Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Kristdemokraterna vill ge en halv miljard till vården – oklart hur den ska fördelas

Från 2021
Uppdaterad 23.11.2021 16:34.
Kristdemokraternas kandidat på Narinkens torg bredvid en flagga med partiets logo.
Bildtext Kristdemokraterna presenterade sin så kallade skuggbudget på måndagen.
Bild: Jorge Gonzalez / Yle

Kristdemokraterna är det första partiet som presenterar sin alternativa budget, den så kallade skuggbudgeten. Mycket ska gå till vården men partiet lägger också fokus på sysselsättningen.

– Vårdare, bebisar och energi. Där är de tre orden, säger Kristdemokraternas riksdagsledamot Päivi Räsänen när hon inleder partiets presentation av den alternativa budgeten.

Räsänens tre ord utgör KD:s huvudmål i partiets riksdagsgrupps version av en statsbudget. Den största enskilda satsningen som KD skulle göra om de fick bestämma om pengarna är att satsa en halv miljard euro på vården.

– Paragraferna och lagarna för vården kan se bra ut men resurserna fattas, säger Räsänen.

Satsningen på vården skulle enligt KD finansieras genom att använda mindre pengar på vårdreformen. Som exempel lyfter partiet upp att staten nästa år spenderar 240 miljoner euro på reformer inom vårdens förvaltning och betalar 900 miljoner euro på förhand till välfärdsområdena, innan de inleder sin verksamhet.

Halvbild på Päivi Räsänen leende i riksdagens rikssal.
Bildtext Kristdemokraternas Päivi Räsänen vill satsa på vårdare, bebisar och energi.
Bild: Sasha Silvala / Yle

Hur partiet rent praktiskt skulle fördela tilläggspengarna är inte fastslaget. De skulle eventuellt kunna gå till löner och till att förkorta vårdköerna. Riksdagsledamot Peter Östman (KD) säger att trots att en del av kvinnorna inom vårdbranschen ser sitt arbete som ett kall, är deras ork slut och lönerna för låga i förhållande till arbetsinsatsen.

– Vi vet att den kommunala sektorn inte har en chans att korrigera det här ensamma. Det hjälper inte med bredare axlar, så som vårdlandskapen, om börsen är tom. Statsandelarna måste höjas, säger Östman.

Barn och bensin

Den låga nativiteten ser KD fortsättningsvis som ett stort problem. För att råda bot på det vill partiet höja barnbidraget med 10 euro.

– Vi måste skicka positiva budskap så man vågar förverkliga sin dröm om barn och familj, säger Räsänen.

Partiet föreslår också satsningar på äldrevården och vården i livets slutskede. Därtill vill man att terapigarantin tas i bruk och att närståendevården ska bli en skattefri inkomst.

Kristdemokraternas riksdagsledamot Peter Östman i halvbild utomhus.
Bildtext Peter Östman (KD) säger att även om vårdaryrket är ett kall för många kvinnor börjar deras ork vara slut.
Bild: Kalle Niskala / Yle

Det tredje stora temat i Kristdemokraternas alternativa budget är energin. Partiet ser bränsleskatterna som ett stort problem för personer som bor på glesbygden och behöver bil varje dag. Förutom bränsleskatten vill de också sänka energiskatten.

– De höga bränslepriserna påverkar den finländska industrins konkurrensförmåga och jordbrukets lönsamhet och således livsmedelsförsörjningen, då bränsle utgör en stor del i jordbrukets kostnadsstruktur, säger Räsänen.

Fler lärlingsavtal

I samband med den alternativa budgeten presenterade partiets ordförande Sari Essayah partiets sysselsättningspaket. Partiet oroar sig för den låga tillgången till arbetskraft och vill lösa frågan om utbud och efterfrågan bland annat genom att satsa på läroavtalsutbildningen.

Kristdemokraternas ordförande Sari Essayah på Narinkens torg leende i halvbild.
Bildtext Kristdemokraternas ordförande Sari Essayah tycker att Finland borde satsa mer på att utveckla läroavtal.
Bild: Jorge Gonzalez / Yle

– Förlängningen av läroplikten hjälper inte de unga som har svårigheter med teoretiska studier. Genom att utveckla möjligheterna för läroavtal kan vi hjälpa in många av dem i arbetslivet. Läroavtalets lönenivå kunde bindas till kompetensutvecklingen i arbetet. Enligt de nuvarande kollektivavtalen är detta ändå omöjligt. Ett kollektivavtal för lärlingar skulle möjliggöra att lönen höjs steg för steg enligt avlagda examensdelar, säger Essayah.

Därtill vill man höja det skyddade beloppet för utkomstskyddet, höja studiestödets inkomstgränser mer än vad regeringen valt att göra, avveckla flitfällor i den sociala tryggheten och ta i bruk ett tillägg för språkfärdighet för arbetsmarknadsstödet.

Artikeln uppdaterades 23.11.2021 kl 14:48 med ett förtydligande av Peter Östmans citat. Tidigare gav artikeln en bild av att Östman anser att kvinnor inom vårdbranschen inte beöver högre löner då de ser sitt arbete som ett kall.