Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo Akademis tf rektor tillbakavisar kritik om problem med resursanvändning: "Vi har tydliga och klara processer och verksamheten granskas kontinuerligt"

Från 2021
Uppdaterad 25.11.2021 10:28.
Man, Mikael Lindfelt vid Åbo Akademi, står framför kameran i mörkblå satinkostym.
Bildtext Om problem uppdagas, så tar vi itu med dem, säger tf rektor Mikael Lindfelt. Arkivbild.
Bild: Arash Matin

Åbo Akademi är en stor organisation med en omfattande ekonomi. Universitetet har tydliga och klara processer kring resursanvändning, och har personal som jobbar med den här typen av frågor. Så säger Mikael Lindfelt, tillförordnad rektor vid Åbo Akademi.

Frågan om Åbo Akademis ekonomi lyftes upp av den avskedade rektorn Moira von Wright i en intervju i Huvudstadsbladet. Enligt von Wright noterade hon otydligheter i redovisningskulturen.

– Om problem uppdagas så löser vi dem med de processer vi har, säger Lindfelt.

I en intervju till Svenska Yle säger även Åbo Akademis kansler Carl G. Gahmberg att det har funnits problem gällande hur resurser har använts inom Åbo Akademi och att de här frågorna borde utredas.

Tf rektor Mikael Lindfelt tillbakavisar kritiken. Han påpekar att Åbo Akademi är en stor organisation med en omsättning på 100 miljoner euro om året. Därmed har ÅA också en ansenlig organisation som jobbar med ekonomifrågor på olika nivåer inom universitetet.

"Verksamheten granskas kontinuerligt"

Enligt Lindfelt förbereder rektorn årligen en budget, vilken ges till styrelsen som sedan godkänner den. Varje år görs också ett bokslut som godkänns av styrelsen. Bokslutet fastställs också av universitetskollegiet, som beviljar ansvarsfrihet. Dessutom har Åbo Akademis styrelse en intern revisor som kan å styrelsens vägnar granska att ekonomin fungerar, säger Lindfelt.

– Utöver det har vi en extern revision, som kontinuerligt granskar vår verksamhet. De kan göra stickprov och gör en årlig bokslutsrevision. Så vi har ett ganska tryggt och säkert system för ekonomin vid Åbo Akademi. Om oklarheter uppstår så löser vi dem.

"Inget parti styr Åbo Akademis verksamhet"

Åbo Akademis kansler Carl G. Gahmberg säger också i intervjun till Svenska Yle att kopplingen mellan SFP och Åbo Akademi är stark. Enligt Åbo Akademis tillförordnade rektor Mikael Lindfelt är Åbo Akademi ändå en självständig aktör.

– Åbo Akademi är – såsom alla andra universitet – en fullständigt självständig och autonom aktör. All vår verksamhet och alla beslut vi fattar utgår från de principer som gäller för ett universitet. Det finns ingen extern aktör som säger vad vi ska göra och det är en självklar utgångspunkt.

Enligt Lindfelt har en del anställda och studerande kopplingar till olika partier. Eftersom många finlandssvenskar röstar på SFP, så är det naturligt att det finns en koppling.

– Men det är på inget vis grunden för vår verksamhet. Inget parti styr eller har att göra med vår interna verksamhet, säger Lindfelt.

Kommer de här frågorna (kopplingen till SFP och ekonomin) att diskuteras inom Åbo Akademi?

– Ekonomin diskuteras hela tiden och vi följer upp den kontinuerligt. Vi fattar inte beslut och tar inte till åtgärder utgående från intervjuer i media. Vi jobbar utgående från faktaunderlag och det styr vår verksamhet. Vi samarbetar inte med politiska partier, så det är en icke- fråga i det här sammanhanget, säger Lindfelt.

T.f. rektor Mikael Lindfeldt kommenterar Åbo Akademis ekonomi

3:54