Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Byggbolag betalade största delen av renovering hemma hos fastighetsdirektör vid HOK-Elanto – gömdes undan som "rivning av posthus"

Hammare, spikar och ett måttband samt fasaden av Helsingfors hovrätt.
Bildtext Bostaden som renoverades ligger i ett stockhus. Montage.

Den tidigare fastighetsdirektören vid andelslaget HOK-Elanto, Jari Leivo, döms tillsammans med sin fru och en chef vid byggbolaget Skanska för grovt bedrägeri. Renoveringen av Leivos bostad betalades till största delen av Skanska, enligt Helsingfors hovrätt. Räkningarna gömdes undan i ett annat projekt, rivningen av ett posthus i Baggböle.

Paret Leivo lät 2007 renovera sin bostad men då misstänkte ingen att betalningen av renoveringen inte gick rätt till.

Andelslaget HOK-Elanto ansåg ändå redan då i en revision att Leivo bröt mot interna principer när bostaden renoverades av Skanska eftersom han i sin roll som fastighetsdirektör köpte olika byggprojekt av byggbolaget. Men då framkom inget som tydde på att han använt sin ställning på ett felaktigt sätt.

Polisen utredde Leivos kontakter till olika byggbolag under en omfattande utredning av mutbrott som inleddes 2012. I samband med den utredningen intresserade sig polisen också för renoveringen. Leivo slutade vid HOK-Elanto 2012.

Kök och luftkonditionering förnyades

Renoveringen var omfattande. Köket och luftkonditioneringen förnyades och likaså ytorna i huset. Dessutom gjordes en del arbete på gården.

Renoveringen skulle enligt förhandsuppgifter kosta mellan 80 000 och 100 000 euro.

Slutsumman blev större och underleverantörer har fakturerat Skanska för nästan 148 000 euro medan paret Leivo betalat bara 55 400 euro. Skanska betalade alltså över 92 000 euro för renoveringen.

Gömdes undan i samma projekt som rivningen av ett posthus

För att det här ska vara möjligt har en chef vid Skanska gömt undan räkningarna för renoveringen i andra projekt. Till en början användes en kod för små arbeten i Skanskas system. Senare användes samma kod som för rivningen av ett posthus vid S-market i Baggböle i Helsingfors.

Rivningen sköttes av Skanska och var beställd av HOK-Elanto. Samma chef vid Skanska som kom överens om bostadsrenoveringen med Leivo ansvarade för rivningen av posthuset.

Räkningarna var missvisande och ekonomiförvaltningen vid Skanska ska inte ha haft möjligt att upptäcka felaktigheterna.

Gav direktiv om att ge ordentlig rabatt för renoveringen

Helsingfors hovrätt anser att Skanskachefen gett direktiv till bokföringen om att fakturera Leivo för klart mindre kostnader än de verkliga som uppstod under renoveringen.

Helsingfors tingsrätt dömde år 2020 alla tre åtalade, det vill säga Jari Leivo, hans fru samt Skanskachefen till nio månaders villkorligt fängelse för grovt bedrägeri.

Hovrätten ändrar inte på den domen. De ska också ersätta Skanskas rättegångskostnader eftersom byggbolaget var målsägande i fallet. Dessutom ska de betala skadestånd på närmare 76 000 euro till Skanska.

Hovrätten gav domen i fallet på fredagen. Den har inte vunnit laga kraft.

Den dömda Skanskachefen jobbar inte längre vid byggbolaget. Han slutade 2014.

Åtalad för mutbrott i annan rättegång

Den tidigare fastighetsdirektören vid HOK-Elanto är också åtalad för mutbrott i en annan rättegång. I det fallet friades han av Helsingfors tingsrätt hösten 2019.

Han åtalades för att ha tagit emot mutor av företag som HOK-Elanto köpt tjänster av. Mutorna gavs i form av sponsorpengar för ridsport, som Leivos dotter håller på med. Den sammanlagda summan är på över 700 000 euro och gavs mellan januari 2005 och april 2012.

Sammanlagt åtalades 13 personer för givande av muta. De åtalade är höga chefer vid byggbolag, arkitekter och konsulter.

Det här fallet behandlas nu i hovrätten, som ännu inte gett sin dom.