Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Den nygrundade Barnavårdsföreningens filial i Åboland jobbar förebyggande: "Barnens bästa är vårt motto då vi hjälper familjer med föräldraskapet"

Från 2021
Uppdaterad 29.11.2021 14:04.
Två blonda kvinnor i vitt tittar in i kameran.
Bildtext Eva Palmgren-Wickström och Anette Karlsson vill erbjuda en trygg miljö för föräldrar och familjer där man kan få hjälp och stöd med sitt föräldraskap.
Bild: Charlotte Estman-Wennstrom

Barnavårdsföreningen har grundat en ny filial i Pargas. Föreningen arbetar för barnens väl och vill stöda och hjälpa familjer som har det svårt. Allt görs på frivillig basis och målet är att stöda föräldraskapet innan krisen är ett faktum.

– Vi finländare pratar inte så hemskt öppet kring problem som vi har i vår relation, men vi här på Barnavårdsföreningen skulle gärna se att fler tog kontakt redan då de första knutarna uppenbarar sig i förhållandet, säger Eva Palmgren-Wickström som arbetar som sakkunnig vid Barnavårdsföreningen i Åboland. Vi här på föreningen ser gärna oss själva som ett bollplank för familjerna.

Vi försöker helt enkelt hitta lösningar som tryggar barnens vardag och ser till att barnets bästa är i åtanke

― Anette Karlsson

Palmgren-Wickström skulle gärna se att människor tar kontakt med dem då det ännu finns en motivation att rädda förhållandet och det finns en naturlig attraktion till partnern.

– Många tar kanske kontakt försent då man redan tagit beslut om att gå separata vägar och då kan vi inte jobba med det eller förebygga skilsmässan, säger Palmgren-Wickström.

Hjälpen sker via stödsamtal och inte terapi

Det stöd som föräldrar kan få via Barnavårdsföreningen handlar om olika sorters stödsamtal och diskussioner. Barnets bästa är den bärande tanken i föreningens verksamhet.

– Vi inleder samtalen i ett tidigt skede så att vi kan få oss en bild av hur man känner inför framtiden, säger Palmgren-Wickström. Vid en separation eller skilsmässa jobbar vi med barnen så att de ska få en så bra framtid som möjligt.

Palmgren-Wickström betonar vikten av föräldraskapet vid en skilsmässa.

– När du skiljer dig så skiljer du dig inte från din familj på sätt och vis, säger Palmgren-Wickström. Du har din familj och dina barn kvar men det är parförhållandet och kärleken som tar slut. Därför försöker vi betona barnens roll och få föräldrarna att inse att de kan vara lika bra föräldrar som tidigare trots skilsmässan.

Under coronapandemin har barnfamiljernas utmaningar ökat

I och med coronapandemin har antalet barnskyddsanmälningar i kommunerna ökat. Då samhället har stängts ner har det nätverk som många barnfamiljer tidigare kunnat använda sig av inte funnits till hands i lika stor utsträckning.

Barnavårdsföreningen i Åboland vill hjälpa de barnfamiljer som har det svårt och ge stöd på svenska och engelska i hela landskapet.

– Vår styrka är att vi jobbar med förebyggande arbete och jag ser att behovet har ökat på många olika plan, säger sakkunnig Anette Karlsson vid Barnavårdsföreningen i Åboland. Det finns en hel del stödformer på finska men på svenska är utbudet mindre och vi ser att det finns en nisch här.

Här måste vi betona att vi har absolut tystnadsplikt och dessutom skriver vi inga patientjournaler

― Eva Palmgren-Wickström

Karlsson betonar att Barnavårdsföreningen alltid fokuserar på barnens bästa och vill exempelvis stödja kommunikationen inom familjen för att barnen ska kunna känna sig trygga trots att det handlar om en separation eller skilsmässa.

– Vi försöker helt enkelt hitta lösningar som tryggar barnens vardag och ser till att barnets bästa är i åtanke, säger Karlsson.

Palmgren-Wickström betonar att föreningen inte har några färdiga lösningar utan föreningen fungerar som ett bollplank så att familjen själv kan hitta en lösning som fungerar för den.

Både Karlsson och Palmgren-Wickström är anställda av Barnavårdsföreningen r.f. och arbetar heltid med de familjer som tar kontakt.

Finkänslighet och finess viktigt

Att Barnavårdsföreningen nu öppnar en filial i Åboland ser både Karlsson och Palmgren-Wickström som något positivt. Att det är just i Pargas som kontoret öppnas är ingen slump.

– Vi har båda tidigare arbetat inom det kommunala och det betyder att vi sedan tidigare har ett stort nätverk som vi kan ty oss till, säger Palmgren-Wickström. Jag vill se det som en positiv sak att de som kommer hit kanske redan vet vem jag är och har en god erfarenhet sedan tidigare.

Men Palmgren-Wickström förstår också att arbetet på en liten ort kan försvåra verksamheten eftersom de som behöver hjälp kanske inte vill ta kontakt då alla känner alla.

– Men här måste vi betona att vi har absolut tystnadsplikt och dessutom skriver vi inga patientjournaler eller dylikt då vi jobbar här, säger Palmgren-Wickström.

Karlsson vill också poängtera att alla ska kunna känna sig trygga då de vill samtala med de sakkunniga på Barnavårdsföreningen. Verksamheten ska dessutom riktas till hela Åboland och inte enbart Pargas.

– Tanken är att vi ska röra oss i hela regionen och redan nu finns det intresse i Salo, säger Karlsson. Men vi kan också besöka Nagu och Åbo samt Kimitoön och det går bra att ta kontakt med oss ifall det finns behov av stöd.

Föräldrachatten har visat sig vara populär

Alla som är föräldrar vet att tiden ibland kan vara på kort och att få tid över för samtal och stöd kanske inte alltid är det lättaste.

– Då vill vi gärna nämna föräldrachatten som drivs i Barnavårdsföreningens regi och är ett lätt sätt att helt anonymt ta kontakt och be om hjälp, säger Karlsson. Dessutom behöver man ingen barnvakt för att ta kontakt utan kan göra det enkelt då man sitter i soffan.

Föräldrachatten är öppen för frågor på måndagar mellan 16–18 och fredagar mellan 12–14.

– Det är ett första steg och i bästa fall kan man redan i chatten få den hjälp man behöver, säger Palmgren-Wickström. Men behövs det sedan mer hjälp än de stödsamtal vi erbjuder kan man be om den sortens hjälp också och så hjälper vi.

Nygrundad barnavårdsförening i Åboland ska jobba förebyggande

10:21

Diskussion om artikeln