Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Karleby drömmer om nytt megastort industriområde intill Kronoby – skogen där har "inga stora naturvärden"

Bil på väg.
Bildtext Områdets index för naturvärden blev 35 då medelvärdet är 100. Det innebär att området nästan inte har några speciella naturvärden alls.

Karleby stad planerar för ett nytt stort industriområde. Mer än 130 hektar intill riksväg 8 mellan Karleby och Kronoby ska förvandlas till hem för någon stor aktör och projektet väntas generera hundratals arbetsplatser.

Staden köpte in marken för något år sedan och de första planerna läggs nu ut till påseende för allmänheten.

- Det är ett område som har enorma möjligheter, det är enastående på många vis, säger Karleby stads utvecklingsdirektör Jonne Sandberg.

Området, som kallas Kronoporten, ligger mellan riksväg 8 och järnvägen och där går högspänningsledningar så logistiskt bedömer Karleby att området ligger bra till. Dessutom är området stort och platt och har få naturvärden.

Vilket företag hoppas du kommer etablera sig?

- Någon som anställer mycket folk, förstås.

"Området passar för industri, men glad är jag inte"

Eftersom området ligger mellan järnvägen och riksväg 8 och dessutom har varit farmområde och också sandtäkt så har natur- och djurlivet redan störts i rätt hög grad, enligt miljöinspektör Juhani Hannila på Karleby stad. Dessutom är det fråga om sandmarker med ganska ensidig tallskog.

- Det var inte oväntat att inga stora naturvärden finns där, säger Hannila.

Långradare susar förbi snöklädd skog.
Bildtext Förutom att området är stort och platt ligger det intill riksväg 8, järnvägen och högspänningsledningar och beskrivs därför som enastående för en industrianläggning.

Som miljöinspektör är han ändå inte precis glad över planerna på ett massivt komplex i stället för det som i dag är skog.

- Jag är aldrig glad då man bygger på ett område där det inte finns bebyggelse. Det kan jag säga.

Men samtidigt säger Hannila att Karleby har få stora områden som ligger nära vägar och järnväg.

- Så på det viset är området ganska passande för industrin egentligen.

För att beräkna projektets klimatpåverkan har Karleby använt miljöcentralens mätare. Indexvärdet ligger på 100 så ju lägre tal, desto mindre effekt på klimatet.

Värdet för naturvärden blev 35.

- Där har gjorts flera utredningar och man hittade egentligen ingenting. Vanligen finns någon växt eller flygekorrar, men det här var lyckligtvis ett område där det inte verkar finnas naturvärden och då blev siffran så här låg, säger stadsplaneringschef Jouni Laitinen.

Byggnaden väntas bli enorm

Andra tal blev ändå högre. I fråga om till exempel utsläpp av växthusgas blev siffran 98.

- Det kommer närmast från att själva byggnaden i sig kommer att bli så massiv.

Tidigast inom ett par år kan det finnas ett nybygge på platsen, men troligare är att det tar uppemot tre år, tänker sig Laitinen.

- Utrymmet på nuvarande storindustriområdet börjar ta slut, vi har inga stora områden kvar att erbjuda.

Bild på industriområde.
Bildtext Förhoppningen är att en stor aktör etablerar sig i stället för många små. Till exempel batteriindustrin har nämnts som en möjlig aktör.

Enligt Sandberg finns det intresse för området.

- Intresse finns alltid för en stad som växer och utvecklas. Så det finns företag som är i kontakt hela tiden.

Är det batteriindustrin eller något annat som är aktuellt?

- Batteriindustrin är en industri där det händer och sker mycket. Men etablerings- och investeringsfrågor kommer i jämna vågor och det kommer väl något efter efter batteriindustrin också, säger Sandberg.

Kronoby vill vara med på ett hörn

Kronoby kommun har också beslutat att köpa 13 hektar mark vid kommungränsen intill området.

- Klart vi ser på projektet med jättestort intresse, vi hoppas det blir av så det blir en större etablering och oavsett så ser vi möjligheter för området för Kronobys del. Det är ett attraktivt område, säger kommundirektör Malin Brännkärr.

Skylt intill väg med texten Mellersta Österbotten och Karleby.
Bildtext Kronoby och Karleby har haft gemensamma samtal om projektet eftersom det ligger på kommungränsen och Kronoby har köpt 13 hektar intill Karlebys 136 hektar.

Enligt Brännkärr är det naturligt att etableringar kan spilla över kommungränsen eftersom Karleby inte kan förstora området nämnvärt.

- Då är det naturligt att komma över kommungränsen och fortsätta på Kronobys sida.

Också Laitinen och Sandberg ser positivt på Kronobys initiativ.

- Etableringar och projekt har en tendens att koncentrera sig och få synergi av andra så det är klart, vi följer med intresse vad som händer i Kronoby och det är positivt att Kronoby tar sig an det här.