Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Snart häckar fåglarna i Västankvarn igen – Torsten Lindqvist fick hjälp av WWF att bygga ny våtmark

Från 2021
En bild från luften av slingrande diken och sedimenteringsbassänger.
Bildtext Fåran till vänster byggdes i november och våtmarken till höger byggdes i slutet av sommaren. Tidigare var allt åkermark eller skog. Det gamla raka diket finns i mitten.
Bild: Viivi Kaasonen / WWF

En naturenligt slingrande fåra i stället för ett rakt dike ska bromsa upp vattenflödet och minska erosionen i Västerskogen i Ingå. Miljöorganisationen WWF har utfört arbetet för att minska på övergödningen av Ingå å och Östersjön.

För att WWF ska kunna bygga och restaurera våtmarker är det viktigt att de hittar markägare som vill samarbeta.

Torsten Lindqvist äger marken i Västerskogen där WWF har låtit bygga den naturenligt slingrande fåran. Området ligger mellan De rödas grav i Västankvarn och kustbanan.

– Det är en utbruten del av ett närbeläget jordbruk som har haft flera ägare under de senaste 30–40 åren. Jag köpte det för två år sedan.

Lindqvist tog kontakt med WWF för ungefär ett år sedan och de blev genast eld och lågor över planerna i Västankvarn och kom för att ta sig en titt på platsen redan följande dag.

– WWF har ett fint projekt här där man försöker minska näringsbelastningen från vattendragen. Jag tog kontakt med dem och sedan började det.

En man framför ett vinterlandskap
Bildtext Torsten Lindqvist köpte marken i Västankvarn för två år sedan.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Han har själv fått vara med och påverka planeringen av området.

– Jag har fått påverka och kunnat säga nej och komma med bättringsförslag. Det har gått fint.

I somras lät WWF låtit utföra de första miljöarbetena på en del av området som nu kallas Mossans våtmark.

– En del av den här gamla åkern vallades in så att det blev en liten sjö med holmar och uddar och djupare och grundare vatten.

Rinnande vatten är ju liv och nu har vi fått hit det på ett bra sätt

― Torsten Lindqvist

I november fortsatte sedan arbetet med att bygga en slingrande fåra med sedimenteringsbassänger.

– Nu har man restaurerat bäckfåran så att den slingrar sig och bildar vissa öppna vattenytor och det ska minska översvämningar.

Lindqvist säger att han är naturintresserad och har hållit på med jordbruk största delen av sitt liv och att det därför var nära till hands att han ville satsa på miljön på sin mark i Västankvarn.

– Rinnande vatten är ju liv och nu har vi fått hit det på ett bra sätt.

Ett naturområde med ängsmark, skog och vattendrag sett uppifrån luften.
Bildtext Så här såg det ut tidigare i höst då våtmarken till höger hade byggts, men innan den slingrande fåran till vänster hade byggts.
Bild: Viivi Kaasonen / WWF

Lindqvist hoppas att översvämningarna på området ska minska och att näringsläckaget ska minska.

Det finns många vadare, andra fåglar och däggdjur som behöver sådana här marker. Det behövs vattenhålor

― Torsten Lindqvist

Han hoppas att de nya strandängarna ska bli en rik och varierad miljö för allt från fåglar till undervattensorganismer.

– Jag hoppas också på en rik flora och fauna. Det finns många vadare, andra fåglar och däggdjur som behöver sådana här marker. Det behövs vattenhålor.

Ingå å ligger drygt fem kilometer från platsen och förhoppningen är att arbetet som har gjorts på Lindqvists marker i Västankvarn ska leda till att färre näringsämnen rinner ut i Ingå å och därifrån vidare ut i havet.

En kvinna framför ett vinterlandskap.
Bildtext Viivi Kaasonen vid WWF jobbar med våtmarkerna i Ingå och Sjundeå.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Viivi Kaasonen är naturskyddsexpert vid WWF och hon har varit med på plats och ställe när Lindqvists mark har byggts om.

– Här i Västankvarn är tanken att stoppa upp vattenflödena. Ingå å lider av att översvämningar framför allt under våren då det finns mycket smältvatten eller då det regnar hårt. En naturligt slingrande fåra bromsar upp vattenflödena och sedimenteringsbassängerna renar vattnet. Målet är att kontrollera vattenflödena och att bli av med näringsämnen och fasta partiklar.

Viivi Kaasonen säger att WWF:s arbete bygger på att det finns frivilliga markägare som upplåter sin mark.

– Vi har nuförtiden ett ganska bra nätverk här i Västnyland och västnylänningar tar kontakt med WWF i en jämn takt. Ofta hör markägare av sig när frågorna tas upp i media.

Det är fler som tar kontakt än vad det finns projektpengar för.

Restaureringsarbetena som pågår i Västerskogen nära Västankvarn i Ingå är en del av ett större arbete med våtmarker i Ingå och Sjundeå i WWF:s regi.

Nya våtmarker och tvåstegsdiken byggs

Totalt 13 olika platser kring Ingå å, Ingarskila å och Sjundeå å är med.

I Ingå har det förutom på Torsten Lindqvists marker också bland annat byggts ett tvåstegsdike vid Västankvarn försöksgård.

I Sjundeå har det byggts en våtmark vid Björnträsket. Vid Norrbybäcken i Grotbacka har det bland annat byggts ett tvåstegsdike och i Ollas har det byggts en liten våtmark.

Om vädret tillåter inleds nya arbeten under vintern och projektet fortsätter under våren och sommaren.

I Södra Skallas vid Ingå ås tillrinningsområde planeras en liten våtmark. Vid Ingarskila ås tillrinningsområde i Björkkulla planeras ett tvåstegsdike.

Söder om Björnträsket i Sjundeå planeras ett tvåstegsdike och vid Långträsket i Sjundeå planeras en våtmark.

Budgeten för arbetena i Ingå och Sjundeå uppgår till närmare en halv miljon euro och hälften av pengarna går till konkreta åtgärder.

En slingrande fåra i vinterlandskap
Bildtext Sedimenteringsbassängerna som byggdes i november ska rena vattnet.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Restaureringsarbetena på Torsten Lindqvists mark i Västankvarn har kostat närmare 50 000 euro och han har själv inte betalat någonting.

WWF finansierar projektet med bidrag från Miljöministeriet och från en privat stiftelse.

– Här försöker vi förbättra åarna på tillrinningsområdet och det påverkar i sin tur kustvattnen, säger Kaasonen.

Målsättningen är att vattendragen ska må bra. Finland har som mål att alla vattendrag ska ha en god ekologisk status senast år 2027. Det här gäller såväl vattendrag som Östersjön.

Förutom projektet i Ingå och Sjundeå har WWF också ett vattenprojekt längs den västnyländska kusten.

Dessutom pågår det stora arbetet kring Raseborgs å. Förutom WWF så håller Västra Nylands vatten och miljö också på med vattenprojekt bland annat kring Sjundeå å.

Diskussion om artikeln