Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Nya striktare coronarestriktioner införs igen: "Inte ens två vaccindoser skyddar en från att hamna på sjukhus för corona"

Jari Petäjä, Juhana Vartiainen, Jukka Mäkelä ja Ritva Viljanen
Bildtext Huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp informerade om de nya restriktionerna på tisdagen.

Nya striktare coronarestriktioner införs i huvudstadsregionen. Alla personer över 12 år rekommenderas använda munskydd i alla offentliga lokaler inomhus och i kollektivtrafiken. Huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp informerade om de nya restriktionerna på tisdagen.

Informationssändningen inleddes med att ställföreträdande chefsöverläkare vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS, Jari Petäjä, gav en bild av coronasituationen inom sjukvårdsdistriktet.

– När det gäller antalet positiva coronatest är vi nu på samma nivå som under smittotoppen i våras. Antalet coronafall syns inom sjukvården, men på ett behärskat sätt. Det beror mest på att de flesta smittade är barn och unga, säger Petäjä.

18 coronapatienter får nu intensivvård inom HUS och antalet stiger. Det här betyder att 4–5 kirurgiska operationer behöver flyttas framåt dagligen, enligt Jari Petäjä.

Skyddet från vaccin minskar efter 3–5 månader

Två vaccindoser är heller ingen garanti för att slippa sjukhusvård.

Enligt uppgifter från HUS var 37 procent av de patienter som förra veckan behövde sjukhusvård dubbelvaccinerade. Veckan innan var de dubbelvaccinerade på sjukhusen 32,5 procent.

– Dubbelvaccinerade är inte lika sjuka och vårdas inte på intensiven, men nog på bäddavdelningen, säger Petäjä.

Enligt Petäjä visar forskning att det skydd som coronavaccinet ger minskar när det har gått 3-5 månader sedan andra dosen.

Källan till smittan okänd i majoritet av fallen

Antalet coronafall inom HUS var 2 905 vecka 46. I våras var antalet som högst över 3 000 under en vecka.

Var smittan härstammar ifrån är bara känd i en minoritet av fallen.

Under 19-åringar har smittats i skolan, daghemmet, i hobbyverksamheten eller under privata tillställningar. När det gäller 20–39-åringar härstammar smittan från arbetet, privata tillställningar, offentliga lokaler eller barer och restauranger.

En sjukskötare i munskydd vaccinerar en person som också bär munskydd.

Expert ger fem orsaker till att antalet coronafall ökar just nu

Lite fler vaccinerade skulle halvera sjukvårdsbehovet.

Nu rekommenderas munskydd och distansarbete igen

Det förvärrade coronaläget har nu lett till beslut om nya, eller snarare nygamla, restriktioner.

Huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp rekommenderar nu att alla över 12 år använder munskydd i alla offentliga lokaler inomhus samt inom kollektivtrafiken.

Koordineringsgruppen rekommenderar också att arbetsgivare går in för distansarbete där det är möjligt.

Både munskydds- och distansarbetesrekommendationen är i kraft till och med den 16 januari 2022.

Rekommendationerna gäller i Esbo, Helsingfors och Vanda. Grankulla brukar också följa gruppens beslut.

Kräver striktare restriktioner för barer och restauranger

Huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp vädjar också till regeringen om att skärpa restriktionerna för restauranger.

I princip vill gruppen att öppettiderna förkortas och att serveringen i barer och restauranger slutar tidigare.

– Inför festsäsongen bör också begränsningarna för matrestauranger utvidgas. Antalet kundplatser bör minskas och öppettiderna regleras, säger Juhana Vartiainen (Saml), borgmästare i Helsingfors.

Restriktionerna för restauranger och barer kan undkommas om stället använder covidintyg.

Vartiainen kräver nu att användningen av covidintyg utvidgas.

Rättelse 23.11 kl.18.48: Jari Petäjäs titel korrigerades.