Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Fortums man i Närpes gjorde storvinst i eget vindkraftsbolag år 2019 – "Ser inte bra ut", säger ekonomiexpert

Från 2021
Uppdaterad 24.11.2021 10:42.
Hans Vadbäck visar på en karta var den nya vindkraftparken planeras
Bildtext Fortums projektutvecklingschef Hans Vadbäck har också ett eget vindkraftsbolag vid namn Haj Wind.
Bild: Kjell Lindroos / Yle

Vindkraftsbolaget Haj Wind Oy Ab gjorde en vinst på över 700 000 euro år 2019. Det är nästan lika mycket som Närpes stad får in i fastighetsskatter från vindkraften i år. Bolagets verkliga förmånstagare är Hans Vadbäck som började jobba som projektutvecklingschef för Fortum 2019. Det här ser inte bra ut, kommenterar ekonomiexperten Reijo Kostiainen till Svenska Yle.

 Den här artikeln är den sista av tre där Svenska Yle granskar vindkraften. Vi har tidigare berättat att markägare och kommun förtjänar förhållandevis lite på vindkraft, samt att Fortums aggressiva lobbande i Närpes kritiseras av markägare.

I maj 2020 hölls en bolagsstämma i Lappfjärd. Bolaget ifråga heter Haj Wind och dess verksamhetsområde är vindkraft.

Året som gick (2019) har varit lukrativt. Periodens resultat efter skatter är 734 000 euro. Den summan överförs till Haj Winds konto för ackumulerade vinst- och förlustmedel. Nästan 60 000 euro delas ut i dividend. 

Men till vem?

En närmare titt på Haj Winds historia visar att bolaget grundades i juli 2014. Bolagets första vd är Henrik Becker, som dessutom då är styrelsemedlem. Tre år senare – 2017 – blir Allan Nyholm både vd och styrelsemedlem för Haj Wind. Det är han fortfarande enligt tillgänglig bolagsinformation.

Hans Vadbäck och Allan Nyholm berättar om Fortums vindkraftsprojekt i Pörtom i Närpes.
Bildtext Haj Winds ägare Hans Vadbäck (till höger) tillsammans med bolagets VD och styrelsemedlem Allan Nyholm.
Bild: Kjell Lindroos / Yle

Men samma information bjuder också på en överraskning: Henrik Becker sitter på 100% av aktieinnehavet och kan således kallas bolagets ägare. Det finns bara ett krux: Henrik Becker gick nämligen bort 2017.

Haj Winds verkliga förmånstagare är Hans Vadbäck. Den uppgiften finns bara i handelsregistret och syns således inte utåt. Samme Vadbäck har sedan 2019 jobbat med vindkraftsfrågor för statliga Fortum med titeln projektutvecklingschef. Han är den som försöker övertyga markägarna i Sydösterbotten att upplåta sina marker för Fortums planerade vindkraftsparker.

Det gör han med god framgång.

Vad har Haj Wind för intäktsmodell?

När Fortum och Hans Vadbäck senaste månad informerade markägare i Pörtom om sitt nyaste projekt – Brändskogen – framgick det att den garanterade inkomsten för alla arrendegivarna tillsammans ligger på knappt en halv miljon euro i året. Den förväntade inkomsten – alltså om möllorna producerar enligt planerna – beräknas vara högre, närmare 800 000 euro.

Fortums Hans Vadbäck presenterar bolagets vindkraftsplaner i Pörtom i Närpes.
Bildtext Hans Vadbäck berättar vad markägarna i Pörtom kan förtjäna om de upplåter sina marker åt Fortum.
Bild: Kjell Lindroos / Yle

Det är ungefär samma summa som Vadbäcks bolag tog in 2019. Men hur?

Vi ber Reijo Kostiainen analysera bolagets bokslut. Kostiainen jobbade i 20 år som ekonomichef på börsbolaget Metso och är nu sakkunnig för föreningen Rättvis skatt.

– Det här ser inte bra ut, konstaterar Kostiainen.

När han tittar på bolagets siffror ställer han sig frågan: vilken är bolagets intäktsmodell? Det finns inga anställda i Haj Wind, men bolaget gör det oaktat ett kanonresultat.

Som att lägga in en lottorad

– För en utomstående ser det ut som om bolaget har lagt in en lottorad – och hör och häpna – alla nummer var rätt och det trillade in över en halv miljon på kontot.

Så vilken kan intäktsmodellen vara här; det rör ju sig om vindkraft?

– I bokslutet finns det ingen verksamhetsberättelse som skulle klargöra hur resultatet har uppnåtts, svarar Kostiainen. 

Han noterar att bolaget fått dividendinkomster på 279 000 euro. De kommer från bolaget Greenwatt, som leds av den lokala entreprenören Allan Nyholm. Nyholm är likaså vd för Vadbäcks bolag och jobbar också med markägarkontakter för Fortums räkning i samma kontor som Vadbäck i Närpes centrum.

Men det riktigt stora frågetecknet för Reijo Kostiainen när han granskar bolagets omsättning är ett belopp på 573 000 euro under benämningen “kursändringar försäljning”. Det här är största delen av vinsten.

Hur kan kursförändringar uppstå i ett dylikt bolag som inte i sin balansräkning har några fordringar från försäljning?

– Det här går inte att förklara överhuvudtaget om inte bolaget självt svarar på frågan: vad är detta? 

Ingen intressekonflikt enligt Fortum

Det gör inte bolaget, alltså Hans Vadbäck. När Svenska Yle ber honom kommentera sitt vindkraftsbolag under stormötet i Pörtom i oktober går han bort från mikrofonen.

Vi skickar också upprepade gånger e-post till Vadbäck och ber honom förklara resultatet för oss, men han svarar inte. 

Vi vet alltså nu att Hans Vadbäck anställts av Fortum som projektutvecklingschef samma år som hans eget vindkraftsbolag levererar ett starkt resultat. Vi vet också att han utåt sett inte ser ut att ha några som helst kopplingar till Haj Wind, men att han är bolagets enda förmånstagare. Finns här en intressekonflikt?

– Nog verkar det så, menar Reijo Kostiainen; det kan ju inte finnas någon annan förklaring. Hans Vadbäck är den som kan svara på detta.

Men det gör Vadbäck alltså inte. Vi sänder frågan vidare till Fortum som  på fredag eftermiddag, efter två dygns svarstid, ber om extra tid att svara på våra frågor. Svaret får vi måndag kväll från Stian Mathisen på Fortums kommunikationsavdelning; det är kort:

“Fortum har tydliga regler för våra anställda när det gäller ägande, och vi ser ingen intressekonflikt i frågan om Haj Wind.”

Diskussion om artikeln