Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kansler Carl G. Gahmberg om redovisningskulturen vid ÅA: "Finns ännu problem inom akademin som måste redas ut"

Från 2021
Uppdaterad 24.11.2021 08:16.
ÅA:s kansler Carl G. Gahmberg: "Finns ännu problem inom akademin som måste redas ut" - Spela upp på Arenan

Åbo Akademis kansler Carl G. Gahmberg medger att avskedade rektorn Moira von Wright har rätt i sin kritik av hur ÅA använder pengar och att kopplingen till SFP är stark. Kritiken tillbakavisas av Åbo Akademis styrelseordförande Thomas Wilhelmsson.

Anklagelserna mot Åbo Akademi är rätt många i Hbl:s intervju med avsatta rektor Moira von Wright i lördags. Bland annat antyder von Wright att hon inte hade förstått att kopplingarna mellan Åbo Akademi och Svenska folkpartiet var så omfattande.

ÅA:s kansler Carl G. Gahmberg erkänner nu i en intervju till Svenska Yle att kopplingen mellan SFP och Åbo Akademi är stark.

– För det första kan man säga att det funnits en ganska intensiv koppling mellan Svenska folkpartiet och Åbo Akademi, säger Gahmberg.

Han nämner de tidigare kanslärerna och partiledarna, Lars Erik och Christoffer Taxell, samt ÅA:s tidigare förvaltningsdirektör Ulla Achrén som också varit partisekreterare för SFP.

– Det är på gott och ont. De har naturligtvis gjort mycket för akademin.

I HBL:s intervju med von Wright framgår också att det skar sig också mellan von Wright och tidigare förvaltningsdirektören Ulla Achrén. Enligt von Wright satsade Ulla Achrén rätt mycket på sin politiska karriär och dessutom hade Achrén en helt annan uppfattning om vad Åbo Akademi egentligen är.

Achrén har inte hittills velat kommentera von Wrights beskyllningar.

Gahmberg ser problem med användningen av resurser

Carl G. Gahmberg tillträdde som kansler år 2020. Han säger att han följt med processen med avskedandet av von Wright från sidan men han medger samtidigt att Åbo Akademi har flera problem när det gäller användningen av resurser.

– Jag tror att det ännu finns problem inom akademin och man måste försöka reda ut dem, säger Gahmberg.

Till Åbo Akademis kanslers uppgifter hör att bevaka universitetets allmänna intressen och att ha tillsyn över universitetets verksamhet.

Som ett exempel på slarvig användning av resurser lyfter Gahmberg upp ett exempel där ÅA haft en kanslerssekreterare utan att sekreterarens arbetsuppgifterna skulle ha krävt en välavlönad tjänst. Tjänsten drogs in vilket enligt Gahmberg sparade akademin närmare 100 000 euro.

– Hon lyfte en relativt hög lön, höge än en professorslön från Åbo Akademi. Men arbetet var relativt obetydligt.

Gahmberg poängterar att en av ÅA:s utmaningar är att både klara sig som ett internationellt universitet med bra forskning och samtidigt erbjuda ett bred utbildning på svenska i Finland.

Han säger sig ändå ha förståelse för att von Wrights arbete med att omfördela resurser väckt motstånd inom ÅA.

– När rektorn sedan försöker förnya ett universitet och omfördela resurser så kan det väcka ett starkt motstånd.

Tidigare kanslerssekreterare avfärdar Gahmbergs lönepåstående

Den som tidigare jobbade som kanslerssekreterare vid Åbo Akademi var Anja Hongelin. Då Yle Åboland ringer upp henne berättar hon att det stämmer att hon inte längre arbetar som kanslerssekreterare, det uppdraget upphörde då Gahmberg tillträdde som kansler i januari 2020.

Däremot stämmer inte de uppgifter som Gahmberg har om vilken lön Åbo Akademi skulle ha betalat till henne för det här uppdraget (se intervjuklippet). Hongelin berättar att hon hade ett avtal med Åbo Akademi om att arbeta som kanslerssekreterare 5 timmar per vecka. Hon arbetade främst med docentansökningar och granskade att de var korrekta.

Den lön hon fick för dessa fem timmar per vecka var drygt 10 000 euro per år, alltså ungefär en tionde del av den summa Gahmberg säger sig ha besparat ÅA genom att slopa kanslerssekreteraren.

Hongelin säger att då hon började som kanslerssekreterare fanns det en hel del jobb att göra med att skriva nya instruktioner och då fanns det jobb för 5 timmar per vecka, men mot slutet av hennes tid som kanslerssekreterare blev uppgifterna färre och då arbetade hon lite mindre.

"Vi har en god och engagerad administrativ personal"

Kansler Carl G. Gahmbergs uttalande om problem gällande användningen av resurser och att Åbo Akademi skulle ha administrativa problem tillbakavisas av Åbo Akademis styrelseordförande Thomas Wilhelmsson.

– Jag vet inte vad han syftar på. Vi har en god och engagerad administrativ personal, som gör sitt bästa. Om jag jämför med flera andra universitet som jag har suttit i ledningen för så ser jag inte att Åbo Akademis administration skulle ha fungerat på ett sämre sätt.

Enligt Wilhelmsson har styrelsen inte fått några rapporter om att donationsmedel inte skulle ha använts på ett korrekt sätt eller att det skulle ha funnits problem med kreditkortsanvändningen på Åbo Akademi.

Enligt kansler Carl G. Gahmberg är det ett problem för Åbo Akademi att universitetet ska erbjuda en bred utbildning på svenska, samtidigt som ÅA ska ha spetsforskning på hög nivå.

– Det här är en central policyfråga, precis såsom kanslern formulerar det. Det är en fråga som har varit central i alla strategidiskussioner. Det är en balansgång som Åbo Akademi måste göra hela tiden, vi är medvetna om det och saken har diskuterats.

Artikeln uppdaterades 24.11.2021 kl 8:15 med ytterligare citat av kansler Carl G. Gahmberg.