Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Oenighet i stadsstyrelsen inför det viktiga mötet om Arkeas framtid – Achrén: "Beslutet om ett nytt kollektivavtal borde ha tagits för två år sedan"

Uppdaterad 26.11.2021 16:04.
Kolme Pirkanmaan Voimia Oy:n henkilökunnan töissä. Yksi täyttää ruokalaatikoita ja kaksi muuta työntävät rullakoita täynnä ruokalaatikoita.
Bildtext Arkivbild. Matservering och städning har uteblivit i en del skolor i Åbo sedan strejken fick sin början förra veckan.

Åsikterna är splittrade inför måndagens stadsstyrelsemöte i frågan om ett nytt kollektivavtal för Åboägda Arkea. Strejken som påverkar matserveringen i Åbo stads skolor och dagisar har nu pågått i över en vecka.

Strejken fick sin början på grund av Arkeas planer på att byta kollektivavtal i början av nästa år. Enligt Arkea, som till 98 % ägs av Åbo stad, ska det här förbättra bolagets konkurrenskraft på marknaden, eftersom det nuvarande kollektivavtalet är för dyrt jämfört med andra bolag.

Det strejkande fackförbundet JHL kontrar med att det nya avtalet leder till lönesänkningar på upp till 30 procent och sämre arbetsförhållanden för de cirka 1000 anställda vid Arkea.

Som en konsekvens av strejken har matservering uteblivit på en del skolor i Åbo. Eleverna vid S:t Olofsskolan fick exempelvis ingen mat under förra torsdagen, utan tvingades ta med egen matsäck.

Åbo stad kan ge fingervisning i Arkeakonflikten

Förra veckan beslöt stadsstyrelsens koncernsektion att godkänna Arkeas förslag att byta kollektivavtal, vilket var en av orsakerna till att strejken utlöstes.

Koncernsektionen var inte enig, och nu har borgmästare Minna Arve (Saml) valt att vädra frågan när stadsstyrelsen samlas till möte på måndag nästa vecka.

Arve säger till Yle Åboland att det är bra att politikerna hörs i frågan, men hon vill också betona att Åbo stad inte är en av parterna i tvisten.

– Trots att Åbo stad äger Arkea så är det bolagets egen styrelse som har fattat det här beslutet gällande deras framtid. Jag stöder Arkeas beslut om ett nytt kollektivavtal, och har inte i nuläget fått ta del av någon information som skulle ändra min åsikt i frågan.

Oavsett vad stadsstyrelsen bestämmer på måndag kommer inte strejken att ta slut på direkten. För att detta ska ske måste Arkea och fackförbunden förhandla vidare, men Åbo stad kan ändå skicka en signal till de förhandlande parterna om var de står i frågan.

Minna Arve.
Bildtext Borgmäste Minna Arve står bakom koncernsektionens beslut om att tillåta Arkea att byta kollektivavtal.

Förhandlingar pågår mellan alla partier

Jaakko Lindfors (Vf) sitter med i både stadsstyrelsen och koncernsektionen. Han hoppas att stadsstyrelsen väljer att tänka om i Arkeafrågan inför mötet på måndag.

– Jag hoppas att vi kommer att slopa koncernsektionens problematiska beslut att tillåta Arkea att byta kollektivavtal. Det är helt realistiskt att styrelsen nu väljer att ta ett annat beslut i frågan, och under veckan sker förhandlingar mellan precis alla partier. Så vi får se hur det går på måndag, säger Lindfors.

En lösning som Lindfors gärna skulle se är att Arkea enbart skulle producera tjänster för Åbo stad i framtiden, via en så kallad "inhouse"-modell.

– Om de tjänster som Arkea producerar skulle tas tillbaka till stadens famn, så att säga, så skulle inte Åbo stad längre behöva konkurrensutsätta dem, säger Lindfors.

en man i grå jacka står vid gågatan i Åbo där människor går och cyklar omkring
Bildtext Jaakko Lindfors från Vänsterförbundet.

Elina Rantanen (De Gröna), som är vice ordförande i stadsstyrelsen, menar att en möjlighet kunde vara att den lagstadgade rätten till avgiftsfri skolmat säkras genom att just dessa tjänster tas tillbaka till staden.

– Det är en av frågorna vi ska diskutera på måndag, och jag ställer mig i varje fall positiv till en sådan lösning. Under veckan kommer vi inom De Gröna att fundera över det här och hur vi kan komma fram till en lösning, säger Rantanen.

Elina Rantanen.
Bildtext Elina Rantanen är biträdande borgmästare och andra vice ordförande i stadsstyrelsen.

Stadsstyrelsemedlem Ulla Achrén (SFP) tror inte på idén om att göra Arkea till ett "inhouse"-bolag. Enligt henne är det viktigt att de tjänster som Arkea producerar är såpass bra att de också kan konkurrera på marknaden.

För att rädda bolaget och arbetsplatserna är det en bättre lösning att ändra kollektivavtalet och på så vis förbättra möjligheterna för Arkea att klara sig på marknaden, menar Achrén.

– Arkeas styrelse har kommit fram till att något måste göras med kollektivavtalet. Ändringen skulle innebära en besparing på 2,5 miljoner euro per år. Då förstår man att det har en betydelse för lönsamheten. En styrelse ser alltid på bolagets bästa, och nu hoppas jag att stadsstyrelsen kommer att se på stadens bästa. Arkea måste kunna konkurrera på marknaden, och villkoren behöver vara sådana att de har möjlighet att göra det.

Achrén: "Beslutet om ett nytt kollektivavtal borde ha tagits för två år sedan"

Också för två år sedan tvistade fackförbunden och Arkea om ett byte till ett billigare kollektivavtal. Tvisten pågick under hela hösten, och utmynnade i en omfattande strejk som pågick under november och december. Då liksom nu ledde detta till stora problem för stadens service och drabbade matutdelningen och städningen i skolor och daghem.

Lösningen blev ett lokalt avtal som säkrade bättre förhållanden för de anställda och därmed uteblev bytet till ett billigare kollektivavtal. Arkea inledde istället samarbetsförhandlingar i mars 2020, vilket slutade i uppsägningar och permitteringar. I det skedet ville man inte från Arkeas sida spekulera i om samarbetsförhandlingarna hade kunnat undvikas om kollektivavtalet hade godkänts.

– Då var det ett hårt politiskt tryck mot "avtalsshoppingen", alltså bytet till ett billigare kollektivavtal. En liknande lösning med lokala avtal skulle fungera också nu för att få till besparingar. Också på ett nationellt plan är det här en unik chans att visa hur man ingår lokala avtal, men av någon anledning vill inte Samlingspartiet, Centern och De gröna ha en sådan lösning den här gången, säger Jaakko Lindfors (VF).

Enligt Ulla Achrén var de lokala avtalen som slöts 2019 inte tillräckliga, och de har nu lett till att konflikten har blossat upp igen.

– Jag var inte med och fattade beslut för två år sedan så jag har inte alla detaljer, men med facit i hand så borde det stora beslutet om ett nytt kollektivavtal ha tagits redan då. Jag tror att alla hoppas på att en lösning kan nås så snabbt som möjligt nu när de som går i skolor och på dagis är de som drabbas av den här konflikten.

en kvinna står i sitt gula kontor med gula kläder
Bildtext Stadsstyrelsemedlem Ulla Achrén från SFP.

Borgmästare Minna Arve är också inne på samma linje.

– Genom det lokala avtalet som slöts 2019 kunde det göras vissa besparingar, kring 600 000 i året, men detta har inte räckt till för att säkerställa Arkeas konkurrenskraft på marknaden, säger Arve.

Det är också möjligt att Arkea-frågan kommer att behandlas i fullmäktige, via en namninsamling. Det krävs 17 ledamöters underskrifter för att frågan ska gå till fullmäktige.