Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Rättsvetare: Anställda inom social- och hälsovården ska enligt lagen vara vaccinerade mot covid-19 för att skydda patienter och klienter – men ministeriet utreder ännu saken

Från 2021
Martin Sheinin, professor i internationell rätt och mänskliga rättigheter.
Bildtext Forskningsprofessor Martin Scheinin gillar inte att ministeriet igen upplever det nödvändigt att precisera lagen.
Bild: Antti Haanpää / Yle

Flera juridiska experter säger att det är klart att lagen om smittsamma sjukdomar redan nu innebär att vårdpersonalen måste vara vaccinerad mot covid-19, om de jobbar i patient- eller klientutrymmen. Arbetsgivare har ändå svårt att göra samma tolkning eftersom Social- och hälsovårdsministeriet anser att lagen behöver preciseras, och det kan ta tre månader innan det sker.

Martin Scheinin, lagexpert och forskningsprofessor vid Oxford University i Storbritannien, påpekar att coronavaccination i praktiken är ett krav för vårdpersonalen, enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Patienter och medarbetare kan annars lättare utsättas för allvarliga följder om en person inte är vaccinerad mot covid-19.

– Jag anser att det är obligatoriskt – både för personalen och för arbetsgivaren – att se till att enbart vaccinerade vårdare används. Det är en tråkig situation att lagen om smittsamma sjukdomar har blivit såpass komplicerad att de som tillämpar lagen inte tycks förstå dess systematik, kommenterar Scheinin.

Att det i lagen också listas exempel på sjukdomar som både studerande inom vårdbranschen och vårdpersonal åtminstone behöver vaccineras mot har ändå inte betydelse för frågan om coronavaccination av vårdare, säger han.

– Lagen om smittsamma sjukdomar har ändrats så många gånger att man tappar helhetssynen. Moment ett har en självständig betydelse, och ett helt annorlunda tillämpningsområde än moment två.

I det första stycket i paragraf 48 – eller moment ett som det heter på lagspråk – och som Scheinin påpekar är centralt listas alltså inga specifika sjukdomar vårdpersonalen ska vaccineras mot.

Där står helt enkelt: "De som har ett bristfälligt vaccinationsskydd får bara av särskilda skäl arbeta i klient- och patientutrymmen vid verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården där man vårdar klienter eller patienter som medicinskt sett är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar."

Scheinin konstaterar att covid-19 är en allmänfarlig sjukdom och därmed krävs det också att alla de som jobbar i klient- eller patientutrymmen inom social- och hälsovården måste vara vaccinerade mot den här sjukdomen.

Det är kristallklart, säger han.

Scheinin får stöd från många håll

Justitiekanslern Tuomas Pöysti har kommenterat frågan i offentligheten och han är på samma linje som Scheinin. Detsamma gäller för Justitieministeriets kanslichef Pekka Timonen och flera andra rättslärda – till exempel Janne Salminen som är professor i offentlig rätt vid Åbo universitet.

På Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS säger man ändå att man inte i nuläget kan kräva att anställda ska vara vaccinerade mot covid-19.

– Vi kan inte kräva det här. Det är klart. Jag uppskattar att de rättslärda har kommit med uttalanden i den här frågan och jag anser att de är helt rätt ute. Problemet ur vår synvinkel är att ministeriet har kommit med annan information, och då kan vi inte köra på de rättslärdas linje när det endast bygger på det de har sagt i offentligheten, säger Kati Virtanen, direktör för anställningsärenden vid HUS.

Social- och hälsovårdsministeriet utreder alltså hur lagen om smittsamma sjukdomar borde ändras, för att förtydliga att vårdpersonalen behöver vara vaccinerad mot coronaviruset.

Hälso- och sjukvården väntar på den utredningen nu, och en lagändring som alltså troligen kommer tidigast i mars nästa år.

– Vi hoppas mycket på att den 48:e paragrafen preciseras så att den också skulle innehålla ett krav på coronavaccinering. Det skulle göra det mycket klarare för oss alla, säger Virtanen.

Martin Scheinin betonar ändå att en sådan här precisering är onödig.

Han påpekar att det redan nu kan leda till skadeståndsansvar om arbetsgivare inom social- och hälsovården inte kräver att de som jobbar i utrymmen där man vårdar klienter eller patienter är vaccinerade.

– Det är klart att det kan leda till olika typer av ansvar, inklusive skadestånd. Olika disciplinära åtgärder. Till och med straffrättsliga åtgärder.

Flera lagändringar

Scheinin är också överlag kritisk till att Social- och hälsovårdsministeriet flera gånger under pandemin har ansett det vara nödvändigt att precisera lagen – till exempel gällande reglerna vid Finlands gränser, och gällande arbetsbestämmelser – när den existerande lagen i många fall redan är fullt tillräcklig.

– Jag litar mycket mera på allmänna stadganden som redan finns i lagen och som kunde tillämpas på ett helt vettigt sätt.

HUS kontrollerar inte i nuläget heller via företagshälsovården att de anställda faktiskt är vaccinerade – något som Martin Scheinin betonar att lagen möjliggör.

Företagshälsovården får hantera personers hälsouppgifter och kan sedan rapportera vidare till arbetsgivaren om en person är lämplig eller inte för ett visst jobb. Sjukvårdsdistriktet, som har drygt 27 000 anställda, anser att det är för arbetskrävande.

Anställda får berätta om de är vaccinerade

HUS utgår ändå från att annan lagstiftning innebär att man har en skyldighet att trygga personalens och patienternas säkerhet.

Man gör det redan nu i viss mån, utan att kräva vaccinering, genom att man frågar om de anställda har tagit coronavaccinet och de får sedan välja att svara på det eller inte.

– Jag anser att folk tryggt kan söka sig till vård hos oss vid HUS. Vi tar nog hand om det här, men vi kan inte tvinga någon i vårdpersonalen att ta vaccinet. Om en person uppger att den inte har tagit vaccinet, eller inte vill berätta om han eller hon har gjort det, får vi fundera på huruvida personen borde flyttas till andra uppgifter där det inte innebär en fara, säger Virtanen.

HUS uppfattning är att de allra flesta som jobbar för sjukvårdsdistriktet är vaccinerade.

I de enheter där kritiskt sjuka patienter vårdas är 95 procent av personalen vaccinerad med minst två doser, och av hela personalen är 87 procent det, säger Kati Virtanen vid HUS.