Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Forskning: Problem med inomhusluft förorsakar skador för hundratals miljoner per år – men går att förebygga 

Från 2021
Ett tomt klassrum där stolar, pulpeter och en svart tavla syns.
Bildtext Friska skolor ger friska barn och vuxna – det tjänar kommunen på.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

Ny forskning vid Åbo universitet visar att det blir mycket dyrt för samhället då fastigheter förfaller och inomhusluften i fastigheterna gör folk sjuka.

– Kostnaderna är enorma, det handlar om hundratals miljoner euro per år i Finland. Vi har forskat i nästan 30 år och har data från bland annat daghem och skolor över hela landet, säger Tuula Putus som är professor i arbetshälsa och miljömedicin vid Åbo universitet.

Ungefär hälften av kostnaderna för samhället uppstår av de vuxnas sjukfrånvaro.

Då barn drabbas handlar kostnaderna främst om dyr specialsjukvård som barnen behöver.

Problemet är att många kommuner försummar sina fastigheter och inte tar hand om dem på rätt sätt.

– Trots att man vet att byggnaderna borde renoveras, ges det inte resurser för det. Kommunerna måste förstås alltid prioritera bland sina utgifter, men barnens och ungdomarnas fastigheter hamnar ofta långt ner på listan. Det här sker speciellt i kommuner där antalet barn minskar, säger Putus.

Närbild på Tuula Putus.
Bildtext Professor Tuula Putus har forskat i frågor om inomhusluft i tiotals år.
Bild: Matti Myller / Yle

Lönsamt att jobba förebyggande

I undersökningen jämförde man kostnaderna för hälsoproblem förorsakade av dålig inomhusluft med utgifterna för underhåll och reparation. Undersökningen visar att det går att minska kostnader radikalt och förebygga problem, om man tar hand om fastigheterna så att de är hälsosamma att vistas i.

– Även om pengar inte alltid finns är viljan och attityden avgörande. Under mina resor i Finland och på Åland har jag märkt att svenskspråkiga kommuner ofta har en stämning och vilja att göra saker på ett bättre sätt än i vissa finskspråkiga kommuner, säger Putus.

Forskningen visar också att det är vanligare att det uppstår symptom i utrymmen som finns i källarvåningar på grund av mikrober och fukt som kommer ur marken.

– Det kan finnas strålsvamp eller mögel i konstruktionerna och följden kan vara hosta, andningssvårigheter, irritation i ögonen, ledbesvär eller möjligen astma.

Viktigt att fastigheterna inte får vattenskador

Enligt Putus måste kommunerna tänka långsiktigt då det gäller fastigheterna.

– Man ska inte renovera om och om igen. Då en fastighet är i riktigt dåligt skick kan det enda vettiga alternativet vara att riva.

Men genom att sköta om sin fastighet eller renovera korrekt kan allt bli bra.

– Ta hand om ditt hus som du servar din bil och åtgärda fel direkt. Ju fortare du reagerar, desto mindre är risken att skadorna sprider sig i strukturen, säger Putus.

Huvudregeln är ändå att vatten inte får hamna på fel ställe.

– Ta hand om regnvatten och vattenledningar på ett korrekt sätt, speciellt avloppssystemet. Ventilationen ska också fungera rätt och filter ska bytas regelbundet. Det är huvudprinciperna.

Intervjun med Tuula Putus gjordes av Markku Sandell.

Diskussion om artikeln