Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kokon idrottscentrum ska få Borgåbor att röra på sig och må bättre – bandyhall inte i topp på konsultens prioriteringslista

Från 2021
Uppdaterad 25.11.2021 17:53.
Arkitektskiss på centralarenan i Kokon.
Bildtext Så kunde en del av Kokon idrottscenter se ut - med betoning på kunde. Enligt Borgå stads stadsplaneringschef Dan Mollgren är det bara en första skiss.
Bild: Borgå stad

Ett av Borgå stads största helhetsprojekt någonsin går framåt – en bit i taget. Kokon idrottscentrum är inte ett litet projekt och det förstår man redan av att det från idéstadium till det att centret är färdigt kan ta upp till åtta år.

Stadsstyrelsen började planera Kokon idrottscentrum för drygt två år sedan. I februari i år blev den första versionen av koncept- och fastighetsutvecklingsplanen för idrottscentret färdig.

Under hösten har staden sedan hört invånare och olika intressegrupper. På basis av de önskemål som kommit in, har konceptplanen utvecklats vidare.

I dag (25.11) tog projektet ytterligare ett steg framåt när staden presenterade en konsultutredning med visioner och beräkningar.

Konsultutredningen bygger på stadens konceptplan samt önskemål från idrottsföreningar, Borgåbor aktörer och intressenter.

Stadens unga har engagerat sig

Planen på Kokon idrottscenter har väckt stort intresse och Borgå stad har fått mycket respons.

En grupp som engagerat sig förvånansvärt mycket är stadens ungdomar. Tanken på en ungdomsarena får starkt understöd.

– Ungdomarna har visat väldigt stort intresse för Kokon idrottscentrum, vilket är en fin sak. Ungdomarna är ju de framtida användarna. Jag har själv deltagit i evenemang där ungdomarnas frågor om centret visar att de verkligen är på kartan. De vet vad som behövs, säger stadsplaneringschefen i Borgå, Dan Mollgren.

Borgå stads stadsplaneringschef Dan Mollgren
Bildtext Stadsplaneringschef Dan Mollgren hoppas att planläggningen av Kokon idrottscentrum kunde vara klar 2023.
Bild: Stefan Härus / Yle

Bandyhall inte på konsultens prioriteringslista

Även om Kokon idrottscentrum enligt konceptplanen ska ge plats för olika sportgrenar och hobbyverksamheter, har inte alla idrottsföreningar i Borgå varit nöjda med planen.

Bland annat idrottsföreningen Borgå Akilles har skissat på ett motförslag.

Kommer Borgå stad att beakta motförslaget eller jobbar man vidare enbart utgående från konceptplanen?

– Vi har under hela processens gång önskat att olika intressegrupper och idrottsföreningar ska komma med initiativ, visioner och idéer som vi sen kan bearbeta och föra vidare. Alla visioner är bra, men man behöver undersöka om konsekvensbedömningen är tillräcklig och om det finns saker man borde arbeta vidare på, säger Mollgren.

Stadens lokalitetsledning föreslår en ny ishall som ska ersätta de gamla ishallarna, men när det gäller bandyn, finns det enligt Dan Mollgren en del frågor man behöver fundera på.

– Bandyn är visserligen stark i Borgå, men i förhållande till projektets målsättningar behöver man fråga sig om en sådan hall ger mera livskraft, mera framgång åt staden och projektet. En bandyhall är stor och som investering väldigt betydande och i konsultens prioriteringslista når en sådan hall inte toppen, säger Mollgren.

Konsulten Mika Korhonen
Bildtext Mika Korhonen från konsultbolaget Realidea Oy presenterade på torsdag konsultutredningen av Kokon idrottscentrum tillsammans med stadsplaneringschef Dan Mollgren.
Bild: Stefan Härus / Yle

Motion och idrott för alla

Tanken är att det inte enbart är idrottsföreningarna som ska dra nytta av det nya idrottscentret.

Responsen från invånare och hobbygrupper visar att man önskar sig bättre omständigheter också för motion med låg tröskel.

Motionärer behöver helt enkelt en annan typ av lokaler än toppidrottare.

Därför prioriteras till exempel områdena utomhus i konsultens rekommendationer. Först efter det prioriteras bollarenan, ishallen och ungdomsarenan.

– Det stora strategiska målet med Kokon idrottscentrum är att få Borgåbor att röra på sig och må bättre, säger stadsplaneringschef Dan Mollgren.

Skiss över idrottscentrum.
Bildtext Kokon idrottscenter skulle placeras strax väster om Kokon siminrättning.
Bild: Borgå stad

Pengar och politik avgör

Hur prioriteringslistan sist och slutligen kommer att se ut då projektet slutgiltigt klubbas igenom, styrs bland annat av hur mycket centret ska få kosta och vilka de politiska besluten blir.

– Sen behöver vi också komma ihåg att det bör finnas utvecklingsmöjligheter och att projektets första fas kanske inte är den slutliga, säger Mollgren.

Nu inleds alltså stadens interna beredning och den politiska beslutsprocessen där också nämnderna, ungdomsfullmäktige samt äldrerådet och handikapprådet ska ta ställning till slutrapporten.

I början av nästa år ska stadsfullmäktige sedan besluta om projektets innehåll och omfattning samt om vilka riktlinjer som ska gälla då planeringen går vidare.

Utgående från det inleds planläggningen. Målet är att den blir färdig under 2023.

I bästa fall kunde byggstart ske redan 2024. Det första byggnadsskedet skulle fortgå under 2025 och det andra inledas 2026.

Året därpå kunde allt vara klappat och klart – det vill säga åtta år efter att stadsstyrelsen inledde processen.

Diskussion om artikeln