Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kyrkostyrelsen inleder samarbetsförhandlingar – 20 anställda riskerar att sägas upp

Från 2021
Risti Kirkkohallituksen rakennuksen seinässä.
Bildtext Kyrkomötet har krävt att Kyrkans centralfonds ekonomi ska vara i balans senast 2023.
Bild: Martti Kainulainen / Lehtikuva

Kyrkostyrelsen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland börjar samarbetsförhandla av produktionsmässiga och ekonomiska skäl. Målet är att göra inbesparingar på nästan en miljon euro.

Kyrkostyrelsens plenum fattade beslutet om samarbetsförhandlingarna i dag, tisdag. Orsaken är att Kyrkans centralfonds ekonomi inte är i balans.

– Kyrkans allt mer trängda ekonomi är väntad eftersom kyrkans skatteintäkter inte har stigit samtidigt som nettoutgifterna har ökat. Från och med 2018 sänktes avgiften till Kyrkans centralfond, vilket minskade inkomsterna permanent med 13,3 procent, uppger chefen för Kyrkostyrelsens ekonomiavdelning, ecklesiastikrådet Juha Tuohimäki.

Förhandlingarna kan resultera i uppsägningar för uppemot 20 anställda inom kyrkstyrelsens personal, med undantag för Kyrkans servicecentrals anställda. Totalt 225 anställda berörs.

Ser över verksamheten

Under samarbetsförhandlingarna vill man också utreda om vissa delar av verksamheter kunde slås samman, granskar arbetsfördelningen, gör förändringar i organisationsstrukturen och eventuella förändringar i ansvarsområden på personalnivå.

– I samarbetsförhandlingarna söker vi strukturella och andra lösningar så att Kyrkostyrelsen ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa möjliga sätt, säger Kyrkostyrelsens kanslichef Pekka Huokuna.

Genom förfarandet vill man spara in sammanlagt 966 000 euro under 2023-2024.

Kyrkomötet kräver att Kyrkans centralfonds ekonomi ska vara i balans senast 2023. Det totala anpassningsbehovet ligger tre miljoner euro.

Källa: Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands pressmeddelande