Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nu väntar Borgåborna på att Kokon idrottscentrum ska bli verklighet: "Det blir säkert dyrt, men jag har betalat skatt"

Från 2021
Kokonhallen.
Bildtext Kokonhallen färdigställdes för snart 40 år sedan och sjunger på sista versen. En ny idrottshall är ändå inte aktuell förrän tidigast 2025.
Bild: YLE / Hanna Othman

Varken ishallen eller idrottshallen i Kokon uppfyller dagens krav och de är dessutom nerslitna. Idrottsutövare och motionärer i Borgå sätter nu sitt hopp till det nya idrottscentret. Fast väntan kan bli lång.

I torsdags presenterade Borgå stad konsulternas syn på vad det planerade nya idrottscentret i Kokon kunde innehålla.

Konsultutredningen bygger på stadens egen konceptplan men också på önskemål från idrottsföreningar och olika aktörer.

Det har också gjorts en rad enkäter bland både ungdomar och äldre i Borgå.

I synnerhet ungdomarna var med på noterna och visade speciellt intresse för ungdomsarenan och för de mångsidiga idrottsplatserna utomhus.

De unga hoppades också på att det skulle byggas platser där de kan tillbringa tid på egen hand. Dessutom önskade ungdomen en skateboardhall.

Ungdomsfullmäktige, stadens äldreråd och handikapprådet har fått komma med önskemål och de ska ännu höras ytterligare ett varv i samband med att nämnderna ska få säga sitt om konsultutredningen.

Eftersom Kokon idrottscentrum ska byggas inte enbart för stadens idrottsföreningar utan också för motionärer, behöver det byggas olika slag av lokaler och hallar.

Tanken är att det ska finnas någonting för alla, eftersom det stora strategiska målet med Kokon idrottscentrum, enligt stadsplaneringschef Dan Mollgren, är att få Borgåbor att röra på sig och må bättre.

Arja Kääriäinen vid Kokonhallen i Borgå
Bildtext Arja Kääriäinen hoppas på en padelplan och en ny simhall.
Bild: Felix Lindroos / Yle

Inget billigt projekt

Dagen efter det att Borgå stad offentliggjorde konsulternas syn på konceptplanen för Kokon idrottscentrum, tog sig Yle Östnyland ut till Kokonområdet för att känna motionärer och idrottsentusiaster på pulsen.

– Åhh, det är en fantastisk idé. Jag skulle säkert utnyttja idrottscentret - trots att jag redan är pensionär, säger Arja Kääriäinen.

Kääriäinen gillar gymnastik, så sådana lokaler hoppas hon att ska finnas med i det breda utbudet.

– Jag tycker också om att spela padel och en ny simhall skulle också sitta fint, säger Kääriäinen.

Kokon idrottscentrum är ett av Borgå stads största helhetsprojekt någonsin. Det är en satsning på tiotals miljoner.

Enligt konsulternas uträkning kan det rentav handla om 80 miljoner euro - naturligtvis beroende på hur mycket av alla förslag som får plats.

Om man dessutom vill bygga en simhall stiger priset med ytterligare 20 miljoner.

– Alla säger att Kokon idrottscentrum kommer att kosta väldigt mycket. Säkert kommer det att göra det. Jag är pensionär redan men har betalat mycket skatt, skrattar Kääriäinen, så jag tycker att det kunde byggas.

Pasi Liitiäinen vid Aurora- och Uusimaahallarna i Borgå
Bildtext Paasi Liitiäinen har en lång önskelista - trots att han kanske inte skulle utnyttja idrottscentret så mycket. Hans sysslar nämligen huvudsakligen med orientering och cykling.
Bild: Felix Lindroos / Yle

Lång önskelista

När man ser sig om på Kokonområdet, slås man av hur många olika idrottshallar det finns där redan nu.

En av dem som anlitas mest är Kokonhallen med närmare en kvarts miljon besök årligen.

Hallen togs i bruk 1983 och har definitivt sett sina bästa dagar.

– Det är definitivt en bra sak att bygga nytt. Många av hallarna här är gamla och nerslitna och borde förnyas, säger Pasi Liitiäinen, som är en aktiv orienterare och cyklist. Han råkar också arbeta på Borgå stads kansli för idrottstjänster.

Enligt Liitiäinen behöver man åtminstone bygga två ishallar eller alternativt en ishall med två rinkar.

Friidrottsmöjligheter inomhus skulle också sitta fint, tycker Liitiäinen. Dessutom talar han sig varm för en ny innebandyhall, fotbollshall och fotbollsplaner utomhus.

Det där låter dyrt?

– Det blir säkert dyrt, skrattar Liitiäinen, men om det byggs en liten bit i gången så löser det sig, säger Liitiäinen.

En simhall kan också enligt Liitiäinen bli aktuell. Han säger att den nuvarande simhallen börjar vara gammal.

– Ska man stänga den gamla simhallen och renovera den, eller bygga nytt här. Det är frågan, säger Liitiäinen.

Mikael Björkman framför Kokonhallen i Borgå
Bildtext Inte bara Kokonhallen. Mikael Björkman och hans familj utnyttjar i princip alla nuvarande idrottshallar på Kokonområdet.
Bild: Felix Lindroos / Yle

Uppgradering nödvändig

Utanför Kokonhallen träffar Yle Östnyland också Mikael Björkman. Han rör sig mycket på området i och med att både han själv och hans familj idrottar.

– Vi använder oss av ishallen, Aurorahallen, Uusimaa-arenan ja, i princip alla hallar här på området, säger Björkman.

Att Björkman hoppas mycket på att projektet med Kokon idrottscentrum ska bli av, är därför inte svårt att förstå.

– Vi behöver uppgradera allt som finns här. Jag hoppas på en kostnadseffektiv lösning som kan gynna alla, säger Björkman.

Enligt Björkman är utmaningen den höga användningsgraden i både Kokonhallen och ishallen. Det skulle innebära problem medan idrottscentret byggs.

Däremot gillar Björkman konceptet med att tränga in olika sporter på i stort sett en enda plats - för både elitidrottare och motionärer.

– Vi måste hitta en lösning som gynnar både de som skulle utnyttja centret ur konditionsbasis och de som skulle använda hallarna ur tävlingsbasis. Om hallarna byggs för elitidrottare, kan också motionärer använda hallarna. Däremot går det inte så bra tvärtom, säger Björkman.

Mikael Björkman är väl insatt i frågorna, alternativen och problematiken och är helt tydligt påläst när det gäller Borgå stads planer på Kokon idrottscentrum.

– Jag tror inte att hallen bör bli för stor. Max 2 000 kvadratmeter, men den bör vara mångsidig. Vid träningar ska flera sporter kunna träna samtidigt. Det bör också vara möjligt att arrangera evenemang i hallen, det vill säga vid behov flytta bort läktare med mera, säger Björkman.

Ishallen i kokon
Bildtext Mikael Björkman har varit tvungen att justera träningar eftersom Kokon ishall inte motsvarar den standard en ishall borde ha.
Bild: Yle/Johnny Aspelin

Stora och dyra projekt tar tid

Enligt Björkman tickar klockan på och bygget borde komma igång snabbt.

– Speciellt i ishallen har vi redan under många år varit tvungna att justera träningar med mera, eftersom faciliteterna inte motsvarar den standard de borde ha, säger Björkman.

Visst, klockan tickar men den närmaste framtiden kommer nog Mikael Björkman och hans familj att vara tvungna att använda sig av både en nedsliten och gammal Kokonhall och av en ishall som inte motsvarar dagens krav.

I början av nästa år ska stadsfullmäktige besluta om projektets innehåll och omfattning och om vilka riktlinjer som ska gälla då planeringen går vidare.

Först efter det inleds planläggningen, som förväntas vara färdig under år 2023.

I bästa fall kunde byggstart ske 2024 - det andra skedet 2026.