Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingforspolisen: Allt fler fall där taxichaufförer misstänks för sexualbrott – antalet började öka när nya taxilagen trädde i kraft

En gul taxi-skylt på ett biltak, i bakgrunden fler taxibilar.
Bildtext Polisen har noterat att antalet fall av sexualbrott där en taxichaufför är misstänkt har ökat under de senaste åren.

Taxichaufförer misstänks allt oftare för sexualbrott. Antalet har ökat sedan sommaren 2018 när den nya taxilagen trädde i kraft. Det här meddelar Helsingforspolisen. Under 2021 har polisen i Helsingfors utrett 24 sexualbrott där en taxichaufför är misstänkt, medan antalet 2017 var 2.

Sent på lördagskvällen den 20 november körde en taxichaufför hem en ung kvinna och följde med henne till hennes bostad utan lov.

Hon uppmanade mannen att gå iväg och somnade. En stund senare vaknade hon av att mannen förgrep sig på henne.

Den omkring 30-åriga mannen misstänks nu för våldtäkt. Hans identitet framgick via en taxiapplikation, uppger polisen.

Det här fallet är det 24:e i år där en taxichaufför misstänks för ett sexualbrott i samband med en taxiresa.

Antalet har ökat år för år

Helsingforspolisen har utrett hur ofta taxichaufförer misstänks för sexualbrott under de senaste åren. Antalet har ökat år för år.

År 2017 misstänktes taxichaufförer för två fall av sexualbrott och 2018 var antalet 7. År 2019 var antalet 16, 2020 17 och i år, 2021 har taxichaufförer varit misstänkta i 24 fall av sexualbrott.

Till sexualbrott räknas här grov våldtäkt, våldtäkt, försök till våldtäkt, tvingande till sexuell handling och sexuellt antastande. I polisens kartläggning finns bara med fall där sexualbrottet skett i samband med en taxiresa.

Sker oftast nattetid på vägen hem eller hemma hos offret

Det vanliga är att det misstänkta sexualbrottet sker nattetid i taxin, på vägen hem eller efter taxiresan hemma hos offret. De misstänkta är män och offren kvinnor.

Den misstänkta var känd i 41 av de fall som finns med i kartläggningen. Sammanlagt misstänktes 30 taxichaufförer för brott, det vill säga samma chaufför misstänks i vissa fall för flera sexualbrott.

De misstänkta mellan åren 2019 och 2021 härstammade i huvudsak från Mellanöstern, Sydasien, samt Öst- och Västafrika. I ett fall var den misstänkta från Finland.

"Efter att nya lagen trädde i kraft ökade antalet fall"

Kriminalinspektör Jari Koski säger att kartläggningen gjordes eftersom polisen noterat att taxichaufförer på senare tid allt oftare varit misstänkta i de sexualbrott som polisen utreder.

– År 2017 och före det fanns nästan inga liknande fall som kommit till polisens kännedom, säger Koski.

I juli 2018 trädde den nya taxilagen i kraft. Finns det ett samband med att antalet fall har ökat efter det?

– Det är knappast ett sammanträffande. Efter att nya lagen trädde i kraft ökade antalet fall. Nya taxilagen är knappast orsaken i sig men kraven och förutsättningarna för chaufförer har ändrats.

– Nu syns det att marknaden har blivit friare. Det är en del av samma fenomen där taxichaufförer slagits med knytnävarna, som det har rapporterats om. Man kan säga att något har förändrats, säger Jari Koski.

Enligt Koski har polisen inte märkt att taxichaufförer i allmänhet i större utsträckning misstänkts för brott under senaste åren.

Oklart om misstankar för sexualbrott leder till indraget körtillstånd

Om en taxichaufför döms för brott, till exempel sexualbrott, kan polisen återkalla körtillståndet. Tillståndet beviljas av Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Jari Koski kan inte svara på frågan om det räcker med misstankar för sexualbrott för att körtillståndet ska dras in.

Innan nya taxilagen trädde kraft uppgav Trafiksäkerhetsverket Trafi (som det hette 2018) att den nya lagen är strängare än den gamla när det gäller brottslig bakgrund.

Påpekar att största delen av taxiskjutsarna fortfarande är trygga

Polisen påpekar att största delen av taxiskjutsarna fortfarande är trygga.

I ett pressmeddelande understryker polisen att det här fenomenet berör bara en väldigt liten del av taxiresorna och taxichaufförerna.

– Polisen bör informera om frågor som berör medborgarnas trygghet. Lilla julen är här och många beställer taxi, säger kriminalinspektör Jari Koski.

Polisstyrelsen har på ett nationellt plan utrett sexualbrott relaterade till taxichaufförer. Den nationella utredningen är ännu inte färdig.

Rättelse 24.11 kl.18.46. Jari Koskis titel korrigerad till kriminalinspektör.