Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Arbetsminister Tuula Haatainen om arbetskraftsbristen: "Arbetsgivarna måste ändra inställning till 50-plussare, språkkrav och utlänningar"

Arbetsminister Tuula Haatainen.
Bildtext Socialdemokratiska arbetsministern Tuula Haatainen efterlyssar ansvarstagande av arbetsgivarna.

Arbetsgivarna måste bli kvitt attitydproblem när de rekryterar personal, lyder ett utspel från arbetsminister Tuula Haatainen (SDP) i diskussionen om brist på arbetskraft i Finland. Haatainen uttalar sig för Yle Uutiset.

Den brist på arbetskraft som många arbetsgivare i Finland lider av har uppmärksammats i flera utredningar och i nödrop från olika branscher under den senaste tiden. Enligt arbetsminister Haatainen måste också arbetsgivarna se sig själva i spegeln.

– Det måste ske en förändring i sättet att rekrytera och i arbetsgivarnas attityder säger Tuula Haatainen till Yle Uutiset.

Hon avser attityder till personer som är äldre än 50 år, personer med utländskt klingande efternamn och sådana som har brister i språkkunskaperna.

– En person i 50-års ålder har lätt 20 år kvar i arbetslivet i många branscher, säger Haatainen.

– Och utländska namn borde inte få ha någon inverkan alls, tillägger hon.

"Se över språkkraven"

Inom många branscher efterlyser man arbetskraftsinvandring, men samtidigt har det visat sig att många företag drar sig för att anställa personer som inte talar de inhemska språken.

Enligt arbetsminister Haatainen måste arbetsgivarna se över sina språkkrav när det gäller hur fullständiga kunskaper en anställd måste ha.

– Vid rekryteringen borde man dryfta hur man vid sidan av jobbet kan stödja den anställdas finskakunskaper, säger hon.

"Arbetsgivaren måste utbilda nya"

En förklaring till svårigheterna att rekrytera ny personal är att de sökande inte har rätt utbildning eller arbetserfarenhet från branschen. Här uppger arbetsminister Haatainen att hon ofta kontaktas av nyss utexaminerade som inte får anställning på grund av brist på arbetserfarenhet.

Också här efterlyser arbetsministern ansvarstagande från arbetsgivarnas sida. De borde enligt henne ta större ansvar för att utbilda nya anställda.

– Vi har ett utmärkt utbildningssystem. En person som har fått en examen har nog förutsättningar att jobba, men behöver få samla på sig arbetserfarenhet.

"Fler utbytesstuderande borde stanna här"

Haatainen poängterar vidare att regeringen vill öka den andel studerande från utlandet som stannar kvar för att jobba i Finland. Målet är att 75 procent stannar, när det nu är ungefär hälften. Ett medel för att nå dit är att förlänga nyss utexaminerades uppehållstillstånd.

– Det ökar möjligheterna att söka jobb efter studierna, säger hon.

Arbetsminister Tuula Haatainen påpekar också att rekrytering av utländsk arbetskraft påverkas av hur den övriga familjens liv kan ordnas.

Texten bygger på arbetsminister Haatainens uttalanden i Yle Uutisets mer omfattande reportage om arbetskraftsbristen, Asenneongelmat pahentavat työvoimapulaa, pohtii työministeri Tuula Haatainen: Suhtautumista vieraskielisiin ja viisikymppisiin pitäisi muuttaa, av Hannu Tikkala.