Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Politikers recept för att förbättra de ungas situation i Raseborg: Flera vuxna, mera lågtröskelverksamhet och bättre kunskap om vilka åtgärder som behövs

Porträttbild av Marika Törnqvist-Björklund och Heidi Åkerfelt.
Bildtext Marika Törnqvist-Björklund (SFP) och Heidi Åkerfelt (SDP) ställer båda upp i välfärdsområdesvalet.

Skolans uppgift är att lära ut saker, inte att ge vård. Det säger Raseborgspolitiker som kandiderar i välfärdsområdesvalet. Men för att åtgärda problem måste man veta var resurserna ska sättas in.

Yle Västnyland har rapporterat om hur allt fler barn och unga mår dåligt, samtidigt som lärarna är överarbetade. I skolorna är man orolig för att glappet mellan vården och skolvärlden ökar då välfärdsområdet tar över social- och hälsovården. Man ser också effekterna av tidigare beslut att stänga den barnpsykiatriska avdelningsvården och många unga märker att deras kompisar mår sämre.

Samtidigt är ekonomin stram och politikerna måste avgöra vad de väljer att satsa på.

Heidi Åkerfelt (SDP) och Marika Törnqvist- Björklund (SFP) är båda nyinvalda fullmäktigeledamöter i Raseborg. De kandiderar också i välfärdsområdesvalet, som går av stapeln den 23.1.2022.

Diskussion gällande skolan handlar ofta om att den har blivit en förvaringsplats eller en vårdplats, säger Heidi Åkerfelt.

– Jag ser att skolan är ett ställe där du ska lära dig saker och inte en vårdande enhet. Skolkuratorer, skolhälsovårdare och skolpsykologer finns som stöd vid inlärningen. Frågan är om det behövs resurser i skolan eller utanför, för att stödja barnen.

Marika Törnqvist-Björklund håller med och menar att det överlag behövs vuxenresurser som är tillgängliga.

– Det behöver inte alltid vara vårdpersonal, utan vuxna människor i skolan och på fritiden i deras miljö.

Törnqvist-Björklund nämner till exempel Finlandsmodellen som ett bra exempel på nya åtgärder. Den landsomfattande modellen startade i höstas och erbjuder gratis hobbyverksamhet för eleverna efter skoldagens slut.

Förebyggande i stället för korrigerande arbete

SDP lämnade på senaste fullmäktigemöte in en motion där man föreslog att Raseborgs stad kartlägger resurser och gör upp en plan hur det förebyggande arbetet för barn och unga kan ske i samarbete mellan bildningssektorn, social- och hälsovårdssektorn och polisen.

Planen borde vara konkret med kontinuerlig uppföljning, påpekas det i motionen.

– För tillfället gör vi en hel del korrigerande arbete, men för att det arbetet inte fortsättningsvis ska öka så måste vi satsa på långsiktigt förebyggande arbete, säger Heidi Åkerfelt.

För att veta hur den verksamheten ska se ut måste man först kartlägga hurdana resurser det finns och var de kan användas på ett vettigt sätt. Det väsentliga är att ingripa i ett tidigt skede, fortsätter Åkerfelt.

– Ju längre barn till exempel måste vänta på de tjänster som de behöver, desto längre tid tar det att jobba med dem.

Kartläggningen och omstruktureringen borde ske så snabbt som möjligt, så att den förebyggande verksamheten byggs upp före välfärdsområdet träder i kraft år 2023.

– Vi behöver struktur på saker och ting. De sista minuterna tickar nu, det tror jag de flesta är överens om, konstaterar Heidi Åkerfelt.

Det ska vara enkelt att söka hjälp

Marika Törnqvist-Björklund lyfter för sin del fram verksamhet med låg tröskel, dit det ska vara enkelt att söka sig för att få råd och hjälp. Den sortens verksamhet finns redan i till exempel Raseborgs familjecenter.

– Ett av de stora målen i välfärdsområdet är att folk enklare ska kunna söka sig till den här typens verksamhet. Alla behöver kanske inte psykologhjälp, utan behöver kanske träffa en koordinator som ser till alla behov.

Törnqvist-Björklund menar också att tjänstemännen i Raseborg strävar efter att redan nu skapa klara strukturer där man vet vem som gör vad.

– På det sättet har vi bra modeller som vi kan använda även då vi hör till välfärdsområdet.

Hon poängterar också att de som sysslar med det praktiska arbetet inom social- och hälsovården kommer att finns kvar på plats och ställe i kommunerna, precis som tidigare.