Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tullen fick ökade befogenheter att övervaka djurtransporter – men inga pengar

Från 2021
En närbild på ett hästhuvud.
Bildtext Varje gång någon försöker sälja något billigt och det låter för bra för att vara sant är det ofta det, säger tullöverinspektör Tiia Sulander-Seppänen.
Bild: Niko Mannonen / Yle

Årligen uppdagas ett 30-tal papperslösa hästar som importerats till Finland. Tullen har fått ökade befogenheter för att övervaka djurtransporter - men både kunskap och resurser saknas. Köparens ansvar väger tungt.

Årligen importeras drygt 1 500 hästar till Finland. Mängden har stigit under pandemin, priserna har ökat och hästmarknaden har gått het.

Vår granskning visar att flera hästköpare upplever att de blivit lurade av försäljare. Granskningen avslöjar också att tre veterinärintyg har förfalskats.

Under 2021 har Tullen fått nya befogenheter för att kontrollera både djurtransporter och för att förhindra smittspridning från djur. Tidigare har Tullen behövt ha djurskyddsmyndigheterna (polisen, Livsmedelsverket eller regionförvaltningsverket) med sig när de övervakar djurtransporter. Nu ska Tullen i teorin kunna sköta övervakningen vid gränsen på egen hand. I praktiken är inte så lätt, eftersom övervakningen av djurtransporter är ett helt nytt område för Tullen.

– Vi har inte kunnat göra något än. Tullen övervakar sammanlagt över 50 förbud och restriktioner och ny lagstiftning om övervakning av djurtransporter har inneburit ett helt nytt övervakningsområde. Det är helt främmande för oss, säger tullöverinspektör Tiia Sulander-Seppänen.

Förhoppningen är att utbildningen för Tullens personal ska köra igång efter årsskiftet och att man därefter vid behov ska kunna övervaka själv.

– Vi kommer fortsättningsvis behöva hjälp från djurskyddsmyndigheterna för vid Tullen finns till exempel inga anställda veterinärer.

Inga stickprov

Så kallade stickprovskontroller är därför inte möjliga inom EU. Det beror på att varor, som hästar anses vara, ska få röra sig fritt inom EU.

Huruvida Tullen har kännedom om oseriösa hästförsäljare vill Sulander-Seppänen inte gå in på med hänvisning till att det handlar om underrättelseinformation.

För att Tullen ska kunna kontrollera en häst och en hästtransport krävs det att de får förhandsuppgifter från myndighetshåll eller har en riktad insats. Också privatpersoner kan komma med tips. Då hör Tullen av sig till djurskyddsmyndigheter för att se om de ska göra till exempel ett tillslag.

En ytterligare utmaning är att Tullen inte fått några tilläggsresurser trots ökat övervakningsansvar. Övervakningen måste göras med befintliga resurser.

Enligt länsveterinär Sari Haikka vid Södra Finlands regionförvaltningsverk är det helt klart att Tullen behöver mera resurser för att kunna utföra övervakningen. Hennes bild är att de 30-tal papperslösa hästar som årligen anmäls till regionförvaltningsverken är betydligt fler i praktiken.

– Så länge som människor går med på att köpa djur som importerats illegalt, så länge kommer handeln också att pågå för det finns pengar att tjäna.

Bättre förberedelse

Om hästen kommer från ett EU-land krävs hästens eget pass och ett hälsointyg från en legitimerad veterinär som kontrollerat hästen före kommit in i landet. De här dokumenten ska alltid finnas där hästen finns.

Tyvärr är problemen med dokumenten vardagsmat vid Hippos säger organisations chef för avel Minna Mäenpää.

– Det händer flera gånger i veckan. Och några gånger per år hittar vi också förfalskade pass.

I dagsläget har Hippos ändå inte juridisk rätt att kräva dokumenten om de inte får dem. Det kan bara myndigheterna.

Från och med den här hösten har det också blivit obligatoriskt att lägga hälsointyget i ett digitalt system som heter Traces. Eftersom det inte längre räcker med enbart en papperskopia är det viktigt att vara ute i god tid, inte samma dag som avresan sker.

Genom att handlingarna ska finnas digitalt hoppas Sari Haikka också på att förfalskningar ska minska.

Varför är det ett problem om en häst kommer till Finland och inte har alla dokument?

Hästar har förhållandevis få sjukdomar som smittar till människor och de som finns är väldigt ovanliga. Däremot finns det flera hästsjukdomar som smittar till andra hästar och som i värsta fall kan vara dödliga för hästar och få allvarliga ekonomiska effekter om de sprider sig.

– Finland har ett väldigt bra djursjukdomsläge och vi är noggranna för vi vill upprätthålla det goda läget så länge som möjligt. Därför är det väldigt viktigt att införselvillkoren uppfylls när man hämtar djur från ett annat land till Finland, säger Virva Valle som är överinspektör på Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket har en central roll när det kommer till importerade hästar eftersom verket har i uppgift att hindra smittsamma sjukdomar från att sprida sig och verket leder veterinärerna på fältet och ger anvisningar och råd.

Papperslösa hästar ska isoleras

Problemet med papperslösa hästar gäller inte bara smittsamma sjukdomar. Det är svårt att kontrollera hästarnas ursprung, om djurvälfärden beaktats under resan, vilka andra djur den varit i kontakt med. Det är också viktigt att veta vilka mediciner hästen ätit i fall den ska slaktas så att rester av mediciner inte hamnar i livsmedel.

Om det uppdagas att hästen inte har alla de handlingar som krävs sätts den i isolering tills man fått svar på om den bär på några av de sjukdomar som Finland enligt lagen bekämpar.

Virva Valle konstaterar ändå att det tyvärr inte är ovanligt att hästar säljs utan pass och eller det hälsointyg som krävs för att hästen ska få komma från ett annat EU-land till Finland.

– När den nya djurägaren försöker få pappren blir det svårt för det har inte funnits några riktiga papper, säger Valle och konstaterar att de här utmaningarna alltid har funnits bland hästförsäljare och köpare.

Haikka håller med.

– Om försäljaren säger att hen inte har dem just nu men återkommer med dem i ett senare skede kan det vara ett tecken på att något är fel. Då ska man försöka hålla huvudet kallt och inte underteckna några köpebrev.

Ansvaret för att hästen importeras lagligt vilar ändå tungt på köparen, konstaterar samtliga intervjuade.

Minna Mäenpää säger att majoriteten av alla hästköp som görs i Finland går rätt till, och att problem är undantag. Ett av problemen är att försäljaren lovar för mycket och köparen, framför allt oerfarna tror för mycket om sina kunskaper.

Många av de besvikna hästköparna har köpt häst utan att själv ha sett den. Det avråder Mäenpää ifrån eftersom det är förhållandevis lätt att fixa till en video där hästen ser bra ut just i den sekunden.

– Det är jätteutmanande att bedöma en hästs lynne utifrån en video om den rids av en skicklig ryttare.

Tips till dig som vill köpa häst.

Läs annonsen noga. Exakt vad står det och vad står inte?

Hitta en häst som passar din nivå. En häst som passar för hobbyridning kanske inte passar tävlingsbanorna och tvärtom.

Köp inte grisen i säcken - åk och titta på hästen flera gånger. Provrid, hämta i hagen, borsta, sadla och tränsa.

Ta med en person med stor erfarenhet av hästar som också som känner dig, till exempel din ridlärare eller tränare.

Kolla: Hästen ska ha pass, mikrochip och vara registrerad. Kolla också att den som säljer hästen har rätt att göra det.

Veterinärbesikta hästen.

Gör ett ordentligt kontrakt med försäljaren och teckna en försäkring.

Stressa inte med köpet.