Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Anders Norrback, SFP:are från Närpes, är ny fiskeboss: "Skarv och säl i nyckelroll för att rädda fisket"

Från 2021
Anders Norrback med korsande vägar bakom sig.
Bild: Jarkko Heikkinen/Yle

Han har aktiverat sig kring skarv och säl men inte explicit kring fiske. Anders Norrback är ny ordförande för Centralförbundet för fiskerihushållning i Finland. – Jag vill se helheten när det handlar om att ta tillvara våra naturresurser, säger han. Som riksdagsledamot kan jag arbeta brett för fiskets framtid.

Fembarnspappan från Österbotten ser ordförandeskapet som en naturlig fortsättning på sitt engagemang för hållbara naturresurser. Som ordförande för skarvarbetsgruppen i Österbotten vet Anders Norrback att det kan bränna till ordentligt kring fiskerelaterade frågor.

– Åsikterna går i sär, särskilt kring skarven, så är det. Ska vi begränsa skarven och sälen? Då behövs både diplomati och en helhetsbild via nätverk. Dem vill jag aktivera för att i jord- och skogsbruksutskottet kunna föra fram viktiga synpunkter, säger han.

Norrback vill bygga en hållbar näring, ta hand om fiskevatten och försöka öka de naturliga fiskstammarna. Fiskodlingen hör inte direkt hit men den är en del av helheten.

Vi måste lyssna mer på yrkesfiskarna

― Anders Norrback

Yrkesfisket är hotat i Finland, det vet alla som lite följer med frågan. Yrkeskåren är till åldern kommen och få unga är villiga att välja fiske som yrke. Mycket handlar det också om att fiskbestånden har krympt och fisket är starkt reglerat.

– Vi måste lyssna mer på yrkesfiskarna. De vet vad de talar om, de rör sig på vattnet varje dag. Vad hotar fiskarna, vad hotar fångsterna, säger Norrback.

Ett hållbart fiske kräver vattenkvalitet som fisken trivs i, det kräver tryggade lekplatser för fiskarna. Här blir också vandringsfiskarna aktuella.

– Vi behöver kunna hantera rovdjuren, sälen och skarven, som båda beskattar bestånden.

Jag är inte politikern som avger löften men jag lovar att jobba för de här frågorna

― Anders Norrback

Norrback är försiktig med att ge löften till dem som sysslar med fiske i dag.

– Jag är inte politikern som avger löften men jag lovar att jobba för de här frågorna. Också i egenskap av riksdagsledamot har jag förutsättningar till det.

Han lyfter fram hotade fiskbestånd men också EU-regler, som begränsar fisket i Finland.

– Balansgången är komplex. Jag är politiker på heltid med kontaktytor för beslutsfattandet. I egenskap av förbundsordförande blir kontakterna fler.

Centralförbundet ger ofta utlåtanden i fiskefrågor.

– Genom att vara på plats kan jag ge mer synlighet för de här frågorna.

Lyssna på intervjun med Norrback här!

Företagande kring fisk blir viktigare

Fisket är i dag ansatt från alla håll. Yrkesfiskarna blir allt färre. Övergödningen påverkar fiskbestånden. Tillvaratagandet av ohotade bestånd såsom mörtfiskar blir allt viktigare, också med tanke på Östersjön.

– Österbottningarna har varit föregångare när det gäller att ta tillvara och förädla karpfiskar, säger direktör Marjukka Porvari vid John Nurminen-Stiftelsen, som arbetar för ett renare Östersjön. Vi behöver ta tillvara smartfisk i större utsträckning, så jag säger välkommen till ett sådant samarbete med Centralförbundet och Anders Norrback.

Hon nämner också det goda samarbetet som stiftelsen haft med österbottniska fiskare kring närfiskprojektet.

Porvari tror också på samarbete visavi kustfisket.

– Yrkesfiskarna vid kusten blir allt färre och det är fråga om en hel kultur som är hotad. Vi samarbetar gärna kring det här också.

Vilken är skarvens roll?

Porvari säger att skarven ofta utpekas som skyldig när det gäller de sinande fiskefångsterna.

– Enligt rikssvensk forskning äter skarven främst sådan fisk som inte fiskas, förklarar hon. Fiskbestånden mår dåligt av andra orsaker, såsom vattenmiljöns tillstånd eller överstora fångster, som inte möjliggör hållbar reproduktion för fiskarna.

Här går således Norrbacks och Porvaris syn på skarvens betydelse för fiskbestånden i sär.

"Österbottningar är företagsamma, det behöver vi", kommenterar Marjukka Porvari vid John Nurminen-stiftelsen, lyssna på kommentarerna till utnämningen här!

Förbundet firar 130 år!

Förbundet Anders Norrback leder är ett anrikt förbund, som fyller 130 år i år. Ursprungligen hette det Fiskeriföreningen i Finland, numera alltså Centralförbundet för fiskerihushållning.

Förbundet sysslar med fiskerirådgivning med målet att vårda fiskbestånd och -vatten, med fokus på vattenägande.

– Vattenägarna ska vara medvetna om värdet av sina fiskevatten och vikten att vårda dem, säger fiskeribiolog Malin Lönnroth vid förbundet.

Det finns fyra svenskspråkiga medlemsförbund av totalt 21 stycken. De är Österbottens Fiskarförbund, Åbolands Fiskarförbund, Nylands Fiskarförbund och Ålands Fiskare.

Flera finlandssvenska politiker har verkat i förbundet, bland dem Kristian Gestrin, Christoffer Taxell och Jan-Erik Enestam.