Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Norrkullalandet i Sibbo ska erbjuda bättre naturupplevelser i framtiden – ny stranddetaljplan möjliggör fler stugor, bastubad och en ny badstrand

Från 2021
En vik mellan två holmar.
Bildtext Sibbo kommun utvidgar möjligheterna att turista i skärgården. Arkivbild.
Bild: Yle / Rebecka Svedberg

Sibbo – med ett stort antal nya invånare, semestrar i hemlandet och ökat intresse för naturupplevelser – förnyar stranddetaljplanen för Norrkullalandet. Den nya detaljplanen ger möjligheter till utvidgad skärgårdsturism.

Norrkullalandet i Sibbo skärgård ligger sju kilometer från Gumbostrand eller tre kilometer från Kalkstrand beroende på från vilket håll du kommer. På öns sydöstra del finns kommunens frilufts- och rekreationsområde med utsiktstorn, småbåtshamn, badstrand och ett sommarcafé.

Sibbo kommun arbetar på en ny stranddetaljplan för att ge besökare bättre möjligheter till rekreation på området, men också bättre möjligheter för lokala företagare att utveckla sin verksamhet.

Kommunens hela rekreationsområde är närmare 21 hektar och öppet för kommuninvånare och andra resenärer. Ändringen gäller 13 hektar av friluftsområdet som preciseras så att den blir enhetlig för hela området på Norrkullalandets södra sida.

Redan i delgeneralplanen för skärgården och kusten från 2014 konstateras att områdets servicekapacitet är otillräcklig och inte ens tillgodoser den lokala efterfrågan. Den är samtidigt en brist med hänsyn till skärgårdsturismen och framtida behov.

bergknall
Bildtext Naturstigar går tvärs genom friluftsområdet. Arkivbild.
Bild: Yle/Peter Lüttge

Stranddetaljplanen behöver ändras bland annat för att förbättra naturstigarna vilka är en förutsättning för att ta sig runt området.

– Där finns ett bra nätverk av naturstigar och vår plan är att förbättra dem så att man kan röra sig lättare där de går över berg och klippor. De kan vara hala en viss tid på året så vi vill se till att de är säkra att promenera på, som vi gjort med den stigen som går till utsiktstornet.

Det säger Patrick Lindén från företaget Seasong Travel som bedriver skärgårdsturism på Norrkullalandets södra del sedan 2007. Planändringen innebär också att företaget kan fortsätta utveckla sin verksamhet i samarbete med kommunen.

– Vi kan svara på det behovet som helt tydligt finns i Sibbo och i Sibbo skärgård. Det finns inte lediga sommarstugeparceller, inte heller så många sommarstugor till salu eller att hyra, säger Lindén.

Det anläggs också en ny badstrand på kommunens sida och stugbyns fastigheter utökas med en vedeldad strandbastu och några stugor till.

– Jag tror att vi talar om fem–sex stugor i det här skedet och de kommer alla på övre sidan av de existerande, alltså längre bort från stranden, så man kommer inte ens att se någon skillnad från sjön, säger Lindén.

skärgården
Bildtext Norrkullalandet ligger som en port ut mot den yttre skärgården.
Bild: Yle/Peter Lüttge

Båtgästerna vill ha bättre traktering

Företaget har ett sommarcafé som ska utvidgas med en scen och uteservering.

– Om man vill ha någon sommarteater eller ett musikevenemang så finns en infälld scen i den byggnaden som blir nere vid stranduteserveringen.

Ett tak ska täcka artisten som uppträder mot en sned läktare. Läktaren byggs ner från caféets nuvarande uteservering. Lindén föreställer sig också ett dansgolv som fylls till tonerna av dragspel.

Sommarcaféet ska också, på besökarnas begäran, omformas till en restaurang på sikt.

– Var tredje kund som kommer på besök frågar varför vi inte har mat. Med ett litet sommarcafé finns det inte möjligheter för det behövs ett rejält kök för att kunna steka lite strömming, så vi kommer säkert att förstora köket inom något år.

Ett problem har varit vattentillförseln till friluftsområdet och stugbyn. Varken den tidigare byggda ytvattenbrunnen eller borrbrunnen har räckt till.

Sibbe vattenserviceandelslag har 2019 börjat bygga ett vatten- och avloppsnät på ön, med möjlighet att dra vattenrör till planändringsområdet. Norrkullalandet är sedan tidigare anslutet till elnätet.

utsiktstorn
Bildtext Man kan se Söderskärs fyr från det 23 meter höga utsiktstornet.
Bild: Yle/Peter Lüttge

Brokig skara gäster besöker Norrkullalandet

Man kan besöka Norrkullalandet året runt eftersom det finns fast bosättning och förbindelsebåt. Friluftsområdet är populärt i synnerhet när vädret är gynnsamt.

Sommartid besöks ön av dagsgäster som tar turbåten från Kalkstrand. Det kan vara familjer som vill simma och bada bastu eller naturvänner som vandrar längs stigarna.

Andra gäster angör bryggorna med egen båt för kaffe och bullar i caféet eller för att tillbringa natten i en stuga. Företag eller föreningar besöker ofta ön för möten, men de har nu lyst med sin frånvaro under coronapandemin.

Djurlivet på ön är också rikt. Här observeras allt från älg, hjort, rådjur, räv och hare till sjöfåglar och fasanfåglar som tjäder och orre, vilka dessvärre minskat på grund av ökat antal mårdhundar.

Bryggorna räcker inte längre till

Det krävs en brygga eller småbåtshamn för att ta i land och stranddetaljplanen ger även här utrymme för förbättringar.

– Den vid stugbyn vill vi förstora för vi kan ha många besökare på en gång och de flesta försöker angöra så nära caféet som möjligt. Sedan finns en brygga som vi byggde tillsammans med kommunen våren 2008 och det finns nog behov att förstora den också, säger Patrick Lindén.

Fastän det inte handlar om massturism ökar antalet besökare i Sibbo skärgård för varje år. I synnerhet under coronapandemin har många firat så kallad hemester till sjöss eller på upptäcktsfärd i skärgården.

– Cirka 20–30 båtar kan galant komma till den bryggan och där är för tillfället plats för sju båtar längs med pontonbryggan för att ena sidan är reserverad för turbåtarna, säger Lindén.

En plattform längs med berget på norra sidan om turbåtarnas brygga ger också möjlighet att ta i land med fören och ligga för ankar.

sandstrand
Bildtext En ny badstrand finns med i stranddetaljplanen med utsikt över Kalkbruksfjärden. Arkivbild.
Bild: Yle/Peter Lüttge

Öföreningen stöder utvecklingen

Sibbo Skärgårds Öförening har följt med detaljplaneprocessen ända sedan det första utkastet presenterades 2020.

– Vi tyckte då att man måste trygga att andra än bara de som vistas i stugbyn ska kunna utnyttja stigarna. Det ska fortfarande vara möjligt också för gemene man att gå där, att det inte blir något stängsel och hinder så att inte kommunens invånare eller andra kan utnyttja områdena, säger ordförande Barbro Lindström.

Någon sådan fara finns inte för tillfället då allemansrätten fortsätter råda på friluftsområdet enligt planen.

I övrigt anser föreningen att det är bra att området på Norrkullalandet utvidgas och att det kommer mer service till skärgården.

Enligt Lindström får uthyrningsverksamhet gärna koncentreras till några få ställen så att andra holmar och öar där som är kommunens rekreationsområden kan hållas fria från bebyggelse.

Kommunstyrelsen godkände stranddetaljplanen i sin helhet den 25 oktober 2021. Planen ska härnäst godkännas av fullmäktige.

Diskussion om artikeln