Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Allmänt uppbåd en möjlighet att nå hela årskullar och stävja marginalisering – Eva Biaudet: "Fin chans att kanalisera stöd till unga som befinner sig i brytningskede i livet"

Från 2021
Uppdaterad 26.11.2021 16:55.
RKP:n Eva Biaudet valokuvattiin Ullanlinnassa Kaivopuiston rannassa helmikuun 2021 alussa.
Bildtext Eva Biaudet (SFP) är nöjd över att kommittén föreslår obligatoriskt uppbåd för både män och kvinnor i framtiden.
Bild: Silja Viitala / Yle

Den parlamentariska försvarskommittén överlämnade på fredagen sitt betänkande till försvarsminister Antti Kaikkonen (C). Eva Biaudet (SFP) gläds åt att kommittén föreslår obligatoriskt uppbåd även för kvinnor.

Det finländska försvaret behöver fler soldater eftersom en tredjedel av männen inte utför militärtjänst. Försvaret har ändå inte behov av att hela årskullar utför värnplikt, då skulle man ha för många att utbilda. Samtidigt är det centralt att försvarsförmågan inte försämras.

Det här är några av de ramar som dikterat arbetet för den parlamentariska försvarskommittén, uppger Eva Biaudet som representerat Svenska riksdagsgruppen i kommittén.

Samtidigt var en central målsättning för arbetet att se till behoven att utveckla försvaret ur jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Någon obligatorisk värnplikt för kvinnor föreslås alltså inte, däremot nog det obligatoriska uppbådet.

Och det finns flera skäl att glädja sig över det, anser Biaudet.

– Kommittén föreslår att uppbådet, som idag bara riktas till pojkar, ska riktas till alla oberoende kön. Jag är glad över det. Idén är att sänka tröskeln för de tjejer som är intresserade så att de också lättare ska kunna bli välkomnade att göra värnplikt.

Nå ut till hela årskullar

Under uppbådet ges inte minst viktig information om tjänstgöringen. En läkarundersökning ingår också och Biaudet tror att såväl de unga som samhället skulle vinna på att det inte endast är de unga männen som genomgår den.

– Det skulle på sätt och vis vara en möjlighet att nappa tag i hela årskullen, också flickorna. Det vore en fin chans att kanalisera stöd till unga som befinner sig i brytningsskede i livet.

Särskilt i fall där det finns en risk att den unga marginaliseras kunde uppbådet och läkarundersökningen bli ett tillfälle där man upptäcker vilka behov som finns och erbjuder stöd.

– Ganska många av killarna som kommer till uppbådet har problem, sociala eller med hälsan, som gör att de inte klarar av armén eller att armén inte vill ha dem. Då vore det viktigt att kunna erbjuda dem stöd.

Här påpekar Biaudet att man i kommittén även diskuterat hur försvaret bättre kunde beakta de resurser och förmågor som de unga har. Detta är kanske särskilt viktigt för de unga männen, för vilka värnplikten är obligatorisk. Det kunde finnas möjligheter också för dem som i dag hindras av fysiska begränsningar.

– Det har kommit ganska mycket respons om att det finns unga killar som kanske sitter i rullstol eller har andra begränsningar, men som är väldigt intresserade av att göra sin värnplikt. De kan till exempel ha ett oerhört intresse för cybersäkerhet. I dagens värld är ju inte allting så fysiskt.

Vill komma åt diskriminering

Det allmänna uppbådet ser Biaudet alltså som en av vinsterna med kommitténs förslag. Ytterligare en vinst anser hon det vore om försvaret skulle bättra sig när det gäller olika former av diskriminering eller trakasserier.

Kommittén föreslår bland annat att alla i förmansposition inom försvaret ska utbildas i att bättre känna igen diskriminering och trakasserier, för att kunna ingripa då sådant sker.

– Det visar sig att det finns ganska höga siffror på trakasserier under värnplikten och det här ville vi naturligtvis komma åt. Det är viktigt att förbättra försvarets förmåga och kunnande när det gäller att behandla folk jämlikt och jämställt.

Samtliga medlemmar i den parlamentariska försvarskommittén har enligt Biaudet undertecknat betänkandet, utom riksdagsledamot Jari Myllykoski ur Vänsterförbundets riksdagsgrupp. Vänsterförbundet har ifrågasatt att obligatoriska uppbåd för kvinnor skulle göra försvaret mera jämställt.

Fler reformer kan göras utan lagändringar

Försvarsminister Antti Kaikkonen sade då han mottog betänkandet att det går att utveckla värnplikten på många sätt, utan att för den skull behöva tillgripa lagändringar.

- Vi kan öka antalet personer som inleder sin värnplikt genom att se över uppdragen och de kriterier som styr vilka kvaliteter som behövs. Som kommittén föreslår kan helt nya tjänstgöringsformer kan utvecklas.

Det skulle sannolikt också minska antalet som avbryter värnplikten, om den är mer anpassad till de enskildas färdigheter, säger Kaikkonen.