvinnor får sällan någon att haja till.

Men om man tillåter sig en tankelek och ponerar att texten ovan hade varit "Var tionde minut dödas en anställd av sin chef", eller "Var tionde minut dödas en läkare av en patient", skulle antagligen många reagera.

Ändå är mäns våld mot kvinnor ett sådant omfattande samhälls- och folkhälsoproblem att det var tionde minut dör en kvinna på grund av våld av en närstående.

Var sjätte minut dör en kvinna av våld där gärningspersonens relation till kvinnan inte är definierad.

För att uppmärksamma detta färgas landmärken runt om i världen orange den 25 november varje år, som är FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.

En av tre kvinnor utsätts för våld

Var tredje kvinna i världen utsätts för våld någon gång under sin livstid och detta sker oftast i hemmet och av en närstående, påminner Veera Nurmenniemi på UN Women Finland.

– Det betyder att det i medeltal dör 137 kvinnor dagligen på grund av våld i nära relationer.

Det totala antalet kvinnor som varje dag dödas av våld är ännu större, över tvåhundra kvinnor per dag.

I de här fallen är det inte definierat om gärningspersonen står offret nära eller om det är fråga om en utomstående person.

Veera Nurmenniemi UN Women
Bildtext Veera Nurmenniemi på UN Women Finland berättar att kampanjen Orange days pågår i sexton dagar, med startskott på FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.
Bild: Saska Ylätalo

Finlands dystra statistik

I Finland ser siffrorna ännu dystrare ut, konstaterar Nurmenniemi.

I Finland dödas i medeltal tjugo kvinnor per år till följd av våld, och majoriteten av dem dödas av en nuvarande partner eller en ex-partner.

Var tredje kvinna i Finland har upplevt våld specifikt från sin partner eller ex-partner, medan var tredje kvinna globalt upplevt våld över huvud taget.

Det vill säga, i de finländska kvinnornas fall finns inte ens inräknat det våld de utsätts för av andra än en partner eller ex-partner, men ändå har en tredjedel upplevt våld.

– Finland är ett av de farligaste och mest våldsamma länderna för kvinnor inom EU. I Norden är Finland det farligaste landet att bo i för kvinnor.

Åtminstone femtiotusen kvinnor upplever årligen sexuellt våld i Finland.

– I Finland har också nästan hälften av alla kvinnor och flickor blivit utsatta för sexuellt eller fysiskt våld någon gång under sina liv.

Av vuxna finländare som upplevt våld i parförhållande är 75 procent kvinnor, och i 78 procent av fallen är den misstänkta gärningspersonen en man, enligt den nationella brottsofferundersökningen.

Snäva könsbilder och stereotypier

Gammaldags stereotypier om kvinnor och snäva könsbilder finns bakom kvinnohatet, säger Nurmenniemi.

Att skylla på offret istället för gärningspersonen är också ett uttryck för kvinnohat.

– Vi ber inte om mycket, det vi begär är att kvinnor och flickor ska ha rätt att leva i trygghet och delta i samhället utan rädsla för våld och trakasserier.

I Finland deltar ungefär trettio olika orter i kampanjen om avskaffandet av våldet mot kvinnor genom att lysa upp olika byggnader och sevärdheter.

I bland annat Vasa, Helsingfors och Åbo lyser olika landmärken i orange denna dag. Även statsrådet är med för att visa sin solidaritet i kampen mot mäns våld mot kvinnor.

Man vill påminna om att våldet mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna som drabbar kvinnor oavsett religiös eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats.

Kampanjen Orange days pågår i sexton dagar och avslutas den tionde december, dagen för de mänskliga rättigheterna.

statsrådet
Bildtext Även statsrådet färgas orange idag för att uppmärksamma denna dag, FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.
Bild: UN Women Suomi