Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Många frågor kring Österbottens välfärdsområde – vd för privat vårdbolag: "Vi skulle gärna ha varit mer delaktiga i den här processen"

En kvinna med axellångt blont hår står utanför en dörr.
Bildtext Mia Vanhatalo på KristinaMedi hade hoppats att privata sektorn skulle tagits mer i beaktande i planeringsarbetet av välfärdsområdet.

Om ungefär fem veckor kör Österbottens välfärdsområde igång med sin verksamhet. Inom privata sektorn finns det ändå många frågetecken kring hur allt kommer att fungera.

I många, speciellt mindre, kommuner sköts en viss del av kommunens vård med hjälp av tredje och privata sektorn. Avtalen som de har med kommunerna kommer från och med årsskiftet att överföras till Österbottens välfärdsområde.

Från välfärdsområdets håll har man påpekat att ingenting kommer att förändras, men inom privata sektorn känner man sig lämnade utanför och osäkerheten kring hur verksamheten kommer att fortsätta är stor.

– Jag upplever att vi gärna skulle ha varit mer delaktiga i den här processen just för att kunna trygga den här kontinuiteten i vår verksamhet, konstaterar Mia Vanhatalo, vd för KristinaMedi i Kristinestad.

– Det handlar om finansiering, om hur vi ska få remisser, hur ska patienterna få komma till oss, vem är det som har rätten att remittera, vem är det som har rätten att köpa de här tjänsterna av oss framöver? Garantin om att ingenting ändras väger lätt när man ska göra en långsiktig strategi.

Enligt Vanhatalo kunde man ha dragit i handbromsen lite och i stället koordinerat verksamheten med de övriga landskapen. Då skulle man kanske ha haft fler svar på de frågor som nu är obesvarade.

– Lite fatalistiska är vi nog här, vi klämmer igenom det här nu och så fixar vi det efteråt. Jag förstår å ena sidan brådskan och behovet, men å andra sidan upplever jag att det här arbetet skulle ha varit enklare ifall vi skulle ha gjort det koordinerat med resten av Finland.

Om det sedan upptäcks oegentligheter, misstag eller problem på något annat håll så får vi helt enkelt bita i det sura äpplet i Österbotten

― Mia Vanhatalo

KristinaMedi har verksamhet i två övriga sjukvårdsdistrikt, Södra Österbotten och Satakunda, och Vanhatalo har en känsla av att det kommer att uppstå ytterligare frågetecken nästa år när resten av Finland står inför det stora reformarbetet.

– Då har redan Österbottens välfärdsområde gjort sina beslut och överfört sin organisation och sin verksamhet. Om det sedan upptäcks oegentligheter, misstag eller problem på något annat håll så får vi helt enkelt bita i det sura äpplet i Österbotten, framförallt inom privata sektorn, och försöka hålla oss vid liv tills de eventuella problemen löses.

Vanhatalo befarar att mindre landsbygdsorter kommer att mista sin service och hon vill att man ska trygga verksamhetstillgången nu.

– När vi väl kommer in i det här nya sote på riktigt, så kommer man att titta på finansieringen och allokeringen till landskapen. Jag är helt övertygad om att det är då som rödpennan kommer fram om inte tidigare.

– Därför borde vi se över verksamheten och vad kan vi faktiskt undvara, vad måste vi ha och vem kan hjälpa oss om det inte går att ordna offentligt.

Vi skulle kunna korta av köer för både centralsjukhuset i Vasa, Seinäjoki och Satakunda

― Mia Vanhatalo

Hon har inget emot att anordnaransvaret är offentligt, men den privata och tredje sektorn ska också kunna dra ett strå till stacken. Till exempel genom att ordna operationer i deras operationssalar.

– Skulle vi veta att det finns ett behov och man skulle kommunicera det här behovet med oss så skulle vi kunna korta av köer för både centralsjukhuset i Vasa, Seinäjoki och Satakunda.

Vanhatalo påpekar ändå att hon inte har något emot ett välfärdsområde, tanken är god.

– Jag förstår att man försöker harmonisera system och att man ska ha en anordnarorganisation per landskap, men det är de små detaljerna i detta arbete som jag kanske anser är det stora kruxet.

– Jag kan förstå tanken, men vågar man eventuellt riskera skrota den serviceverksamheten som redan finns? Därför vill jag att man tittar på servicetillgången som en helhet, inte bara ur offentliga sektorns perspektiv utan att vi skulle ta med både privata och tredje sektorn i arbetet.

Dialogen kunde ha varit bättre

Marina Kinnunen, vårddirektör för Österbottens välfärdsområde, medger att dialogen kunde ha varit bättre med privata och tredje sektorn, men hon anser att man ändå haft en bra diskussion.

– Jag tror att det kan handla om det att vi inte ännu är så långt att vi har hunnit utveckla allt. Alltid kan man göra saker bättre och ha bättre dialog, men det här har varit ett enormt arbete och det viktigaste är att vi själva vet vad allt vi kommer att ha i organisationen.

Däremot anser Kinnunen att det varit rätt beslut att redan nu köra igång med Österbottens välfärdsområde.

– Det här var precis det rätta att göra, för då har vi mycket lättare att till exempel göra budgeten nästa år när vi har gjort en hel del av det som andra områden håller på att göra.

Angående samarbetet med privata och tredje sektorn och hur det kommer att fungera framöver konstaterar hon så här.

– Tanken är att vi kommer att samarbeta och vi kommer att behöva både tredje sektorn och privata sektorn också i framtiden. Vi kommer att ha gemensamma plattformer där vi kommer att ha akuta ärenden men också för att utveckla processen vidare tillsammans. De kommer att ha en viktig roll även i framtiden i det vad vi gör.

Medelålderskvinna med axellångt blont hår och munskydd tittar in i kameran.
Bildtext Samarbete är a och o anser Marina Kinnunen.

Men något konkret svar på hur det i praktiken kommer att fungera har hon inte.

– Nog har alla viljan att det ska fungera på bästa möjliga sätt för våra invånare. Det är mycket som vi måste utveckla, men jag hoppas att slutresultatet skulle vara den att det är mer jämlik vård till alla och bättre service och kvalitet på det vi gör. Vi behöver samarbeta mycket med de här sakerna så att det fungerar bra också i framtiden och förhoppningsvis också lite bättre.

Och om det är något som inte fungerar, så måste man agera snabbt och ändra på tillvägagångssätten.

– Det blir en stor organisation, men jag hoppas att ifall det är några problem så kan vi relativt snabbt ändra vårt sätt att jobba. Vi har inte ännu ändrat så mycket saker, så viktigaste i början är att se till att våra klienter och patienter får den service de behöver. Det är vår viktigaste uppgift och det måste vi se till att fungerar.

Kinnunen anser också att det är viktigt att förkorta operationsköerna. Om det sker med hjälp av privata sektorn får framtiden visa.

– Det här är en viktig sak som jag tror att nya områdesstyrelsen och -fullmäktige kommer att ta ställning till. Hur mycket egen verksamhet vill vi ha? Lagen kräver att vi måste ha tillräckligt av egen service, men nog kan man köpa mycket av privata sektorn.

– Om vi lyckas ta de bästa sakerna från tredje, privata och offentliga sektorn och göra en kombination av det för våra invånare så då tror jag att befolkningen får bästa möjliga vård. Jag hoppas att vi gör det här i samarbete.

Diskussion om artikeln