Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Kommentar: Olaf Scholz regering förnyar och utvecklar Tyskland – och med Tyskland förändras hela Europa

Från 2021
Analysbild med Tysklands kommande regering och Rikhard Husu
Bild: EPA / Yle

Storsatsningarna på klimat, utbildning och digitalisering ger ringar på vattnet på europeisk nivå, skriver Svenska Yles Brysselkorrespondent Rikhard Husu. Olaf Scholz koalitionsregering gläntar även på dörren för en översikt av EU:s grundfördrag.

BRYSSEL Det är med spänd förväntan som man i EU-kretsen följt med den pågående regeringsbildningen i Tyskland. Att man nått en överenskommelse om regeringsprogrammet på mindre än två månader är därför en lättnad.

Många minns fortfarande förhandlingarna om Angela Merkels fjärde regeringskoalition som tog närmare ett halvt år att slutföra. Det här var på tok för länge ur EU:s synvinkel.

EU:s beslutsapparat fungerar nämligen inte som den ska om regeringen i Berlin saknar ett politiskt mandat. Under hösten har många viktiga beslut legat på is i väntan på att regeringsbildningen klarnar.

Givetvis måste regeringsprogrammet ännu godkännas av de medverkande partierna SPD, De gröna och liberala FDP. Vid gårdagens presskonferens förmedlades ändå en bild av en treklöver som är fast besluten att bära ansvar för Tysklands framtid, sina meningsskiljaktigheter till trots.

Ett trafikljus för hela Europa

Tillträdande förbundskanslern Olaf Scholz (SPD) jämförde koalitionsregeringen med Tysklands första trafikljus som installerades på Potsdamer platz i Berlin år 1924.

Då handlade det om nydanande teknik som många ställde sig frågande till. I dag är trafikljusen en oumbärlig del av hur trafiken är organiserad, fortsatte Scholz.

Exemplet anspelar på det namn trepartisamarbetet går under: Die Ampelkoalition det vill säga trafikljuskoalitionen. Ett faktum är att de medverkande partierna aldrig tidigare regerat tillsammans.

Men Scholz hoppas att hans koalition ska bli en vägvisare för vart Tyskland är på väg. Alltså lite som de första trafikljusen.

Och det är inte enbart för Tyskland som Scholz visar vägen, utan för Europa som helhet. I ett allt mer fragmenterat politisk landskap kan trepartsregeringen ses som ett lackmustest för hur en trepartikoalition klarar av att orientera sig ett svårt politiskt läge.

Jättelika investeringar

Det finns också stora förväntningar på att de planerade jätteinvesteringarna i forskning, digitalisering och en klimatomställning ger också ringar på vattnet.

Beslutet att fasa ut kolkraften till 2030 istället för nuvarande 2038 hjälper EU att nå sina medelfristiga klimatmål. Och då tyska bolag i allt större utsträckning satsar på gröna lösningar måste bolag i andra medlemsländer göra likadant för att hänga med i konkurrensen.

På förhand har det spekulerats om huruvida Tysklands inställning till budgetunderskott och skuldsättning kommer att ändra då socialdemokratiska SPD tar över förbundskanslerposten.

En snabb genomläsning av regeringsprogrammet talar inte för stora omvälvningar i Tysklands inställning: efter en period av lösare ekonomiska tyglar under coronpandemin tar man från om med 2023 igen i bruk den så kallade skuldbromsen som reglerar det statliga underskottet.

Vidare uttrycker regeringspartierna sitt stöd för stabilitets- och tillväxtpakten som reglerar EU-ländernas offentliga underskott och skuldsättning. Om regelverket ses över måste förutsättningarna för tillväxt, måttliga skuldkvoter och gröna investeringar beaktas.

Stort ansvar vilar på Tyskland

Överlag vidkänner koalitionspartierna det särskilda ansvar som vilar på Tyskland i egenskap av EU:s största medlemsstat. Man slår fast att "Tysklands intressen ska definieras i ljuset av EU:s intressen."

Trafikljuskoalitionen uppmanar kommissionen att använda den nya rättsstatsmekanismen mot länder som bryter mot EU:s grundläggande värderingar. Ett oberoende rättsväsende är en förutsättning för att Tyskland ska godkänna utbetalningar ur EU:s återhämtningsfond.

Man gläntar också på dörren för en översyn av EU:s grundfördrag och ett mer federalt EU. Tyskland vill ge EU-parlamentet mer makt och sänka rösträttsåldern i EU-parlamentsvalet från nuvarande 18 till 16 år. Vidare flaggar koalitionen för möjligheten att introducera transnationella listor i EU-parlamentsvalet.

De gröna föreslår kommissionär

De gröna får enligt regeringsprogrammet rätten att föreslå vem som ska bli Tysklands nästa EU-kommissionär år 2024. Det här förutsatt att kommissionären inte är ordförande för kommissionen, som nu är fallet.

Skrivningen kan sätta käppar i hjulen för kommissionsordföranden Ursula von der Leyens (EPP) förutsättningar att förlänga sitt mandat efter EU-parlamentsvalet år 2024.

Nu återstår alltså för de medverkande partierna att godkänna regeringsprogrammet. Det här väntas ske inom de närmaste tio dagarna.

Om de medverkande partierna godkänner regeringsprogrammet inom utsatt tid är det förbundskansler Olaf Scholz som representerar Tyskland vid EU-toppmötet i mitten av december.

Framtiden får utvisa om han blir lika inflytelserik på den europeiska arenan som föregångaren Merkel.