Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sysselsättningsgraden ökar – färre arbetslösa nu än före coronapandemin

Från 2021
Byggarbetare.
Bildtext Sysselsättningsgraden lär öka till år 2023, tror Arbets- och näringsministeriet.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

I oktober det här året var 65 000 fler sysselsatta än ett år tidigare. Totalt är nästan 2,6 miljoner finländare anställda.

Sysselsättningsläget i Finland stärktes i oktober, enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.

Sysselsättningsgraden steg till 72,7 procent i oktober från 72,5 procent en månad tidigare. Sysselsättningsgraden beskriver andelen sysselsatta i befolkningen 15–64 år.

Det var 65 000 fler sysselsatta i oktober än ett år tidigare. Totalt var det nästan 2,6 miljoner anställda.

– Antalet anställda översteg sin pre-pandemiska topp i oktober, säger Timo Hirvonen, Handelsbankens chefekonom.

Sysselsättningstillväxten har nyligen drivits av en ökning av antalet deltidsanställda och visstidsanställda. Det var 57 000 fler deltidsanställda i oktober än ett år tidigare.

Däremot började antalet anställda som arbetar heltid minska kontinuerligt för ett år sedan.

Enligt en prognos som Arbets- och näringsministeriet publicerade för två veckor sedan stiger sysselsättningsgraden till 73,5 procent nästa år och ytterligare till 73,8 procent år 2023. Ministeriets prognos är dock förknippad med osäkerhet på grund av det oförutsägbara coronaläget.

Det bör ändå anmärkas att ministeriets och Statistikcentralens siffror inte kan jämföras rakt av, eftersom de använder lite avvikande metoder och ställer olika krav när de räknar arbetslösheten. Ministeriet räknar till exempel hur många arbetslösa som söker jobb via NTM-centralerna.

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga de som varit arbetslösa i minst ett år i taget, var 108 000 i oktober, enligt Arbets- och näringsministeriets sysselsättningsgranskning.

Långtidsarbetslösheten, som hade ökat kraftigt under coronan, har sakta börjat minska de senaste månaderna.

Källa: STT