Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Tunnel för bilar fick ja i Helsingforsfullmäktige

Från 2021
Ilmakuvassa on Helsingin Kalasatama toukokuussa 2021.
Bildtext Biltunneln ska byggas i samband med att Fiskehamnen byggs ut.
Bild: Silja Viitala / Yle

Helsingfors stadsfullmäktige har med rösterna 48–37 godkänt byggandet av en biltunnel i Sörnäs. ​Samlingspartiet, Sannfinländarna, Svenska Folkpartiet och en majoritet av Socialdemokraterna röstade för tunnelförslaget.

Politikerna i stadsfullmäktige i Helsingfors förde en livlig debatt om stadsplanering, trafik och privatbilism under onsdagskvällen.
I början av diskussionen om Sörnästunneln föreslog biträdande borgmästare med ansvar för stadsmiljösektorn, Anni Sinnemäki (Gröna), att planen för området bereds på nytt utan en tunnel för bilar.

Enligt Sinnemäki ökar byggandet av tunneln antalet bilar vilket går emot stadens strategi om att minska utsläppen.

"Ett villkor i tävlingen som ordnades för området var en tunnel, som förslagen ska grunda sig på. På det här sättet fick vi lösningar som grundar sig på en tunnel, men inga planer utan en tunnel. Vi behöver nu en sådan plan", anser Sinnemäki i sitt förslag om ny beredning.

"Som en bilkörande konståkarfarsa är jag inte passionerat emot eller för bilar"

Sinnemäkis tankar fick stöd av de egna partikamraterna inom De gröna samt inom Vänsterförbundet.
– Som en bilkörande konståkarfarsa är jag inte passionerat emot eller för bilar utan jag vet att det är nödvändigt att också använda bil i Helsingfors. Alla vill säkert uppmuntra till användning av kollektivtrafik och lätt trafik. Därför bör man fundera på om den här tunneln är vettig, sade biträdande borgmästare Paavo Arhinmäki (VF).

– När man tittar på priset, 180 miljoner euro, och beaktar att tunneln inte förbättrar biltrafiken utan minskar på användningen av kollektivtrafik och lätt trafik. Jag kan inte se hur det här ekonomiskt eller med tanke på stadsbilden är ett vettigt projekt, fortsatte Arhinmäki.

"Hela Fiskehamnens område är planerat för att trafiken ska styras under marken"

Samlingspartiets ledamöter stödde i flera inlägg den planerade biltunneln.

– Tunneln beräknas ha positiva effekter på företagen. Enligt ett utlåtande av Företagarna i Finland ökar Sörnästunneln tillgängligheten i centrum och underlättar vägen till hamnen vilket är relevant för hela Finlands ekonomi. Hela Fiskehamnens område är planerat för att trafiken ska styras under marken, sade Jenni Pajunen (Saml).

– Tunneln behövs när vi betänker att det ska flytta 30 000 invånare till området och planeras 10 000 arbetsplatser måste vi se till behoven som finns. Jag hoppas att det finns en majoritet för projektet, sade Sari Sarkomaa (Saml).
– Det är ledsamt att De gröna och Vänsterförbundet har profilerat sig med att bara tala om tunneln och glömt bort allting runt omkring. De har gjort det till en symbolisk match, sade biträdande borgmästare Daniel Sazonov (Saml).

Också andra Samlingspartister ansåg, i likhet med Sazonov, att de som motsätter sig tunneln håller på med identitetspolitik på ett symboliskt plan.

SDP splittrat, Harakka lät göra egen utredning

SDP är delat i frågan och har därmed en avgörande roll. Vissa ledamöter stöder byggandet av en biltunnel medan andra motsätter sig.
– Sörnästunneln hänger samman med planeringen av hela området. Om tunneln byggs utvecklas också kollektivtrafiken och cykelvägarna i området, sade Eveliina Heinäluoma (SDP), som är partiets gruppordförande i fullmäktige.
Heinäluomas partikamrat, Timo Harakka (SDP) motsätter sig tunneln. Han skrev ett blogginlägg i tisdags där han förundrar sig över att staden inte har berett några alternativ till tunneln. Han har därför själv låtit utreda alternativ och kommit fram till att tunneln är onödig.

1,6 kilometer lång och kostar 180 miljoner euro

Biltunneln planeras bli 1,6 kilometer lång och kosta 180 miljoner euro.

Den ska gå från Hermanstads strandväg till Sörnäs strandväg och är en del av utbyggnaden av Fiskehamnen.

Fiskehamnen har nu 8 000 invånare. Efter att hela området är utbyggt i slutet av 2030-talet, uppskattas det ha 30 000 invånare och över 10 000 arbetstillfällen.

Diskussion om artikeln