Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nylands brigad leder kustförbandens huvudövning - marinens nya beredskapsenheter för första gången med

Från 2021
En av marinens Jurmo-trupptransportbåtar nära Jussarö, Raseborg, juli 2020.
Bildtext Runt 630 beväringar från Nylands brigad deltar i övningen. Arkivbild.
Bild: Thomas von Boguslawski/Yle

De nya beredskapsenheterna vid Nylands brigad och Kustbrigaden når nu operativ beredskap och är redo att användas vid behov.

Beredskapsenheterna började utbildas i Ekenäs och i Obbnäs i somras. Meningen är att marinen bättre ska kunna reagera på snabba förändringar i säkerhetsläget i Östersjön. Med enheternas hjälp klarar marinen till exempel av att snabbt effektivera sjöövervakningen och försvara kusten och skärgården.

Under hösten har enheterna övat beredskapsuppgifter i bland annat pluton- och kompanisammansättning, snabb avfärd och att skydda sin egen verksamhet. Den fortsatta utbildningen handlar bland annat om att öva sig att samarbeta med myndigheter.

Huvudövningen inleds på lördag

På lördag 27.11 inleds huvudövningen för marinens kustförband Atrain 21 där beredskapseneheterna är med. Från Nylands brigad i Ekenäs deltar cirka 630 beväringar och från Kustbrigaden i Obbnäs runt 470.

Övningen pågår fram till den 3 december och är samtidigt en slutövning för de beväringar som ryckt in i år och som hemförlovas i december.

Nylands brigad leder kustförbandens stridsövning i området Finska viken och Skärgårdshavet samt i Västnyland. Övningen ansluts till arméns övning Sapeli 21, som leds av Gardesjägarregementet. Sapeli 21 pågår mellan Obbnäs i Kyrkslätt och Syndalen i Hangö.

Förutom truppförbanden från marinen deltar också delar från flygvapnet, Gränsbevakningsväsendet och Försvarsmaktens logistikverk i övningen. Temat för övningen är gemensamma operationer med armén längs kusten och i hamnar. Runt 2 000 personer deltar i övningen.

Källa: Marinens pressmeddelande.