Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Aktiesparkonto åt varje baby, sänkta hyror och lägre inkomstskatt – så vill Samlingspartiet göra finländarna rika

Från 2021
Timo Heinonen och Petteri Orpo sitter vid ett bord, ser på varann och ler.
Bildtext Samlingspartiets Timo Heinonen och Petteri Orpo är nöjda med sitt budgetförslag.
Bild: Catariina Salo / Yle

Det andra oppositionspartiet som presenterar sin alternativa budget är Samlingspartiet. Devisen är att rädda välfärden och det ska göras genom att höja sysselsättningsgraden till 80 procent, bland annat.

Det är en nöjd grupp samlingspartister som presenterar sin skuggbudget i Helsingfors på fredagen. Den bästa någonsin, säger partiets ordförande Petter Orpo strax innan presentationen. Den aktuella skuggbudgeten är Samlingspartiets tredje.

Om regeringen skulle anta Samlingspartiets budget i sin helhet skulle man enligt partiet stärka de offentliga finanserna med 1,5 miljarder euro. Partiet räknar också med att deras åtgärder skulle öka sysselsättningen med upp till 140 000 arbetstagare.

– Det här är hårda fakta. Vi har tagit siffrorna från riksdagens informationstjänst, säger riksdagsledamot Timo Heinonen (Saml), som också sitter i riksdagens finansutskott.

Spara från babyålder

I sitt inledningsanförande säger ordförande Orpo att han vill att Finland återinför den “gamla dygden” att spara.

– Vi vill att alla nyfödda ska få ett aktiesparkonto med en insättning på 300 euro.

Åtgärden skulle kosta 13 miljoner euro.

Timo Heinonen, Petteri Orpo, Kai Mykkänen, Mari-Leena Talvitie och Matias Marttinen bakom ett bord med fotografer i förgrunden.
Bildtext Samlingspartiet presenterade sin skuggbudget på fredagen.
Bild: Catariina Salo / Yle

Samlingspartiet vill också se en permanent höjning av hushållsavdraget och en extra höjning för över 75-åringar.

Partiet vill i sin budget sänka inkomstbeskattningen. Man vill se en jämn sänkning av alla skatter på arbets- och pensionsinkomster. Därtill vill man höja ersättningen för inkomstbortfall till 2 026 euro.

De största nedskärningarna som Samlingspartiet föreslår i sin alternativa budget är kopplade till arbetslöshet och boende. Partiet vill återställa nivån på boende- och utkomstskyddet för arbetslösa till 2019-års nivå. Det skulle spara sammanlagt 158 miljoner euro.

– Inte var ju nivån på boendet och utkomstskyddet så illa innan coronaviruspandemin heller? säger Orpo.

Samlingspartiet hittar också 140 miljoner extra genom att lägga till en självrisk på boendeutgifter i utkomststödet. Enligt Heinonen skulle det inte drabba hyresgästen utan gå ut över hyresvärdarna.

– Bostadsbidraget har ökat med en miljard på tio år. Har människornas boendesituation förbättrats med en miljard? Nej. Därför har vi gjort en nedskärning på en miljard, det kommer att förverkligas så att hyrorna sänks, säger Heinonen.

Satsningar på utbildning och forskning

En så kallad aktiveringsmodell version två skulle också införas. Partiet vill förkorta dagarna för utkomststöd med hundra men däremot höja stödsumman under de tre första månaderna.

Partiet betonar att man inte skulle skära i utbildning, forskning eller räddningstjänst. Tvärtom skulle småbarnspedagogiken få en hel del förbättringar i Samlingspartiets budgetförslag.

Bland annat skulle man stödja högskoleutbildade småbarnspedagogers anställning med 15 miljoner euro. Partiet skulle också göra den tvååriga förskolan permanent. Avgiften för småbarnspedagogiken skulle sänkas.

Timo Heinonen, Kai Mykkänen, Sari Sarkomaa, Petteri Orpo, Mari-Leena Talvitie och Matias Marttinen håller i Samlingspartiets skuggbudgetpublikation och ler.
Bildtext Det var en nöjd trupp samlingspartister som presenterade sin, enligt sig själva, bästa skuggbudget hittills.
Bild: Catariina Salo / Yle

Samlingspartiets skuggbudget är den andra som publiceras. Kristdemokraterna publicerade sitt alternativ i början av veckan och Sannfinländarnas version kommer på måndag. Riksdagen kommer att diskutera förslagen i början av december.

En skuggbudget är en alternativ budget som oppositionspartierna presenterar. De ger ett motförslag till den budget som regeringen har föreslagit.