Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Färska inhemska data visar: Två doser coronavaccin ger gott skydd mot allvarlig sjukdom i alla åldersgrupper – men en tredje dos väntas underlätta läget

Uppdaterad 25.11.2021 17:23.
En sjukskötare Evelin Prees vårdar en coronapatient på intensivvårdsavdelningen.
Bildtext Bara några tiotals coronapatienter som fått minst två doser vaccin har hittills behövt intensivvård i Finland.

Den största orsaken till att vi nu har många smittfall och också fall på sjukhus är att smittan helt enkelt har spridits mer i samhället – främst bland ovaccinerade – men också i viss mån bland vaccinerade, säger experter. En tredje dos kan underlätta läget och minska på smittspridningen. Viktigast skulle ändå vara att fler tog en första dos coronavaccin.

Institutet för hälsa och välfärd publicerade i dag nya data över antalet coronapatienter på sjukhus, i olika åldersgrupper.

I materialet, som sträcker sig fram till slutet av oktober, ser man framför allt stora skillnader mellan om en person är vaccinerad eller inte.

Det är första gången hälsomyndigheten publicerar sådana här exakta uppgifter.

– Här ser man att om man har fått två vaccindoser så är risken för att behöva sjukhusvård mycket mindre, kommenterar Mika Rämet som är chef för vaccinforskningscentret vid Tammerfors universitet.

Det finns en ökande mängd personer som har behövt sjukhusvård. Det är främst ovaccinerade och äldre personer.

I augusti och september var risken att hamna på sjukhus över tjugo gånger större för ovaccinerade jämfört med vaccinerade. Och i oktober var risken ungefär sexton gånger så stor. Samtidigt är de ovaccinerade i medeltal yngre (och har därmed en lägre risk än om de skulle vara äldre).

Och ser man på intensivvårdade var skillnaden mellan de vaccinerade och ovaccinerade ännu större.

Skillnaden mellan de vaccinerade och ovaccinerade var dessutom särskilt stor i åldersgruppen 50-69 år, vilket innebär att den hade ett utmärkt vaccinskydd.

– Det ger stöd för att Finlands plan är bra, det vill säga att till exempel ge personer som är 60 år eller äldre en tredje vaccindos när det gått minst sex månader sedan den andra dosen, kommenterar Rämet.

Dessa grupper rekommenderas i nuläget få en tredje vaccindos

  • 12 år fyllda med kraftig immunbrist

  • de kvinnor och över 30-åriga män, som har fått sitt vaccin med en kort dosintervall på mindre än 6 veckor för över 6 månader sedan.

  • alla 60 år fyllda

  • boende på vårdhem och anstalter

  • personer som tillhör medicinska riskgrupperna 1 och 2

Källa: Institutet för hälsa och välfärd

I det nyligen publicerade materialet ser man att dödsfallen bland personer som är 70 år eller äldre steg under sommaren och hösten.

Det har både att göra med att coronaincidensen (antalet smittfall per 100 000 personer) i Finland och med att vaccinskyddet sakta minskade.

Rämet påpekar ändå det faktum att coronaincidensen är den absolut största orsaken. Hos ovaccinerade är den nu tre gånger större än den var i våras.

För tillfället har 13,6 procent av de finländare som är 12 år eller äldre inte ännu tagit en enda dos coronavaccin. Av hela befolkningen är 23,9 procent ovaccinerade.

– Vaccinskyddet har minskat lite, men det är fortfarande på en mycket god nivå också i de äldre åldersgrupperna, som i medeltal drabbas mer allvarligt av covid-19 än vad yngre gör. Vaccinskyddet var ju inte heller 100 procent från början. När smittfallen ökar så blir det också fler vaccinerade på sjukhus, säger Rämet.

Mot den här bakgrunden är det inte heller överraskande att också personer som har fått två vaccindoser har behövt intensivvård. Före augusti månad fanns det inte ett enda sådant fall i vårt land, men i augusti fanns det 9, i september 11 och i oktober 21.

– En faktor som också inverkar här att allt fler har vaccinerats. Då är det också logiskt att fler vaccinerade kan behöva sjukhusvård, och i sällsynta fall också intensivvård.

Mika Rämet säger att det är viktigt att sätta det hela i proportion.

– Själv tänker jag på läget så att vi nu har 42 coronapatienter som får intensivvård i vårt land. Vi vet att en fullt vaccinerad har 33 gånger mindre risk att behöva intensivvård jämfört med en ovaccinerad. Det innebär alltså att vaccinskyddet är mycket gott.

Utan vacciner så skulle det inte vara drygt 40 coronapatienter i intensivvården, utan mer än 400

― Mika Rämet, chef för vaccinforskningscentret vid Tammerfors universitet

Bland personer som är 60 år eller äldre, som i medeltal löper en högre risk för mer allvarlig covid-19 än vad yngre gör, är vaccinationstäckningen också mer än 90 procent.

– Om vi skulle ha ett sådant här epidemiläge som det som råder nu, helt utan vacciner, så skulle det inte vara drygt 40 coronapatienter i intensivvården, utan mer än 400, och det skulle inte vara möjligt i praktiken för kapaciteten räcker inte till för det, konstaterar han.

Mika Rämet är chef för vaccinforskningscentret vid Tammerfors universitet.
Bildtext Vaccinexperten Mika Rämet betonar att coronavaccinerna fortfarande ger ett mycket gott skydd mot allvarlig sjukdom.

Rämet konstaterar också att risken för att behöva sjukhusvård är ungefär 20 gånger mindre bland fullt vaccinerade än bland ovaccinerade.

– Utan vaccinationer skulle det vara minst 1 500 coronapatienter på sjukhus nu, istället för drygt 300.

Han tillägger att det viktigaste just nu är att fler personer skulle få en första eller andra vaccindos. Det är på befolkningsnivå mycket viktigare än att fler snabbt skulle få en tredje dos.

– De två första vaccindoserna är de viktigaste för att minska risken för att insjukna allvarligt i covid-19.

En tredje vaccindos är trolig för alla som har fått två doser

Vad innebär det att också vissa vaccinerade kan behöva sjukhusvård för hur viktigt det är att ta en tredje vaccindos?

– Det innebär att det är viktigt att de som nu har möjlighet att ta en tredje vaccindos gör det så snart som möjligt, säger Rämet och tillägger:

– Många har nog inte tagit en sådan trots att de har rätt till att göra det, eftersom det fortfarande bara är 4 procent av de som är 12 år eller äldre som har tagit en tredje dos. Den här procenten borde ha varit betydligt högre vid det här laget.

Studier visar att det skydd man får efter den tredje vaccindosen är på högre nivå än efter den andra.

Det är nu troligt nu att en tredje vaccindos mot covid-19 kommer att rekommenderas för alla de som tidigare har fått två doser vaccin.

Ett undantag är möjligen män under 30 år, på grund av att Finland först vill veta mer om risken för sällsynta biverkningar i den gruppen (hjärtmuskelinflammation och hjärtsäcksinflammation).

Regeringen sade tidigare den här veckan att man planerar ändra Finlands vaccinationsstrategi så att man också satsar på att minska det totala antalet smittfall och inte endast antalet allvarliga coronafall.

När expertgruppen för vaccinationsfrågor den första december troligen rekommenderar vilka ytterligare grupper som borde få en tredje dos så utgår man från vaccinationsstrategin.

– Antagligen kommer vaccinationsordningen att vara likadan som i samband med de två tidigare doserna, så att till exempel äldre, riskgrupper och vårdpersonal prioriteras, och att man sedan steg för steg vaccinerar allt yngre åldersgrupper, kommenterar Mika Rämet.

Hur snabbt den tredje vaccindosen kan ges åt fler grupper är oklart tills vidare, men vaccinexperten Hanna Nohynek vid Institutet för hälsa och välfärd kommenterade tidigare till Svenska Yle att det troligen kan ske först från och med januari.

Dessutom kan barn i åldrarna 5–11 år troligen så småningom få möjlighet att ta coronavaccinet. Expertgruppen väntas också komma med en rekommendation gällande den gruppen på sitt följande möte den första december.