Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sibbo och Lovisa minskar spårningen och häver karantänsbestämmelser – läs det senaste om coronaläget i Östnyland

Från 2021
Uppdaterad 14.01.2022 16:22.
Ett barn i en klätterställning
Bildtext I Borgå ska skoleleverna nu använda munskydd redan från årskurs ett. Arkivbild.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

Vi uppdaterar kontinuerligt den här artikeln med information om hur coronaviruset påverkar livet i Östnyland.

Här hittar du alla coronavirusnyheter. Och här kan du se grafik om coronaläget, bland annat antalet vaccinerade.

14 januari kl. 16.25: Lovisa begränsar spårningen och karantäner

På grund av den kraftiga ökningen av coronavirussmittor begränsar också Lovisa spårningen av exponerade kontakter och sättande av dem i karantän.

Smittfallen blir kända med en fördröjning och man klarar inte av att i efterhand förebygga spridningen av smittor med karantänbestämmelser som fattas efter den egentliga karantäntiden löpt ut.

– Vi hinner fortfarande kontakta alla som visat sig vara positiva i officiella coronavirustest. På grund av den utmanande situationen håller vi dock nu på att ge upp spårningen av exponerade i skolor och daghem, berättar grundtrygghetsdirektör Carita Schröder.

Spårningen av exponerade sker begränsat även på arbetsplatser och inom hobbyer. Familjeexponeringar spåras fortfarande.

– För att förebygga spridningen av coronaviruset är nu var och ens egen verksamhet viktig. Det rekommenderas att den som uppvisar symptom isolerar sig och gör ett hemmatest. De som fått ett positivt testresultat bör informera sina egna närkontakter, uppmanar den ledande läkaren Marika Ylärakkola.

14 januari kl. 13.10: Barn får fortsätta med hobbyer i Nyland

Regionsförvaltningsverket i Södra Finland kommer inte att beordra stängning av motions- och rekreationsutrymmen som används vid hobbyverksamhet för barn och unga.

Personer födda år 2003 och senare får därmed fortsätta med ledd hobbyverksamhet i lokaliteter som annars är stängda, enligt pressmeddelandet för regionförvaltingsverket.

Också huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp har förordat en fortsatt hobbyverksamhet med motiveringen att barns och ungas välmående ska prioriteras.

Regionförvaltningsverket fick i tisdags ett brev av Social- och hälsvårdsministeriet i vilket det rekommenderas att smittskyddsmyndigheterna ska bedöma och avgöra om inomhusverksamheten för barn och unga borde begränsas, med tillägget att restriktionsåtgärderna mot de yngsta ska vara bland de sista som tas i bruk.

14 januari kl. 12.05: Sibbo häver merparten av karantänsbestämmelserna

Sibbo begränsar smittspårningen i allt större utsträckning. Största delen av karantänbestämmelserna kommer också att hävas.

I fortsättningen genomförs smittspårning endast i boendeenheter för riskgrupper för den allvarliga versionen av coronavirussjukdomen, på vårdinrättningar och hälsovårdsenheter.

Smittfallen kommer till myndigheternas kännedom med fördröjning och smittspridningen kan inte längre förebyggas med karantän som förordnats i efterhand efter den egentliga karantäntiden.

Därför är karantänbestämmelserna som kraftigt begränsar den individuella friheten inte längre motiverade. Sibbo kommun har därmed gått in för att häva största delen av karantänbestämmelserna.

Kommunen meddelade redan tidigare att man är tvungen att upphöra med spårningen av exponerade i skolor, daghem, på arbetsplatser och inom hobbyerna.

I fortsättningen kommer inte heller personer som bor i samma hushåll som en smittad person att försättas i karantän.

Nya anvisningar för personer med symptom och närstående

Längden på den frivilliga karantänen och isolering förkortas.

I fortsättningen uppmanas personer som uppvisar symptom att undvika kontakter i fem dagar fastän hemmatestet skulle vara negativt. Om symptomen pågår i längre än tre dygn, är det skäl att undvika kontakter tills man varit symptomfri i minst två dygn.

Om man bor i samma hushåll som en person som gjort ett positivt hemtest, ska man i mån av möjlighet undvika kontakter utanför hemmet tills det förflutit fem dagar sen den insjuknade personen först uppvisade symptom.

Om du är helt symptomfri och inte kan arbeta på distans hemma, kan du gå till jobbet men använd munskydd och undvik kontakter.

Sibbo kommun förlänger också rekommendationen om munskydd och rekommendationen om distansarbete förlängs till den 13 februari.

14 januari kl. 10.40: Nya datum för vaccinationer utan tidsbokning i Lovisa

Lovisa stad ger coronavaccin utan tidsbokning också den 22 januari och 29 januari, utöver de dagar staden tidigare har meddelat om. Walk in-vaccinationerna är mellan klockan 9 och 15 på Lovisa busstation.

Alla Lovisa- och Lappträskbor som 12 år fyllda som står i tur att få coronavaccin kan gå dit.

Coronavaccinationer utan tidsbokning i Lovisa

På Lovisa busstation:

 • Måndag 17.1 kl. 8.30–15.30

 • Lördag 22.1 kl. 9–15

 • Måndag 24.1 kl. 8.30–15.30

 • Lördag 29.1 kl. 9–15

 • Måndag 31.1 kl. 8.30–15.30

Ta med FPA-kort eller identitetsbevis. Vaccin ges i ankomstordning tills alla doser har getts.

De som vill ha vaccin bör förbereda sig för att köa utomhus. Könummer är i användning. Lovisa ber alla som kommer till mottagningen att hålla avstånd och om det är möjligt vänta på sin tur utomhus om det bildas kö och trängsel inomhus.

Staden önskar också att bara personer som ska få vaccin vistas i väntrummet och att högst en person följer med till exempel ett barn.

13 januari kl. 17.20: Tider avbokas inom fysioterapin i Borgå

På grund av interna personalförflyttningar inom social- och hälsovården i Borgå har icke brådskande tider i munhälsovården och i barn- och familjetjänster redan ombokats för den här och nästa vecka.

Nu måste också tider inom fysioterapin avbokas och flyttas på grund av personalbrist till följd av coronaläget.

Avbokningarna gäller tider inom hemrehabiliteringen och en del av tiderna inom öppna mottagningen under tiden 13–23 januari. Kunderna kontaktas och erbjuds en ny tid.

13 januari kl. 17.15: Walk in-vaccineringar i Kokonhallen nästa vecka

Från måndagen 17 januari ordnas coronavaccineringar utan tidsbeställning för Borgåbor över 12 år.

Walk in-vaccineringarna ordnas i Kokonhallen, Ishockeyvägen 3. Vid vaccineringarna erbjuds doserna 1–3, bara det har gått tillräckligt lång tid sedan den förra dosen.

Det finns också gott om tider som går att boka på förhand.

Walk in-vaccinering ordnas följande dagar:

 • mån. 17.1 kl. 8.15–17

 • tis. 18.1 kl. 8.15–17

 • ons. 19.1 kl. 8.15–17

 • tors. 20.1 kl. 8.15–17

 • fre. 21.1 kl. 8.15–17

 • lör. 22.1 kl. 8.15–15

Dosintervall för coronavaccin:

Första och andra dosen för över 12-åringar:

 • andra dosen 6 veckor efter första dosen

Tredje dosen:

 • personer över 60 år: tredje dosen 3 månader efter andra dosen

 • 18–59-åringar: tredje dosen 4 månader efter andra dosen

12 januari kl. 18.20: Icke-brådskande tider ombokas inom tandvården och i barn- och familjetjänster i Borgå

På grund av interna personalförflyttningar inom social- och hälsovården behöver icke-brådskande tider i tandvården och i barn- och familjetjänster ombokas den här och nästa vecka.

Kunderna kontaktas per telefon och en ny tid erbjuds i stället för den avbokade. Läget ses över dagligen.

Det svåra coronaläget syns som personalbrist och med hjälp av interna personalförflyttningar tryggar staden tjänster vid hälsostationen och tjänster för äldre i servicehusen, på vårdavdelningar och i hemvården.

– Vi är ledsna för att vi måste ändra bokade tider och det besvär som det vållar kunderna, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

12 januari kl. 18.15: Borgås kostservice har personalbrist

Personalläget i stadens kostservice är för närvarande kritiskt på grund av coronaläget. Läget kan leda till att skolkök i fortsättningen inte kan hållas öppna.

– Vi har inom kostservicen förberett oss så att centralköket med snabb varsel kan leverera frukt och mellanmålsprodukter i en situation där skolans kök saknar personal och vikarier inte kan fås och en varm måltid således inte kan serveras, berättar tf. verkställande direktör Leila Korhonen.

– Vi ber hemmen ha förståelse och tålamod, om kostservicen på grund av coronaläget hamnar i en sådan situation, säger Korhonen.

12 januari kl. 18.15: Nya förfaranden vid coronafall inom bildningssektorn i Borgå

Så som staden tisdagen den 11 januari meddelade görs det inte längre smittspårning i Borgå när exponeringen har skett hemma, i skolan, i daghemmet, på arbetsplatsen eller vid hobbyer. Det här betyder också att bildningssektorns kommunikation om coronafall ändras.

– I skolor och daghemmen informeras den egna klassen och daghemsgruppen fortfarande om att de möjligtvis exponerats. Ifall att man får symtom ska man stanna hemma i frivillig karantän och genast ta ett hemtest och ett nytt test den följande dagen, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Det önskas att den som har fått smitta eller hens vårdnadshavare omedelbart själv berättar om smittan till läraren i skolan eller på daghemmet och till dem som den smittade har haft nära kontakt med inom två dygn före symtomen.

Om den smittade inte har symtom, kartläggs de som den smittade haft närkontakt med inom två dygn före testet.

– Det är nödvändigt att alla uppför sig ansvarsfullt så att vi kan sakta ner epidemin, minska på belastningen på sjukhusen samt skydda de närstående och riskgrupperna, säger Gustafsson.

– Vi önskar att alla talar hemma om användningen av munskydd också på skolvägen, på bussen och i skoltaxin, konstaterar Gustafsson.

11 januari kl. 17.50: Ny praxis för karantän och smittspårning i Borgå

Borgå stads ledningsgrupp beslöt på tisdagen att ändra praxis för karantän och smittspårning.

Staden koncentrerar nu insatserna till hälso- och sjukvårdens enheter, vårdinrättningar och boendeenheter för riskgrupper.

I andra situationer, såsom i familjer, på arbetsplatser, i skolor och inom småbarnspedagogiken sätts inte längre exponerade i karantän.

I fortsättningen skickas anvisningar per sms till dem som genom laboratorietester konstaterats ha coronavirussmitta. Vid behov fattas ett beslut om isolering.

Istället rekommenderas att de exponerade agerar på eget initiativ för att minska risken för smitta.

På grund av belastningen av testningskapaciteten ska personer med milda symtom inte söka sig till laboratorietester utan ta ett hemtest. Det gäller inte om personen hör till en riskgrupp.

På onsdagen informerar staden närmare om den nya praxisen i skolorna och inom småbarnspedagogiken.

Förra veckan (vecka 1) bekräftades 684 nya fall av coronavirussmitta i Borgå.

Incidenstalet är 2327,8 utifrån antalet smittade under de två senaste veckorna. Ungefär en tredjedel av de utförda testerna är positiva.

11 januari kl. 17.35: Totalt 153 coronafall i Lovisa förra veckan

Coronaläget i Lovisa är oroväckande. Vecka 1 bekräftades 122 nya fall i Lovisa, 20 fall i Lappträsk och 11 fall av utomsocknes personer.

Enligt ledande läkare Marika Ylärakkola konstaterades 13 nya fall på måndagen. Testresultaten från tisdagen är ännu oklara.

Incidensen är nu 1376,3 per 100 000 personer per 14 dygn.

Det kumulativa antalet smittade i Lovisa är 528 personer under hela pandemin.

Vaccinationerna går planenligt men smittspårningen är rejält överbelastad.

Det innebär bland annat att personalen inte hinner med uppföljningar av exponeringar på arbetsplatser.

Personalen har också haft problem med HAAVI-systemet som används vid uppföljning och spårning. En störning som inträffade på måndagen kan leda till att uppgifter om smittade personer inte har registrerats i systemet.

Vid hälsovården har få ur personalen varit tvungna att vara i karantän, men antalet är nu på stigande.

"Läkarmottagningen fungerar normalt, men den här veckan råder brist på personal vid akutmottagningen. Detta kan inte enbart beskyllas på pandemin, utan överbelastningen på personalen har varit ett faktum hela fjolåret" uppger Ylärakkola.

11 januari kl. 15.20: 320 coronafall i Sibbo förra veckan

Coronafallen fortsätter stiga i Sibbo.

Vecka 1 bekräftades 321 nya fall, vecka 59 var fallen 259 och denna vecka har redan 100 nya fall konstaterats.

Incidenstalet, alltså 100 000 smittade personer per två veckor, är nu 2691.

Direktör social- och hälsovårdsväsendet, Leena Kokko uppger att det saknas personal som antingen är i karantän eller sjuka, men att kommunen tillsvidare klarat sig utan extra åtgärder.

Vaccineringarna framskrider enligt planerat, 89,4 procent av personer äldre än 12 år har fått den första vaccindosen, 84,3 procent den andra och 32,7 procent den tredje dosen.

Spårningen släpar efter med 10 dygn och kommunen prioriterar riskgrupper samt enheter och personal inom social- och hälsovården.

10 januari kl. 20.50: 700 coronafall i Borgå förra veckan

Coronaläget i Borgå är fortfarande dåligt. Förra veckan konstaterades nästan 700 fall av coronaviruset i Borgå.

Fall av coronaviruset konstaterades också på fyra grupphem. Besöksförbudet i Villa Tove i Majberget fortsätter till den 17 januari, i Johanna-hemmets Toivo till den 18 januari och i Helmi till den 16 januari. Också i Johanna-hemmets enhet Aino råder det besöksförbud till den 19 januari. Besöksförbudet gäller inte vid vård i livets slutskede.

Som försiktighetsåtgärd tar social- och hälsovårdssektorn i bruk FFP2-munskydd i servicehusen, inom hemvården, på vårdavdelningarna, luftvägsinfektionsmottagningen samt på vaccinationsstället i Kokonhallen.

Skolorna fortsätter tills vidare med närundervisning, men i all verksamhet iakttas fortfarande noggranna hälsosäkra rutiner. Rekommendationen om munskydd har utvidgats i Borgå så att den gäller också eleverna i årskurserna ett och två samt förskoleundervisning som ordnas i skolorna. De yngsta skoleleverna får munskydd att använda under den första skolveckan.

"Det är viktigt att komma ihåg att också elever som har endast lindriga symptom som tyder på coronavirus inte får komma till skolan. Eleverna får komma till skolan först då de är friska. Alla kan frivilligt använda hemtest och det är tillåtet att använda också egna munskydd", påminner bildningsdirektör Sari Gustafsson i stadens pressmeddelande.

Stadens ledningsgrupp följer hela tiden med hur coronasituationen utvecklas. Staden väntar på nya nationella anvisningar om hobbyverksamhet för barn, mer omfattande hemtestning av skolelever och skolors strängare praxis för karantän och användning av munskydd.

10 januari kl. 15.55: Helsingfors slutar med coronaspårningen, samma system ska tas i bruk i Borgå

Helsingfors slutar spåra coronasmittade bland alla invånare, och slutar därmed också försätta smittade i karantän. Smittspårningen har redan länge varit överbelastad på grund av det stora antalet smittade. På grund av fördröjningen mellan smittan och ett eventuellt karantänsbesked minskar karantänen heller inte på smittspridningen.

I fortsättningen spåras smittade endast på äldre- och vårdboenden, samt inom hälsovården.

Vad har det här att göra med Borgå? Jo, samma tillvägagångssätt kommer från och med i dag stegvis att tas i bruk också i Borgå, Esbo, Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgby, Tusby och Vanda.

7 januari kl. 18.35: Sibbo börjar vårterminen med närundervisning i skolorna

Vårterminen inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet inleds med närundervisning på måndag. Flera hälsosäkerhetsåtgärder och -metoder tas i bruk.

Användning av munskydd rekommenderas från och med årskurs 3. Om undervisningsgruppen även har elever från lägre årskurser, gäller munskyddsrekommendationen hela undervisningsgruppen.

Skyldigheten att använda munskydd under skolskjutsarna gäller i fortsättningen elever i alla åldrar.

Det är tillåtet att blanda undervisningsgrupper endast i situationer där det är nödvändigt för att kunna genomföra läroplanen, till exempel i valfria ämnen i högstadiet och valfria språk och åskådningsämnen i lågstadiet.

Måltiderna ordnas i mån av möjlighet i etapper. Vårdnadshavare får inte hämta sina barn inne i skollokalen. Personalens möten hålls på distans.

Sjuka och exponerade barn får inte komma till skolan. Fastän det positiva testresultatet endast skulle basera sig på ett hemmatest önskar vi att barnet inte kommer till skolan.

Avgifter för eftermiddagsverksamhet kan ersättas för frånvaro på grund av coronaexponering eller smitta på grundval av vårdnadshavarnas egna anmälan.

För ersättningen krävs inget officiellt förordnande om karantän eller isolering.

Barnet kan också få skoluppgifter via Wilma och kan åtminstone delvis delta i lektionerna på distans. Skollunch kan däremot inte i detta skede erbjudas till personer som vistas i frivillig karantän.

7 januari kl. 18.30: Lokaler hålls stängda och distansarbete rekommenderas i Sibbo

Kommunens lokaler för inomhusidrott får inte användas för vuxnas hobbyverksamhet fram till 24 januari.

Vuxna som vill motionera under ovan nämnda tidsperiod kan använda kommunens idrottsplatser utomhus.

Familjer kan däremot reservera gymnastiksalarna för privat bruk och vuxna personer som har ett giltigt motionssalskort kan reservera en privat träningstid i Allaaktivitetshallens motionssal.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har förlängt sitt beslut om att stänga följande lokaler fram till 24 januari förutom för ledd hobbyverksamhet riktad till barn och unga (personer födda 2003 och yngre):

 • lokaler för inomhusidrott (inklusive gym)

 • allmänna bastur, badanläggningar, simhallar

 • danslokaler samt lokaler som används för körsång, amatörteater eller annan dylik grupphobbyverksamhet

 • nöjesfält och temaparker, tivolin samt djurparkernas inomhuslokaler

 • lekparker och lekplatser inomhus

 • allmänna lokaler i köpcentrum.

Motionsgrupperna och Sibbo instituts vårtermin inleds senare än planerat

Motionsgrupperna för vuxna och Sibbo instituts vårtermin inleds enligt nuvarande uppgifter i början av februari.

Institutet kontaktar studerandena direkt angående kursernas nya tidtabeller. Även Idrottstjänster kontaktar direkt dem som anmält sig till motionsgrupperna angående tidtabellerna.

Institutets sysselsättnings- och invandrarutbildningar kan undantagsvis ordnas som närundervisning redan nu.

Rekommendationen om distansarbete förlängs, publiktillställningar inomhus fortfarande förbjudna

Regionförvaltningsverket har också förlängt förbudet att ordna publiktillställningar inomhus fram till 31 januari.

Alla publiktillställningar och allmänna möten som ordnas inomhus i Sibbo kommun inhiberas fram till detta datum.

Det rekommenderas också att man undviker att ordna privata tillställningar och begränsar kontakterna till den närmaste kretsen.

Sibbo kommun har också beslutat att förlänga rekommendationen om distansarbete till slutet av januari.

Det rekommenderas att arbetsgivarna möjliggör distansarbete i alla sådana arbetsuppgifter där det även tillfälligt att möjligt att arbeta på distans.

7 januari kl. 17.40: Skolorna börjar med närundervisning i Borgå

Måndagen den 10 januari börjar både den grundläggande utbildningen och andra stadiet med närundervisning.

Rekommendationen att använda munskydd utvidgas till att gälla även elever i årskurs 1 och 2.

De yngsta skolelevernas munskydd fås i bruk under den första skolveckan. Om det finns förskoleundervisning i skolans lokaler, gäller rekommendationen om munskydd även för förskolebarnen.

7 januari kl. 17.35: Besöksförbud på servicehus i Borgå och förlängda restriktioner i Nyland

I Borgå har det fram till fredagen (7.1 22) konstaterats nästan 500 nya smittfall i Borgå den här veckan.

Smittspårningen fungerar men med betydande fördröjning och hälsovården fokuserar på situationer med stor smittrisk, såsom smittfall inom familjen och exponeringar inom social- och hälsovården och på vårdanstalter.

Smittfall har bekräftats i Majbergets servicehus och Johannahemmet. Det råder besöksförbud i Villa Tove till den 14 januari och i Toivo och Vilma till den 16 januari. Besöksförbudet gäller inte vid vård i livets slutskede.

Regionförvaltningsverket förlänger restriktionerna för lokaler och offentliga tillställningar

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beslutat att förlänga de nu gällande restriktionerna med två veckor.

I Nyland förbjuds alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus, oberoende av antalet deltagare till den 31 januari.

Beslutet om stängning av idrotts- och rekreationsutrymmen, vilket har meddelats med stöd av paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar, förlängs till den 24 januari.

Den enda ändringen jämfört med nuläget är att man i de stängda lokalerna från den 10 januari kan ordna ledd hobbyverksamhet för barn och unga födda 2003 eller senare. Tidigare var åldersgränsen barn och unga födda år 2004 eller senare.

7 januari kl. 11.33: Sibbo effektiverar sina coronavaccinationer

Sibbo kommun meddelar att coronavaccinationerna blir effektivare i och med att kommunen öppnar ett nytt coronavaccinationsställe i Nickby.

Från måndagen den 10 januari ges coronavaccin i byggnaden som går under namnet Artturi på Norra Skolvägen 3. Artturi finns mellan Nickby daghem, gamla Sockengården och Aravatalo som är känt för sina muralmålningar.

"Tack vare tilläggslokalerna har vi nu en möjlighet att öka antalet vaccinationstider under de kommande veckorna. Vi rekryterar också hela tiden mera personal för att sköta vaccineringarna", berättar social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko i ett pressmeddelande.

Utöver vaccinationsstället i Artturi är det fortfarande möjligt att besöka de redan bekanta vaccinationslokalerna på Nickby social- och hälsostation.

Personer som har fyllt 12 år kan i fortsättningen välja sitt vaccinationsställe mellan flera alternativ: Nickby social- och hälsostation, Artturi eller Söderpointti i Söderkulla.

Vaccineringen i Artturi sker enbart med tidsbeställning. Vaccinationsmottagningen utan tidsbeställning, alltså walk in-mottagningen, betjänar fortfarande i Sibbo varje lördag klockan 12–14 på Nickby social- och hälsostation.

Sibbobarn mellan 5 och 11 år får sina coronavaccinationer på rådgivningsbyråerna. Sibbobarn vaccineras på rådgivningen antingen i Nickby eller i Söderkulla.

7 januari kl. 10.05: Lovisa rekommenderar munskydd för fler skolelever

Lovisa utökar munskyddsrekommendationen för skolelever så att den gäller också elever i årskurs 3 från och med skolstarten på måndag, den 10 januari.

Från och med måndag gäller rekommendationen alltså alla årskurser inom den grundläggande utbildningen från trean och uppåt.

Det är utbildningschefen som har fattat beslutet utgående från pandemigruppens rekommendation.

7 januari kl. 9.35: Pyttis kommun förbereder sig på närundervisning i skolorna

Pyttis kommuns ledningsgrupp diskuterade coronaläget och måndagens skolstart i morse.

Ledningsgruppen konstaterade att den följer med möjliga direktiv från regeringen och övriga myndigheter, men att skolstarten på måndag (10.1) sker i närundervisning.

"Att övergå till distansundervisning går inte i en handvändning. Till exempel finns elevernas datorer och andra skolgångsredskap fortfarande i skolorna efter jullovet", säger Sari Hakulinen som är rektor i Huutjärven koulu i ett pressmeddelande.

Pyttis kommuns ledningsgrupp diskuterar vid behov frågan på nytt i början av nästa vecka.

5 januari kl. 15.00: Smittspårningen överbelastad i Sibbo – exponeringar spåras inte längre i skolor, daghem, arbetsplatser och hobbyer

Coronaläget i Sibbo är nu sämre än någonsin tidigare under pandemitiden. Både coronavirustestningen och smittspårningen är hårt belastade.

Förra veckan konstaterades upp till 260 nya smittfall i och läget ser också ut att försämras ytterligare i Sibbo.

Smittspårningen sker nu med cirka sju dygns fördröjning. Väntetiden till coronavirustestningen kan också bli flera dygn.

Därför begränsas smittspårningen och det är inte längre möjligt att reda ut exponeringar i daghemmen, skolorna, på arbetsplatserna och inom lagidrott.

Målet är dock att smittspårarna också i fortsättningen kontaktar alla som testat positivt för coronaviruset, men spårningen måste nu riktas till att omfatta enbart vissa grupper.

Därför prioriteras social- och hälsovårdens personal, över 60-åringar och gravida.

Endast närkretsen i karantän

I fortsättningen försätts enbart den insjuknades närkrets i karantän. I praktiken betyder detta personer som bor i samma hushåll eller som på annat sätt är lika nära till patienten.

Smittspårarna hinner inte längre kontakta personer som exponerats i daghemmen, skolorna, på arbetsplatserna eller inom lagidrott. Exponeringarna på arbetsplatserna spåras endast när det är frågan om social- och hälsovårdspersonal.

Kommunen hoppas att alla insjuknade själv kontaktar de personer som kan ha blivit smittade i ovan nämnda lokaler eller informerar lokalens ansvariga person/personer om coronasmittan.

Testa dig hemma

Hemtestning rekommenderas vid lindriga symtom om personen har fullständigt vaccinationsskydd och inte hör till riskgrupperna.

Om hemtestets resultat är positivt ska du isolera dig från andra människor och stanna hemma. Du kan återvända till normal vardag när du har varit symtomfri i två dygn och det har fortlöpt minst 10 dygn från den dag dina symtom började.

Om du har varit symtomfri hela tiden räcker det med en 10 dygns isolering. Tiden räknas från testdatumet.

Meddela också de personer du varit i kontakt med under symtomtiden samt två dygn innan du började uppvisa symtom och informera dem om en eventuell exponering.

Om ett barns familjemedlem har testat positivt för coronaviruset önskar vi att barnet inte går till skolan eller daghemmet i cirka 10 dygn på grund av exponeringen.

Kommunen rekommenderar att alla som hör till riskgrupperna eller vars vaccinationsskydd inte är fullständigt söker sig till coronatest med låg tröskel.

Vaccinationsskyddet anses vara ofullständigt om personen inte har hunnit få alla de vaccindoser som rekommenderas för hen under en bestämd tidsperiod.

4 januari kl. 15.00: Lovisa och Sibbo medborgarinstitut skjuter upp kursstarten på grund av coronaläget

Vårens kursstart på Lovisa medborgarinstut och Sibbo institut skjuts upp med en vecka till den 17 januari, enligt statsrådets direktiv. Barnens och de ungas kurser börjar som planerat den 10 januari. En del kurser förverkligas på distans, vilket medborgarinstitutet informerar om skilt. Medborgarinstitutet följer stadens pandemigrupps anvisningar och meddelar om eventuella förändringar.

4 januari kl. 14.05: Munskydd i skolan också för Borgåbarn i årskurs 3

Coronaläget i Borgå fortsätter vara utmanande, och läget förväntas bli ännu svårare de närmaste veckorna.

"Antalet exponerade personer är väldigt stort. Den exakta siffran finns inte eftersom smittspårningen är svårt belastad. Situationen ser ut att försvåras ännu under de närmaste veckorna", uppskattar social- och hälsovårsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen i stadens pressmeddelande.

Stadens ledningsgrupp har diskuterat coronaläget i dag. De beslöt utvidga munskyddrekommendationen i skolorna så att den utöver äldre elever också gäller barn i årskurs tre.

Dessutom konstaterade ledningsgruppen att de öppna tjänsterna inom småbarnspedagogiken inte inleder sin verksamhet efter julpausen den 10 januari. Verksamheten återupptas när situationen tillåter.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV) förväntas under den här veckan besluta om fortsättningen av restriktionerna som gäller inomhusmotions- och hobbylokaler samt publikevenemang.

"Om RFV beslutar förlänga restriktionerna i hela Nyland gäller de också för Borgå. Ledningsgruppen samlas följande gång på fredag för att konstatera de rådande restriktionerna", konstaterar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

4 januari kl. 10.00: Borgås tidigare veckorekord sprängdes

Alla tidigare rekord från pandemin sprängdes igen under vecka 52. Borgå hade totalt 492 coronafall förra veckan, vilket är mer än dubbelt upp jämfört med det tidigare rekordet på 194 fall från vecka 51.

Innan det låg rekordet på 135 fall vecka 51.

Också incidensen, alltså andelen coronafall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna, är högre än någonsin under pandemin. Den ligger nu på 1 357,9.

Av alla tagna coronatest i Borgå är 29,7 procent positiva. Den mer smittsamma omikronvarianten tros stå för ungefär 80 procent av alla coronafall i staden.

Borgå har kommit bra i gång med att ge den tredje dosen coronavaccin, och 26,1 procent av Borgåborna hade fått den på tisdagsmorgonen. I övrigt är ändå både vården och smittspårningen väldigt belastade just nu.

3 januari kl. 10.50: Lovisa stad satte in fler walk in-vaccinationsdagar

Lovisa stad har satt in fler walk in-vaccinationsdagar där Lovisa- och Lappträskbor kan få coronavaccin utan tidsbokning.

Utöver de dagar staden redan har meddelat om ordnas walk in-vaccinationer i Lovisa busstation också den 17 januari, 24 januari och 31 januari samt i Lappträsk församlingshem den 13 januari.

En vaccinationsdag planeras också för ett veckoslut.

Från och med i dag (den 3 januari) kan också friska barn i åldern 5 till 11 år få coronavaccin med tidsbokning. Lovisa- och Lappträskbor med kraftig immunbrist kan också få en fjärde dos med tidsbokning.

Coronavaccinationer utan tidsbokning i Lovisa:

På Lovisa busstation, Mannerheimgatan 14:

 • Tisdag 4.1.2022 klockan 8.30–15.30 – detta datum ges tredje dosen endast åt 60 år fyllda och riskgrupper, övriga doser ges åt alla som står i vaccineringstur

 • Onsdag 5.1.2022 klockan 8.30–15.30

 • Måndag 17.1 klockan 8.30–15.30

 • Måndag 24.1 klockan 8.30–15.30

 • Måndag 31.1 klockan 8.30–15.30

Vaccin ges också på Lappträsk församlingshem, på adressen Lappträskvägen 24, 07800 Lappträsk:

 • Torsdag 13.1 klockan 12.30–17.30

3 januari kl. 10.45: Sibbo vaccinerar nu friska 5–11-åringar

Tidsbokningen till coronavaccination är nu öppen för grundfriska 5–11-åringar i Sibbo. Barnets vaccinationstid ska i första hand bokas på webben via tjänsten coronavaccinbokning.fi. Själva vaccineringen sker i rådgivningen. Samtycke från alla vårdnadshavare behövs för att barnet ska kunna få vaccinet.

Om tidsbokningen på webben inte lyckas kan tiden också bokas per telefon genom att ringa Sibbo hälsocentrals nummer 09 2353 6001 måndag till fredag klockan 9 till 15.

Telefontjänsten har ett återuppringningssystem. I coronavaccinationsrelaterade ärenden är svarstiden för tillfället några dagar.

Rådgivningen vaccinerar

Sibbobarn vaccineras i rådgivningen antingen i Nickby eller i Söderkulla. Barn mellan 5 och 11 år vaccineras inte på walk in-mottagningarna.

Nickby rådgivning är belägen i andra våningen på Nickby social- och hälsostation på adressen Jussasvägen 14. Söderkulla rådgivning betjänar på adressen Amiralsvägen 2, i byggnadens andra våning.

Skolhälsovårdarna och rådgivningsskötarna är i huvudsak sysselsatta med att ge vaccinationer under veckorna 2 till 4. Verksamheten inom skolhälsovården och rådgivningarna utförs därför i mindre skala, vilket leder till att vissa redan bokade kontrollbesök måste avbokas och senareläggas.

De som behöver skolhälsovårdens tjänster under ovan nämnda tiden ska antingen ringa skolhälsovårdarnas journummer 09 2353 6027 måndag till fredag klockan 8 till 15 eller ta kontakt med elevvården i den egna skolan. I sjukdomsfall ska man kontakta hälsostationen.

Nya vaccinationstider öppnas i takt med att Sibbo får yrkespersoner som sköter vaccineringen. Från och med måndagen den 3 januari delar Sibbo ut tider under vecka 1. Målet är att kunna öppna vaccinationstider på följande veckor så snart som möjligt.

Samtycke behövs

Barn vaccineras enbart med samtliga vårdnadshavarnas samtycke. Samtycket kan ges med blanketten bakom den här länken. Den vårdnadshavare som följer med barnet måste visa upp blanketten på vaccinationsstället.

Det är också bra att diskutera vaccinationen med barnet på förhand. Vårdnadshavarna borde utreda barnets åsikt om vaccinationen om det är möjligt med tanke på barnets ålder och utvecklingsnivå.

31 december kl. 13.30: Provtagningsstället för coronavirus i Näse ändrar från lördagen

HUS har konkurrensutsatt coronavirusprovtagningen för år 2022 och i Nyland var det företaget 9Lives som vann konkurrensutsättningen.

Företaget erbjuder prehospital akutsjukvårds- och sjuktransportstjänster.

För Borgås del betyder det att det tidigare provtagningsstället som sköttes av Mehiläinen i Näse byts till 9Lives provtagningsställe från och med lördagen den 1 januari.

Det nya provtagningsstället är en drive-in med ett tält och en container på Vinnarvägen 3, det vill på parkeringsplatsen mitt emot S-Market i Näse,

Coronavirusprovtagningsstället som sköts av HUS Diagnostikcentrum i Borgå sjukhus på addressen Sjukhusvägen 2 fungerar fortfarande.

Tidsbokningen till provtagningen fungerar på samma sätt som hittills och alla verksamhetsställen finns i tidsbokningssystemet https://koronabotti.hus.fi/sv/. Det går också att boka tid genom att ringa antingen 040 547 7764 eller 040 481 0344. Telefonnumren betjänar mån–tors. kl. 8–15.30 och fredagar kl. 8–14.30.

Provtagningsställena i Borgå från och med den 1 januari 2022:

HUSLAB Borgå sjukhus:

 • Address: Sjukhusvägen 2 (Vårberga sjukhus)

 • Testet tas i paviljonger på sjukhusets gård.

 • Testen görs mån–fre kl. 8–15.

9Lives Näse:

 • Address: Vinnarevägen 3.

 • Testen görs alla dagar, också kvällar, veckoslut och helgdagar.

På veckoslut och helger kan tid till provtagningen bokas via den elektroniska tidsbokningen (www.koronabotti.hus.fi/sv/).

31 december kl. 8.45: Vecka 52 blir ny rekordvecka för pandemin i Borgå

Fram till fredag morgon hade 227 nya coronafall konstaterats i Borgå den här veckan. Det betyder att pandemins rekord från förra veckan, 194 fall på en vecka, redan är slaget med några dagar kvar.

Smittspårningen är mycket belastad. Staden förkortar telefonköerna, men också de är belastade.

"Alla gör sitt allra bästa och vi har en otroligt duktig personal", skriver social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen i ett sms till Yle Östnyland. Hon konstaterar att coronaviruset har påverkat också i daghemmen.

Den goda nyheten är ändå att coronavaccinationerna löper bra. 89,1 procent av Borgåborna har fått den första dosen, 85,7 procent den andra dosen och 21,4 procent den tredje dosen.

Silvennoinen vill önska alla Borgåbor ett gott nytt år.

En fjärde coronavaccindos för personer med kraftig immunbrist

Tidsbeställningen till en fjärde coronavaccindos för personer med kraftig immunbrist har öppnat i Borgå.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar en fjärde dos till personer som fyllt 12 år och som har kraftigt nedsatt immunförsvar. Boosterdosen kan ges när det har gått tre till fyra månader sedan den tredje dosen.

Risken att få en allvarlig sjukdom är högre hos personer med kraftig immunbrist än hos den övriga befolkningen. För dem fungerar den fjärde vaccindosen som en booster som motsvarar den tredje dosen för den övriga befolkningen.

Personer som har fyllt 60 år samt de som hör till de tidigare definierade riskgrupperna kan erbjudas en tredje vaccindos tre månader efter den andra vaccindosen. De personer som är yngre än 60 år och inte tillhör riskgrupper kan få en tredje vaccindos fyra månader efter den andra dosen.

Borgå stad önskar att man i första hand bokar tid till vaccination via nätet. Man kan också ringa 040 145 5000. Numret har en återuppringningstjänst som fungerar med fördröjning.

De personer som är under 60 år och inte tillhör riskgrupper kan erbjudas en tredje vaccindos fyra månader efter den andra dosen.

30 december kl. 12.10: Coronasmitta i Forsby daghem

Onsdagen den 29 december konstaterades ett fall av coronavirussmitta på Forsby daghem i Lovisa.

På Forsby daghem har på onsdag 29.12.2021 konstaterats ett fall av coronavirussmitta. Åtta barn och sex vuxna har blivit exponerade för smittan, och de har satts i karantän.

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar kontaktar familjerna. Verksamheten i daghemmets övriga grupper fortsätter normalt.

28 december kl. 15.50: Borgå öppnar tidsbokningen för 5–11-åringar

Tidsbeställningen till coronavaccination för 5–11-åringar har öppnat i Borgå.

I första hand vaccineras barn i skolåldern på skolorna i januari efter jullovet. Information om tidtabellerna skickas via Wilma i januari.

Det är också möjligt att boka vaccinationstid för barn i Kokonhallen.

­"Vi har 250 vaccinationstider för barn i Kokonhallen redan den här veckan. De här tiderna kan bokas också för barn i skolåldern. Cirka 1 000 vaccinationstider har öppnats i januari. Tiderna i januari är i första hand avsedda för barn under skolåldern som inte har möjlighet att vaccineras i skolan", uppger servicechef Heli Sjöblom.

Barnet behöver ha en av vårdnadshavarna undertecknad tillståndsblankett när hen kommer till vaccineringen.

Vid vaccinationerna i Kokonhallen rekommenderas också barn använda munskydd.

Elektronisk tidsbeställning: www.coronavaccinbokning.fi

28 december kl. 13.20: Förkortat intervall för tredje dosen i Sibbo

Personer i åldern 18-59 år får den tredje coronavaccindosen med fyra månaders intervall i Sibbo

Intervallet förkortas enligt Institutet för hälsa och välfärds rekomendationer.

För över 60-åringar och personer i åldern 18-59 som hör till riskgrupperna kan tredje vaccindosen ges efter tre månader från den andra vaccindosen.

Tidsbokningen via nättjänsten har uppdaterats.

OBS! Tidigareläggandet av tredje dosen görs som en ny tidsbokning på adressen coronavaccinbokning.fi. Det går inte att tidigarelägga en tidigare bokad tid via den länk eller bokningsnyckel som skickats i samband med den tidigare bokningen.

Du kan beställa en vaccinationstid via nättjänsten på adressen coronavaccinbokning.fi eller per telefon genom att ringa 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar fyra doser coronarvaccin för 12 år och äldre vars immunförsvar är kraftigt nedsatt.

En tilläggsdos kan ges tre till fyra månader efter den tredje dosen. Tidsbeställningen till fjärde coronavaccindosen sker tillsvidare enbart per telefon, nättjänsten öppnas i slutet av vecka 52.


27 december kl. 15.20: Rekordmånga smittade i Borgå

Coronasituationen i Borgå är i dagsläget mycket dålig, skriver staden i ett pressmeddelande. Förra veckan (vecka 51) konstaterades 194 coronafall. Incidenstalet, alltså antalet coronafall per 100 000 invånare under de två senaste veckorna, är 651,2 vilket är det överlägset högsta talet under hela epidemitiden. I över hälften av fallen misstänker man omikronvarianten.

Flera hundra personer har exponerats för smittan. Den exakta siffran är ännu oklar eftersom smittspårningen är väldigt svårt belastad och fungerar med flera dygns försening.

"Som även på andra håll, så har vi mycket smittor nu och omikronvarianten sprider sig lätt. Vi uppmuntrar fortfarande alla att agera hälsosäkert. Också vid lindriga symtom ska man stanna hemma och det lönar sig att hålla samlingar småskaliga", skriver social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen i pressmeddelandet.

Det är cirka 700 samtal i kö till vaccinationstelefonen. Alla i kön rings upp den här veckan.

Positivt coronavirustest: stanna hemma i isolering i 10 dagar

Social- och hälsovårdssektorn ger anvisningen att en person som fått positivt svar i coronavirustest frivilligt ska stanna hemma i isolering i 10 dagar från att symtomen började. Om man inte har symtom gäller tio dagar efter provtagningen. Man ska frivilligt isolera sig genast när man får ett positivt coronavirustest, redan innan hälsovårdscentralen tar kontakt. Också familjemedlemmar bör stanna hemma i frivillig karantän i 10 dagar från den dag den insjuknades symtom började, eller ifall inga symtom, från provtagningsdagen. Smittspårningen tar kontakt med fördröjning.

Officiellt beslut om isolering och karantän görs senare och de skickas till de berörda. Om du är väldigt sjuk och i behov av att en läkare bedömer situationen, tag kontakt med hälsovårdscentralen, tfn 019 520 4351. Under kvällar och veckoslut, ring Jourhjälpen, tfn 116 117.

Fler lokaler stängda, nyårsfyrverkeri ordnas

Borgå stads ledningsgrupp samlades måndagen den 27 december och preciserade begränsningarna som gäller lokaler så att restriktionerna utöver inomhusmotionslokaler nu också gäller andra lokaler som staden hyr ut för hobby- och rekreationsverksamhet. Det gäller till exempel Lundagården, Äppelbackens servicecenter och Gammelbacka välfärdscenter, samt alla andra möteslokaler som staden hyr ut till utomstående. De här lokalerna hyrs inte ut fram till 10.1.2021.

Nyårsaftonens fyrverkeri avlossas framför Konstfabriken 31.12 kl. 19. men något egentligt publikevenemang ordnas inte. Fyrverkeriet pågår i fem minuter och är planerat att synas över ett så vidsträckt område som möjligt. Fyrverkeriet syns långt och på vardera sidan om ån. Håll tillräckliga avstånd och undvik trängsel.

Om fortsatta restriktioner beslutar och informerar staden den första veckan i januari.

23 december kl. 12.20: Borgå stad börjar vaccinera barn i åldern 5-11 år

Vaccineringarna börjar genast efter jullovet. Också friska barn vaccineras. Det vaccin som ges åt barnen innehåller en mindre dos än motsvarande vaccin åt vuxna.

I första hand kommer barnen att vaccineras i skolorna av en mobil vaccineringsenhet men det kommer också att bli möjligt att boka en egen vaccinationstid i Kokonhallen.

Information om hur och när man kan beställa tid till vaccination ges senare.

Tidbeställningen till vaccineringen av barn i åldern 5-11 år som tillhör någon riskgrupp öppnas 29.12.

22 december kl. 15.05: Regeringens nyaste coronarestriktioner

Sent på tisdag kväll tog regeringen beslut om att dra i nödbromsen och införa striktare coronarestriktioner. De gäller i områden som är i spridningsfasen. Både Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen räknas som områden med samhällsspridning.

22 december kl. 14.30: Tjänsterna vid Borgå hälsovårdscentral begränsas, personalen smittspårar

Tjänsterna vid hälsovårdscentralen i Borgå begränsas fram till den 7 januari på grund av den svåra coronasituationen. Klienter erbjuds ersättande tider på en privat läkarcentral.

Coronaläget i Borgå har försämrats snabbt, och smittspårningen är för tillfället mycket belastad.

Det här betyder att tjänsterna på hälsovårdscentralen är begränsade mellan den 22 december och den 7 januari 2022 då hälsostationens personal deltar i smittspårningen.

Hälsovårdscentralen ringer som bäst klienter vars icke-brådskande mottagningstid måste avbokas och flyttas.

I samtalet erbjuds klienterna möjlighet att boka ersättande tid till läkarcentralen Fenix. Klienterna får under samtalet anvisningar för tidsbokningen.

21 december kl. 17.20: Mycket dålig coronasituation i Borgå, spårningen hänger inte med

Coronasituationen i Borgå är mycket dålig just nu, meddelar staden. Förra veckan konstaterades 135 coronafall och 388 exponerade. Incidenstalet för de två senaste veckorna är 401,8. I hälften av fallen är det fråga om omikronvarianten av coronavirus som sprider sig snabbt.

Flera fall av massexponeringar konstaterades, bland annat i Gammelbacka, Sagobackens och Hornhattula daghem. Enskilda fall konstaterades också i stadens andra daghem och skolor.

”Omikronvarianten orsakar nu verkligen ett stort antal smittor, och situationen är mycket utmanande”, skriver social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen i stadens pressmeddelande.

Smittspårningen kan inte kontakta alla exponerade

Fram till tisdag morgon den här veckan har 41 nya coronafall konstaterats i Borgå. Smittspårningen är verkligen belastad och alla som blivit exponerade för smitta kan inte längre spåras eller kontaktas.

”Smittspårningen koncentreras från och med nu endast till situationer med hög risk och smittor hos riskgrupper samt smittor som orsakats av omikronvarianten. För skolor och daghem innebär det här att de exponerade inte längre kontaktas, endast de som är smittade av omikronvarianten kontaktas”, konstaterar chefläkare Kati Liukko.

”För skolornas del är jullovet som börjar en stor lättnad i den här situationen, och i daghemmen finns också mindre barn under mellandagarna”, berättar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Restriktioner för besök på servicehem och Näse rehabiliteringsavdelning

Anvisningarna för besök på servicehemmen och Näse rehabiliteringsavdelning har uppdaterats så att en klient får ta emot två besökare åt gången.

”Vi vill på det här sättet skydda de äldre och vår sköraste befolkning, även om beslutet är tråkigt just nu inför julen”, skriver Ann-Sofie Silvennoinen.

Vaccinationstäckningen har stigit och invånarna i Borgå har varit aktiva med att ta den tredje vaccindosen. Hittills har 88,9 procent av Borgåbor över 12 år tagit den första dosen coronavirusvaccin, 85,3 procent har fått den andra dosen och 15,3 procent den tredje dosen.

På måndagen blev det möjligt för personer i åldern 18–59 år att boka vaccinationstid för den tredje dosen coronavirusvaccin. Alla vaccinationstider för mellandagarna, 2 700 stycken, bokades på en gång. I januari kan man igen boka nya vaccinationstider.

Vaccinationsbokningen per telefon har för tillfället långa köer.

”Vi har 700 samtal i kö och vi avvecklar kön jämt. Det är fint att invånarna i Borgå så här ivrigt vill få den tredje dosen vaccin, men vi ber er att ha tålamod. För alla som vill finns nog vacciner”, skriver Silvennoinen.

När man bokar en tid via den elektroniska tidsbokningen står det i textmeddelandet som kommer att vaccinationsplatsen är Näse hälsostation. Från nästa veckas tisdag, den 28 december, ges alla vaccinationer i Kokonhallen. Den rätta vaccinationsplatsen anges i påminnelsemeddelandet som skickas före vaccinationen.

Positivt coronavirustest: stanna hemma i isolering i tio dagar

Social- och hälsovårdssektorn ger anvisningen att en person som fått positivt svar i coronavirustest frivilligt ska stanna hemma i isolering i tio dagar från att symtomen började. Om man inte har symtom gäller tio dagar efter provtagningen. Man ska frivilligt isolera sig genast när man får ett positivt coronavirustest, redan innan hälsovårdscentralen tar kontakt. Också familjemedlemmarnas tio dygns karantän räknas från den dag symtomen började, eller ifall inga symptom, från provtagningsdagen.

”Också familjemedlemmar bör stanna hemma i frivillig karantän i tio dagar. Hälsovårdscentralen tar kontakt senare, när vi efter personalomställningar får mera resurser till smittspårningen”, skriver chefläkare Kati Liukko.

Officiellt beslut om isolering och karantän görs senare och skickas till de berörda. Om du är väldigt sjuk och i behov av att en läkare bedömer situationen, tag kontakt med hälsovårdscentralen, tfn 019 520 4351. Under kvällar och veckoslut, ring Jourhjälpen, tfn 116 117.

21 december kl. 15.30: Regionförvaltningsverket planerar striktare begränsningar

Regionförvaltningsverket i Södra Finland överväger att stänga lokaler som gym och simhallar samt att ta i bruk strängare sammankomstbegränsningar.

Det är Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som i ett utlåtande rekommenderar att man för en begränsad tid skulle stänga vissa kundlokaler och allmänna utrymmen.

Lokalerna som kan stängas för högst två veckor åt gången räknas upp i smittskyddslagens paragraf 58 g. Det gäller till exempel träningslokaler för lagsporter, gym, dansstudior, lokaler där man ordnar körsång eller teater, allmänna utrymmen i köpcentrum, simhallar och inomhuslekparker. Enligt lagen kan man inte undvika en stängning genom att ta i bruk coronapass.

Regionförvaltningsverket utreder som bäst om en stängning är nödvändig, och om det i så fall skulle gälla hela eller delar av Nyland. Ett eventuellt stängningsbeslut kan göras tidigast torsdagen den 23 december, och det skulle förmodligen träda i kraft på tisdagen efter jul.

Förutom det här funderar Regionalförvaltningsverket på att skärpa sammankomstbegränsningarna så att högst 10 personer får delta i publikevenemang inomhus. Coronapass kan tas i bruk som ett alternativ till sammankomstbegränsningen. För tillfället är publikevenemang inomhus med över 20 personer förbjudna.

21 december kl. 14.40: Också Borgå tidigarelägger tredje dosen för riskgrupper och personer som fyllt 60

I enlighet med Institutet för hälsa och välfärds (THL) rekommendation tidigarelägger också Borgå den tredje vaccindosen. Personer som fyllt 60 år samt personer som tillhör en riskgrupp kan få den tredje vaccindosen 3–4 månader efter den andra vaccindosen.

Personer som är yngre än 60 och inte tillhör riskgrupper kan få den tredje dosen 4–6 månader efter den andra dosen. Den tidigare rekommendationen för alla ovannämnda grupper var 5-6 månader mellan vaccinationerna.

De Borgåbor som är över 60 år och som ska få sin tredje coronavaccindos i januari 2022 kan tidigarelägga sin vaccineringstid så att vaccineringarna börjar vecka 52. Borgå har öppnat nya vaccineringstider för tidsperioden 28.12.2021–8.1.2022.

Tidigareläggandet av den beställda tiden görs i första hand elektroniskt på adressen www.coronavaccinbokning.fi. I textmeddelandet som skickades ut som bekräftelse på vaccineringstiden finns en bokningskod. Koden kan användas för att ändra tiden.

Du hittar mer information om vaccineringarna på Borgå stads webbplats.

21 december kl. 13.40: Lovisa ger tredje vaccindosen med tre månaders intervall för 60+ och riskgrupper

Lovisa- och Lappträskbor som har fyllt 60 år och de som hör till riskgrupper kan få sin tredje vaccindos tre månader efter den andra dosen.

Stadens pandemistyrgrupp har också beslutat om ändringar gällande walk in-vaccintillfället den 4 januari. För att de som behöver vaccinet allra mest ska få det så fort som möjligt så kommer man under vaccinationstillfället 4.1 att enbart erbjuda den tredje dosen till personer som tillhör en riskgrupp och/eller har fyllt 60 år.

Dessutom kan alla 18 år fyllda nu även få den tredje vaccindosen trots att det endast gått fyra månader sedan den andra dosen. Tidigare var vaccineringsintervallet i Lovisa fem månader.

Bakom ändringarna ligger Institutet för hälsa och välfärds (THL) nya rekommendation som getts i ljuset av den nya information man fått om omikronvarianten.

Du hittar mer information om Lovisas coronavaccinationer på stadens webbplats.

20 december kl. 19.40: Rekordmånga testade positivt i Borgå förra veckan

Coronaläget har försvagats snabbt i Borgå under de senaste veckorna.

Under vecka 50, (13 – 19.12) gjordes 1902 coronatester varav 135 gav positivt resultat, vilket är nytt rekord.

Det betyder samtidigt att incidenstalet per 100 000 invånare under en två veckors period är 401,8.

20 december kl. 13.30: Tredje dosen med tre månaders intervall för 60+ och riskgrupperna i Sibbo

Coronavaccinationernas dosintervall förkortas för personer som fyllt 60 år och för personer i åldern 18−59 år som hör till riskgrupperna.

De kan nu få den tredje vaccinationen efter minst tre månader från den andra vaccindosen.

I Sibbo erbjuds den tredje coronavaccinationen fortfarande med fem månaders intervall för personer under 60 år eller som inte hör till någon av riskgrupperna.

Institutet för hälsa och välfärd betonar att vaccinationerna av yngre åldersgrupper inte får fördröja den takt med vilken de äldre och personer som hör till riskgrupperna vaccineras med den tredje vaccinationsdosen.

Därför förkortas inte dosintervallen ännu för dem som inte fyllt 60 år.

Målet är att intervallen mellan den andra och den tredje vaccindosen kan förkortas till fyra månader i januari också för personer som inte har fyllt 60 år och hör till riskgrupperna.

Tidsbeställningen till coronavaccination med förkortad dosintervall på tre månader sker tills vidare enbart per telefon. Tidsbeställningen på nätet öppnas senare.

Du kan beställa en vaccinationstid via nättjänsten på adressen coronavaccinbokning.fi eller per telefon 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15.

Det går också att tidigarelägga sin existerande bokning om det finns lediga tider i tjänsten. Det görs i Vihta-tjänst eller genom att följa anvisningarna i bekräftelsen från den ursprungliga vaccinationstiden.

20 december kl. 11.15: Över 20 procent av Lovisaborna har fått tredje vaccindosen

Måndagen den 20 december hade redan 20,2 procent av Lovisaborna över 12 år fått den tredje dosen coronavaccin. Under walk in-vaccinationerna den 15 och 16 december kom sammanlagt hela 1 270 personer för att låta sticka sig. Lovisas ledande läkare Marika Ylärakkola tror de flesta av dem fick den tredje vaccindosen.

Här ser du var och när Lovisa ordnar walk in-vaccinationer nästa gång.

Enligt THL:s vaccinuppgifter har 16,3 procent av Sibboborna och 14,4 procent av Borgåborna över 12 år fått tredje dosen.

20 december kl. 10.00: Rekordmånga nya coronafall i Borgå – antalet smittade fördubblades

Antalet konstaterade coronafall i Borgå under vecka 50 var 121 stycken, vilket är nytt rekord. Veckan innan slogs föregående rekord, då fick 68 personer positivt resultat i covid-19 testen.

Borgås social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen säger att siffran kan stiga ännu under måndagen eftersom analyserna av testerna har hopat sig.

Också smittspårningen jobbar övertid för tillfället.

– Det har varit en besvärlig vecka. Trots att vi jobbat på att förkorta förra veckans telefonköer under helgen så finns det fortfarande telefonsamtal att ta tag i. Vi fortsätter idag och beklagar att Borgåborna måste vänta, säger Silvennoinen.

Under helgen har 1 300 Borgåbor blivit vaccinerade.

Silvennoinen vill framföra ett stort tack till hela personalen som gör sitt bästa i den här besvärliga situationen.

– Nu behöver vi alla hjälpas åt; följa olika rekommendationer och ta hand om varandra. Vi behöver skydda de äldre och de i riskgrupp, säger hon.

20 december kl. 9.45: Besök till en del av Brandbackens servicehus i Borgå är förbjudna några dagar framöver

I Brandbackens servicehus har det hos anställda upptäckts coronavirus. I vården har man iakttagit hygien- och skyddsanvisningar och därför har de boende inte blivit exponerade för smittan.

Besöken till vårdhemmets tredje våning är förbjudna fram till den 23 december. För säkerhets skull tar anställda i servicehuset i bruk FFP2-munskydd.

Några anställda i servicehuset har blivit exponerade för smittan. De som har blivit exponerade har kontaktats och har satts i karantän.

De boende och deras anhöriga har informerats om läget.

17 december kl. 15.00: 5−11 åriga barn i riskgrupper vaccineras i Sibbo

Man kan nu boka tid till coronavaccination för barn i åldern 5−11 år som hör till riskgrupper i Sibbo.

Tidsbokningen för barn görs i första hand i tjänsten Coronavaccinbokning.fi.

BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin ges till barnen vid rådgivningarna i Nickby och Söderkulla Sibbo. 5-11-åriga barn vaccineras inte på walk-in mottagningen.

I Nickby finns rådgivningen i andra våningen i Nickby social- och hälsostation på Jussasvägen 14 och i Söderkulla på Amiralsvägen 2 i byggnadens andra våning.

Skol- och rådgivningshälsovårdarna deltar även i coronavaccinationerna under de närmaste veckorna.

För vaccinationsbeslutet krävs samtycke av alla vårdnadshavare.

Vilka barn hör till riskgrupperna?

Enligt Institutet för hälsa och välfätrd (THL) hör barn som har någon av nedannämnda sjukdomar, behandlingar eller hälsotillstånd till riskgrupperna.

Största delen av nedannämnda sjukdomar är mycket sällsynta och barnet övervakas i detta fall av den specialiserade sjukvården. Den behandlande specialläkaren är bäst lämpad att bedöma om ett barn hör till riskgruppen.

 • organtransplantation eller stamcellstransplantation

 • allvarlig immunsuppressiv behandling eller allvarlig immunbrist

 • kronisk lungsjukdom

 • en del hjärtsjukdomar hos barn

 • kronisk njursjukdom

 • svår kronisk leversjukdom

 • övervikt, ISO-BMI minst 30

 • neurologiska sjukdomar som förorsakar andningssvikt och/eller ökar infektionskänsligheten

 • Downs syndrom

 • diabetes typ 1 och 2

 • astma som kräver regelbunden medicinering.

Mindre vaccindos för barn under 12 år

Comirnaty-vaccindosen som ges till barn i åldern 5–11 år är mindre än den som ges till personer över 12 år. Intervallet mellan den första och andra vaccindosen för barn är också 6–12 veckor. Tiden till den andra vaccindosen kan bokas samtidigt som tiden till barnets första vaccindos.

17 december kl. 8.40: Flera omikronmisstankar i Borgå

Den mer smittsamma omikronvarianten av coronaviruset har eventuellt landat i Borgå. Staden har stött på flera misstänkta fall den här veckan, men det kan ta en längre tid före staden med säkerhet kan säga om det handlar om omikron.

I övrigt är coronaläget i Borgå fortsatt dåligt. På torsdagen bekräftades 17 nya fall, och 22 nya fall bekräftades under onsdagen. Det betyder att staden är uppe i närmare 60 fall den här veckan, jämfört med 70 förra veckan.

"Läget är svårt och nu är det så viktigt att vi, var och en, gör vårt bästa gällande användningen av munskydd, tar vaccin, har god handhygien och håller trygghetsavstånd", skriver social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen i ett sms.

Hon rekommenderar också att man i kafferummet på jobbet tar coronaviruset i beaktande. Det skulle vara bra att turas om med pauser så att färre arbetstagare vistas i kafferummet samtidigt.

16 december kl. 18.15: Äldre Borgåbor kan få tredje dosen tidigare och yngre barn börjar vaccineras

Borgåbor över 60 år kan tidigarelägga sin tredje vaccinering och vaccineringar av barn i åldern 5–11 år som hör till en riskgrupp börjar.

De Borgåbor som är över 60 år och som ska få sin tredje coronavaccindos i januari 2022 kan få den från början av vecka 52.

Dryga 7 500 tider har öppnats för tidsperioden 28 december 2021 – 8 januari 2022. Fler öppnas ytterligare i januari.

Alla coronavirusvaccineringar ordnas från och med den 28 december i Kokonhallen (Ishockeyvägen 3).

Den som bli vaccinerad tidigare ska helst beställa tid elektroniskt på adressen www.coronavaccinbokning.fi I bekräftelsen som sänds som finns en bokningskod med hjälp av vilken tiden kan ändras.

Köerna till telefonlinjen är väldigt långa just nu och leder till att man får vänta på att någon ringer tillbaka.

Vaccinering av barn i åldern 5–11 år som hör till en riskgrupp börjar 29 december

Coronavirusvaccineringar av barn som enligt Institutet för hälsa och välfärd hör till riskgrupper börjar i Borgå 29 december Staden informeras senare om när tidsbeställningen öppnar.

Coronavaccinet som ges till barn är BioNTech-Pfizers Comirnaty.

Om barnet inte självt kan besluta om sin vård, behövs alla vårdnadshavares samtycke till vaccineringsbeslutet.

Barn under 12 år som inte hör till riskgrupper vaccineras inte tills vidare i Finland.

16 december kl. 16.35: Nästan 700 ville få coronavaccin i Lovisa

Onsdagen 15 december gavs 690 coronavaccin i Lovisa utan tidsbokning. Kön till mottagningen i gamla busstationen var särskilt lång på morgonen.

Den plötsliga efterfrågan överraskade personalen vid stadens grundtrygghetscentral positivt.

Coronavirusvaccin ges vid före detta busstationen i Lovisa på vissa dagar. Alla lokaler är i användning och under de populäraste dagarna har man jobbat med maximal kapacitet, det vill säga med tre vaccinationslinjer öppna.

Alla invånare i Lovisa och Lappträsk som fyllt 18 år kan nu få en tredje dos av coronavaccin, förutsatt att det vid tidpunkten för vaccinet har gått minst fem månader efter den andra dosen.

"Stadens övriga större lokaler används aktivt för andra ändamål. Den gamla busstationen har ändå varit ett bra vaccinationsställe", uppger grundtrygghetsdirektör Carita Schröder i ett pressmeddelande.

Den privata företagshälsovården, Mehiläinen, deltar också i vaccinationerna. Företagshälsovården har redan under längre tid deltagit i vaccineringen på olika sätt och man planerar en utvidgning av samarbetet.

I vaccineringstur står för närvarande

 • alla över 18 år som ska få sin första, andra eller tredje vaccindos

 • alla över 12 år som ska få sin första eller andra vaccindos

 • personer som fyllt 12 år och äldre personer med kraftig immunbrist kan få en tredje dos av coronavaccin. (Lista över vilka som hör till gruppen personer med kraftigt nedsatt immunförsvar:

Det ska ha gått minst 5 månader efter den andra dosen eller 2 månader för personer med kraftigt försvagat immunförsvar.

Vaccinationer av barn 5–11 år inleds efter julen och Lovisa stad meddelar om det senare.

Vaccinationer utan tidsbokning ges:

Måndag 20.12.2021 kl. 9–15.30

Tisdag 28.12.2021 kl. 9–15.30

Tisdag 4.1.2022 kl. 8.30–15.30

Onsdag 5.1.2022 kl. 8.30–15.30

16 december kl. 13.25: Möjlig exponering på Cantores Minores-konsert i Sibbo

Personer som deltog i Cantores Minores-konserten i Sibbo kyrka lördagen den 11 december kan ha blivit exponerade för coronaviruset
Alla som deltog i konserten ombes följa med sitt hälsotillstånd i två veckor och söka sig till coronatest med låg tröskel om de upptäcker symtom som tyder på covid-19.

Orsaken är att en person som deltog i konserten har senare konstaterats vara smittad av coronavirusvarianten Omikron.

Vid konserten ombads publiken visa upp covidintyg vid ingången och deltagarna uppmanades att använda munskydd.

15 december kl. 19.15: 22 nya coronafall i Borgå i dag

Hittills har man i Borgå i dag fått besked om 22 nya coronafall.

- Det är ett svårt läge, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Efter att ha talat med henne i morse skrev vi att det redan uppdagats 40 nya fall i Borgå den här veckan. På morgonen kände Silvennoinen redan till 19 av dagens fall, så helhetssiffran har som tur inte stigit så mycket. Antalet coronafall för hela veckan är alltså lite över 40 nu.

Enligt Silvennoinen har testresultaten dröjt lite, men det är svårt att avgöra varför eftersom det inte är kommunen som sköter om testningen. Det är förstås möjligt att fler än vanligt behöver testa sig nu då antalet fall också har ökat.

Smittspårningen i Borgå är belastad och man har ringt in mer personal.

En ljusglimt är att planeringen av vaccineringarna med den tredje dosen framskrider bra. Staden samarbetar med den privata sektorn för att ha tillräckligt många vaccinerare. Lite längre ner i den här artikeln hittar du gårdagens inlägg om att tidsbeställningen för den tredje vaccindosen för Borgåbor över 18 år öppnas den 20 december.

Silvennoinen påminner om att använda munskydd, sköta handhygienen och inte samlas i stora grupper. Staden följer med läget.

15 december kl. 16.25: Coronafall i Lappträskskola och munskydd från åk 4 uppåt

Ett fall av coronavirus har konstaterats i en grundskola i Lappträsk och tre elever har satts i karantän, meddelar kommunen. Hälsovårdsmyndigheterna kontaktar de som exponerats. Om man inte har blivit kontaktad, så har hälsovårdsmyndigheterna bedömt att ingen exponering har ägt rum.

Lappträsk rekommenderar användning av munskydd i skolor från årskurs 4 och uppåt till slutet av terminen. Skolan meddelar föräldrar om specialarrangemang via Wilma.

För att skydda den enskildes integritet kommer Lappträsk kommun och hälsovårdsmyndigheterna inte att ge mer information om ärendet.

Lappträsk kommun och hälsovårdsmyndigheterna följer noggrant med coronasituationen och meddelar om eventuella ändringar.

15 december kl. 10.15: Lovisa rekommenderar munskydd också i årskurs 4

Lovisa stads pandemistyrgrupp rekommenderar att även eleverna i årskurs 4 i Lovisa stads skolor använder munskydd i skolan och under skolskjutsarna från och med torsdagen den 16 december.

Om det är fråga om en sammansatt klass med elever på årskurs 3 och 4 rekommenderas att alla använder munskydd.

Pandemistyrgruppen beslutade utvidga munskyddsrekommendationen eftersom pandemiläget tydligt har försämrats i området under de senaste veckorna.

Elever i olika årskurser i flera Lovisaskolor har smittats av coronaviruset. De elever och personalmedlemmar som har exponerats måste sitta i karantän.

15 december kl. 9.00: Coronaläget håller på att bli ännu sämre i Borgå

Coronaläget var mycket dåligt i Borgå redan förra veckan. Då uppdagades närmare 70 nya coronafall. Incidensen, alltså andelen nya coronafall per 100 000 invånare, låg på 243,5. Så högt har talet inte varit tidigare under pandemin.

Dessutom skedde en hel del massexponeringar i bland annat skolor förra veckan.

Social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen kan inte säga om exponeringarna har lett till fler fall.

– Men läget är besvärligt. Vi har redan 40 nya fall den här veckan och är på onsdag nu. Det ser nog inte bra ut, säger hon.

Smittspårningen är hårt belastad. Silvennoinen är tacksam över att personalen ryckte in under veckoslutet och säger att staden jobbar på att få fler smittspårare för att klara av läget.

Borgå stads ledning följer hela tiden med läget och utvärderar behovet av nya restriktioner.

Snart kommer skolornas jullov emot, och det kan eventuellt lugna ner situationen lite. Men Ann-Sofie Silvennoinen uppmanar alla att ta det lugnt och komma ihåg både handtvätt och munskydd under helgerna.

Över lag är det fortfarande viktigt med munskydd, avstånd och god handhygien.

14 december kl. 18.50: Alla coronavaccineringar ordnas i Kokonhallen från den 28 december

Alla coronavirusvaccineringar med tidsbeställning i Borgå ges i Kokonhallen (Ishockeyvägen 3) kommer att från och med tisdagen den 28 december ges.

De sista vaccineringarna i Näse hälsostation ges onsdagen den 22 december till dem som har beställt tid till vaccination för den dagen.

Också den sista walk in-vaccineringsdagen är den 22 december.

"I Kokonhallen har man tidigare gett bland annat influensavaccin åt stora folkskaror och erfarenheterna har varit goda. Vi tyckte att nu när personer i åldern 18–59 år erbjuds möjlighet till tredje coronavirusvaccinering behöver vi för en så stor åldersgrupp större lokaler än Näse hälsostation", säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Det betyder samtidigt att idrottsföreningarnas och lagens träningsturer avbokas i Kokonhallen.

En del av träningstiderna måste avbokas åtminstone till slutet av mars. Staden försöker ordna ersättande lokaler och träningstider för dessa.

En tredjedel av Kokonhallen reserveras för vaccineringar, bland annat motionssalen.

Vaccineringar ges på vardagar och åtminstone i januari också på lördagar (den 8 januari, den 15 januari och den 22 januari).

Tidsbeställning för tredje vaccineringen för personer över 18 år öppnas den 20 december. Exakt tidpunkt meddelas senare.

Borgå stad har också beredskap att inleda coronavirusvaccineringar till barn i åldern 5–11 år som hör till en riskgrupp, bara staden får besked om vilka som hör till riskgrupper.

Coronavirusvaccineringarna ges i Kokonhallen med tidsbeställning på vardagar i regel kl. 8–20 och på lördagar kl. 8–16.

Fredagen 31.12 kl. 8–12 och på trettondagen den 6 januari 2022 ges inga vaccineringar.

Tidsbeställningen görs i första hand elektroniskt på adressen coronavaccinbokning.fi.

13 december kl. 10.00: Närmare 30 personer coronasmittade under veckoslutet i Borgå

Också antalet exponerade i Borgå är många, uppger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Enligt Silvennoinen är det många som smittats i skolor och dagisar.

Enskilda coronafall konstaterades under veckoslutet bland annat i Strömborgska skolan.

I Vårberga skola exponerades över 50 personer i två klasser och de sattes i karantän.

I Bjurböle och Hornhattula daghem sattes cirka 20 personer i karantän i respektive daghem.

Staden utreder ännu de exponerade för smittfallen som konstaterades under veckoslutet.

I Borgå är nu 85 procent av invånarna vaccinerade, vilket är mer än det nationella medeltalet.

Cirka 10 procent har fått en tredje coronaspruta.

9 december kl. 16.35: Borgå hoppas kunna ge tredje dosen före årets slut

Den tredje vaccinationsdosen erbjuds alla Lovisa- och Sibbobor över 18 år och 12-plussare om de tillhör en riskgrupp, men Borgå stad planerar fortfarande hur vaccineringen ska organiseras i praktiken.

Det handlar bland annat om i vilka lokaler vaccineringen ska ges och hur personalresurserna fördelas för insatsen.

Social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen tror att vaccinationerna kan inledas ännu på detta års sida, men kan i detta skede inte ge närmare information om exakt när.

Staden informerar när allt är klart för invånarna att få den tredje dosen.

9 december kl. 11.15: Kravs på coronaintyg togs bra emot i Borgå simhall

Covidintyget togs i bruk i Borgå simhall tisdagen den 7 december.

De flesta besökare har varit införstådda med att visa upp covidintyg när de anlänt till simhallen.

- Vi har inte haft många kunder som inte haft intyget med sig och de som har varit utan har farit hem och sökt det och kommit tillbaka, säger stadens idrottssekreterare Sirpa Ekblom.

Kravet på covidintyg har inte kommit som en överraskning eftersom staden informerade om detta redan förra veckan.

- Ett knappt tiotal har anlänt till simhallen utan att ha känt till kravet, säger Ekblom.

Ett giltigt covidintyg eller ett intyg över ett negativt testresultat som tagits högst 72 timmar innan ska visas av alla 16 år fyllda besökare.

Intyg ska också visas i till exempel biografer, museer och konstgallerier.

9 december kl. 11.15: Borgås vaccinationstelefonlinje är överbelastad

Stadens vaccinationslinje är överbelastad för tillfället. Personalen jobbar på att lätta situationen med återuppringningen även under veckosluten. Situationen borde lätta senast på söndag.

Om ditt ärende gäller att få vaccinationsintyget till Mina Kanta, ber staden dig i första hand att ta kontakt via koronarokotukset@porvoo.fi och meddela ditt eget eller barnets namn och födelsedatum och begära att överföra informationen om vaccination till Mina Kanta.

Du behöver inte ta kontakt via e-post om du redan har ringt till vaccinationslinjen om samma ärende.

Vaccinationsuppgifterna överförs till Mina Kanta ungefär inom en vecka från vaccinationen.

9 december kl. 10.50: Sibbo erbjuder tredje dosen coronavaccin åt alla vuxna

Sibbo kommun följer THL:s rekommendetion och börjar erbjuda den tredje dosen coronavaccin åt alla som fyllt 18 år. Den tredje dosen ges fem till sex månader efter den andra dosen.

Alla Sibbobor som fyllt 18 år kan alltså boka tid för att få den tredje vaccindosen när gränsen på fem månader närmar sig.

Tidsintervallet förkortas samtidigt för personer som hör till riskgrupperna och för 60 år fyllda. De grupperna kan ta boostervaccinet redan fem månader efter den andra dosen. Den tidigare rekommendationen var sex månader.

För personer med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas den tredje dosen som tidigare, alltså minst två månader efter den andra dosen.

Nya vaccinationstider öppnas i Sibbo alltid för några veckor framåt per gång. Med andra ord lönar det sig att boka en tid till den tredje vaccinationen några veckor innan det har förflutit fem månader från det att man fick sin andra dos.

Tiden kan inte bokas längre framåt. Om man inte kommer ihåg när man fick den andra vaccindosen kan saken lätt kontrolleras på nättjänsten Mina kanta.

"Vi strävar efter att erbjuda en ledig tid till alla Sibbobor som önskar få den tredje vaccindosen genast när det har förflutit fem månader från deras andra vaccinationsdos. Vi kan dock inte garantera att det finns tider för alla just då. Vi har tillräckligt med vaccin och lämpliga lokaler, men tillgången på personer som kan ge vaccinet kan variera. Det här påverkar antalet vaccinationstider. Hittills har personalen räckt till", berättar social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko i ett pressmeddelande.

Sibbo kommun har mer information om den tredje dosen på sin webbplats.

8 december kl. 16.30: Lovisabor över 18 år kan få tredje vaccindosen

Alla Lovisa- och Lappträskbor som fyllt 18 år kan nu få en tredje dos coronavaccin, förutsatt att det är minst fem månader sedan man fått andra dosen. Det skriver Lovisa stad i ett pressmeddelande.

Personer över 12 år kan få en tredje vaccindos om de hör till någon riskgrupp.

Det går att boka en vaccineringstid via tidsbokningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi eller genom att ringa numret 0444 555 360 vardagar klockan 8–16. Ring bara en gång och vänta på att någon ringer tillbaks.

Det går också att få sin vaccindos utan tidsbokning på Lovisa busstation följande dagar:

 • Onsdag 15.12.2021 kl. 8.30–17.45

 • Torsdag 16.12.2021 kl. 8.30–15.45

 • Måndag 20.12.2021 kl. 9–15.30

 • Tisdag 28.12.2021 kl. 9–15.30

 • Tisdag 4.1.2022 kl. 8.30–15.30

 • Onsdag 5.1.2022 kl. 8.30–15.30

7 december kl. 16.10: Rekorddåligt coronaläge i Borgå

Förra veckan konstaterades sammanlagt 55 coronafall i Borgå. Det betyder att incidensen, alltså antalet smittade per 100 000 invånare under de senaste två veckorna, är uppe i 207,8.

”Incidenstalet för förra veckan är det högsta hittills, tidigare rekordet var i augusti”, konstaterar infektionsläkare Jeff Westerlund i stadebs pressmeddelande.

Förra veckan inträffade fyra massexponeringar, bland annat i daghemmen Tallberga och Vårvinden. Enskilda smittor konstaterades på arbetsplatser och i Pääskytien koulu, Peipon koulu, Linnajoen koulu, Ilolan koulu, Gammelbacka daghem och Parkdaghemmet. Sammanlagt 141 personer blev exponerade.

”Förra veckan konstaterades en hel del smittor i skolor. Det skulle vara bra om man i hemmen pratar om att använda munskydd i skolan. På det sättet kan vi skydda varandra och familjemedlemmar. Och ofta kan man undvika karantänen om man har använt munskydd”, påminner bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Smittspårningen är fortfarande mycket belastad, i 80 procent av fallen är smittkällan känd.

Enligt statistik från Institutet för hälsa och välfärd har 88,3 procent av Borgåborna fått den första vaccindosen, 83,8 procent den andra dosen och 7,9 procent den tredje dosen.

5 december kl. 15.25: Covidintyg i museer, idrottshallar och simhallen i Borgå och Lovisa

Coronaläget är fortfarande dåligt i Borgå. Vecka 47 (22.12-28.12) steg incidenstalet till 192 (smittade under två veckor per 100 000 invånare). Förra veckan upptäcktes cirka 30 smittade fram till fredagen.

Coronavaccineringarna har avancerat bra i Borgå men staden önskar fortfarande att särskilt personer under 35 år söker sig till vaccinering.

Staden förbederer sig för en tredje vaccinering för 18 år fyllda och personer i åldern 5–11 år som hör till en riskgrupp.

Staden rekommenderar också att alla som fyllt 12 år och äldre personer använder munskydd oberoende av vaccinationsskyddets nivå i offentliga inomhuslokaler och i trafikmedel där andra människor befinner sig.

Covidintyget togs i bruk

Borgå stad och Lovisa stad tog i bruk covidintyget den 4 december vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med över 20 personer. Dylika sammankomster tillåts inte utan att besökare över 16 år visar intyg vid ingången.

Covidintyget krävs i städernas museer och utställningslokaler:

Covidintyg ska också visas i idrottshallar och -salar om fler än 20 personer befinner sig i lokalen. Vid matcher och evenemang ska hemmalagets aktörer granska intyget vid ingången till hallen eller salen.

Intyget tas i bruk i Borgå simhall tisdagen den 7 december.

3 december kl. 15.10: Sibbo kräver coronapass vid offentliga tillställningar med över 20 personer

Sibbo kommun kräver coronapass av personer som deltar i offentliga tillställningar med över 20 personer.

Orsaken är att inte behöva begränsa deltagarantalet eller avboka tillställningarna. Restriktionen följer regionförvaltningsverkets beslut om begränsat deltagarantal inomhus.

Coronapasset kan användas vid kultur- och idrottsevenemang eller andra fritidsevenemang som ordnas för allmänheten inomhus.

Coronapass krävs inte av personer under 16 år som deltar i fritidsevenemang för allmänheten.

Coronapass kan krävas av deltagarna vid fritidsevenemang som ordnas för allmänheten så länge som regionförvaltningsverkets begränsningar gäller det vill säga under tiden 4 december till 31 december.

Sibbo kommun rekommenderar att samma begränsningar tillämpas vid privata tillställningar som vid offentliga tillställningar.

2 december kl. 20.40: Regionförvaltningsverket kommer med nya restriktioner

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder publikevenemang och allmänna möten med över 20 deltagare. Det här gäller inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område. Restriktionerna träder i kraft lördagen den 4 december.

Om den som organiserar publikevenemanget ber om coronaintyget så behöver man inte begränsa publikmängden.

Regionförvaltningsverket kräver också, på basis av lagen om smittsamma sjukdomar, att den som ansvarar för en lokal ska ordna verksamheten så att risken för smitta vid närkontakt kan förebyggas. Det här gäller olika kund- och publiklokaler, till exempel affärer, idrottshallar, bibliotek, museer och teatrar.

I praktiken kan aktören till exempel släppa in färre kunder på en gång eller flytta på kundplatserna så de är tillräckligt långt från varandra. Också här gäller det att aktören inte behöver följa restriktionen om man börjar begära coronaintyg.

Coronaintyget kan begäras på platser som gym, museer, lekparker och andra ställen för fritidssysslor. Man kan inte ta i bruk coronaintyget för lokaler som är nödvändiga att kunna besöka i vardagen, så som apotek, bensinstationer och dagligvaruaffärer.

2 december kl. 19.30: Mörskom inhiberar lördagens jultorg på grund av coronaläget

Jultorget i Mörskom är inhiberat på grund av det dåliga coronaläget i kommunen. Jultorget skulle ordnas lördagen den 4 december vid Mörskom skola. Försäljare som redan anmält sig till jultorget får istället sälja sina varor på Mörskom torg på lördagen.

Måndagens självständighetsfestligheter flyttas utomhus. De börjar med att flaggan hissas vid församlingshemmet klockan 11.45.

2 december kl. 16.30: Fler walk in-tider för coronavaccin i Lovisa

På grund av stor efterfrågan sätter Lovisa in fyra dagar till då man kan få coronavaccin utan tidsbokning. Målgruppen är invånare i Lovisa och Lappträsk och vaccinen ges på Lovisa busstation, Mannerheimgatan 14, 07900 Lovisa.

Det går alltså att vaccinera sig utan tidsbokning vid följande tidpunkter:

 • Onsdag 15.12.2021 kl. 8.30–17.45

 • Torsdag 16.12.2021 kl. 8.30–15.45

 • Måndag 20.12.2021 kl. 9–15.30

 • Tisdag 28.12.2021 kl. 9–15.30

 • Tisdag 4.1.2022 kl. 8.30–15.30

 • Onsdag 5.1.2022 kl. 8.30–15.30

Man kan få sin första eller andra coronavaccindos på mottagningen. De som uppfyller kriterierna kan få den tredje dosen. Samtidigt kan man också få influensavaccin, så länge doserna räcker.

Enligt grundtrygghetsdirektör Carita Schröder beror den stora efterfrågan främst på att det börjar vara dags att sticka dem som ska få den tredje dosen.

– Det har varit många som har frågat om man bara skulle kunna komma någon dag och få den. Vi har haft lite bråttom med influensavaccinationerna, så vi har inte kunnat sticka så mycket coronavaccinationer. Nu tänkte vi att vi gör det på det här sättet, säger Schröder.

Intresset för vaccinet har också ökat lite efter att allt fler ställen börjat begära coronaintyg.

– Men inte så där att jag skulle kunna säga att det för den skull har kommit många fler. Men kanske lite, säger Schröder.

Här kan du läsa mer om walk in-vaccinationerna.

2 december kl. 16.05: Coronavaccinationsintyg kan hämtas från Näse hälsostation

Det primära sättet att få coronavaccinationsintyget är att logga in på Mina Kanta-sidorna och ladda ner eller printa ut intyget. För att kunna logga in behövs bankkoder eller mobilcertifikat. Har man inte sådana så går det också att få en pappersutskrift på Näse Hälsostation.

"Intyget kan hämtas från infodisken och du bör ha med dig ditt identitetsbevis. Kom alltid ihåg att ringa först, annars blir det rusning på hälsostationens kundbetjäning", skriver utvecklingsdirektör Katja Blomberg i stadens meddelande.

Du kan läsa det här.

1 december kl. 10.20: 50 coronafall uppdagades i Borgå förra veckan

Förra veckan (vecka 47) konstaterades sammanlagt 50 coronafall i Borgå. Incidenstalet, alltså andelen nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna, är nu 192. Incidenstalet för hela östra Nyland är 200,3.

"Smittalet för förra veckan är det näst högsta hittills under hela coronaepidemin", konstaterar infektionsläkare Jeff Westerlund i ett pressmeddelande.

Förra veckan inträffade en massexponering bland annat i en privat eftermiddagsklubb, där 25 barn sattes i karantän.

Enskilda fall konstaterades på arbetsplatser och i Peipon koulu, i Keskuskoulu och i Parkdaghemmet. Sammanlagt 176 personer blev exponerade.

Smittspårningen är fortfarande mycket belastad i Borgå. Smittkällan är känd i 68 procent av fallen.

"Det positiva är att Borgåborna går på test flitigare än förut, det är bra. Också vaccinationsgraden har ökat", berättar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Enligt statistik från Institutet för hälsa och välfärd har 88,2 procent av Borgåborna fått den första vaccindosen, 83,6 procent den andra dosen och 5,6 procent den tredje dosen.

29 november kl. 17.00: Lovisa rekommenderar om munskydd och distansarbete

Lovisa stads ledningsgrupp har den 29 november beslutat att rekommendationen att använda munskydd för alla över 12 år och äldre oavsett nivån för vaccinationsskydd också gäller i Lovisa.

Lovisa stad rekommenderar också att man jobbar på distans om arbetsuppgifterna tillåter detta.

Om distansarbete inte är möjligt, rekommenderas att arbetsgivaren ger anvisningar om att använda munskydd i alla arbetslokaler även om det skulle vara möjligt att hålla avstånd.

Det är samtidigt skäl att överväga noga om det är nödvändigt att hålla fysiska och personliga möten.

Det rekommenderas att måltider och kaffepauser på arbetsplatsen sprids ut.

Rekommendationerna gäller tills 16 januari 2022.

26 november kl. 16.30: Konstfabriken tar i bruk coronaintyget vid publikevenemang

På grund av myndighetsbegränsningar förutsätter Konstfabriken i Borgå coronaintyg av alla deltagare i offentliga tillställningar och publikevenemang från och med måndagen den 29 november.

Behovet av coronaintyg gäller inte alla lokaler i Konstfabriken. Inget intyg fordras i Konsthallen, Taidetehtaan tanssikoulus lokaler, Studio-verkstäderna, för att delta i hobbyverksamhet, Konstfabrikens info, Lippupiste biljettförsäljning eller i Bio Rex.

Coronaintyg fordras heller inte under lunchtid i Restaurang Fabriken, då endast 75 procent av kapaciteten är i bruk. Kvällstid förutsätter Konstfabrikens restauranger coronaintyg. Coronaintyg förutsätts inte av personer under 16 år.

Här hittar du Konstfabrikens pressmeddelande om coronaintyget.

26 november kl. 16.00: Skärpta munskyddsrekommendationer i Sibbo och Borgå

Coronaläget har blivit sämre och Nylands regionala coronakoordineringsgrupp rekommenderar distansjobb och munskydd i hela Nyland. Här kan du läsa mer om coronaläget i Östnyland.

Sibbo och Borgå har gått ut med egna rekommendationer.

Sibbo skärper sin rekommendation om användning av munskydd och rekommenderar omfattande distansarbete på grund av det försvagade coronavirusläget.

Det rekommenderas starkt att alla 12 år fyllda och äldre oberoende av vaccinationsskydd bär munskydd i alla offentliga inomhuslokaler och trafikmedel. Samtidigt återinförs den starka munskyddsrekommendationen i alla läroanstalter. Rekommendationen gäller elever i årskurs sex och äldre inom den grundläggande utbildningen. Om det i samma undervisningsgrupp förutom elever i årskurs 6 även finns elever i lägre årskurser så gäller munskyddsrekommendationen hela gruppen.

I gymnasiet gäller munskyddsrekommendationen alla studerande. Såväl grundskolorna som gymnasierna förser eleverna med gratis munskydd som bekostas av Sibbo kommun. Det rekommenderas att vårdnadshavare inom småbarnspedagogiken bär munskydd i daghemmets lokaler, till exempel när de lämnar sitt barn i dagvård eller hämtar barnet.

Rekommendationen om munskydd gäller även utomhus i folksamlingar, när det är trångt eller när det på något annat sätt är svårt att hålla ett säkert avstånd till andra. Det rekommenderas att till exempel alla över 12-åringar som deltar i julöppningen som ordnas i Nickby på lördag bär munskydd såväl utomhus som inomhus. Också i nätspelsevenemanget LAN-Party ska deltagarna bära munskydd och noggrant iaktta god handhygien.

Det är möjligt att vaccinera sig i samband med julöppningen.

Munskyddsrekommendationen och rekommendationen om distansarbete gäller fram till 16.1.2022 och de träder i kraft omedelbart. De nya rekommendationerna tillämpas av kommunens tjänster så snart som möjligt, dock så att rekommendationerna träder i kraft senast måndagen den 29 november 2021.

Här kan du läsa mer om Sibbos senaste rekommendationer.

Också Sibbo institut skärper sina munskyddsrekommendationer. Samtidigt meddelar man att institutets verksamhet fortsätter utan begränsningar för gruppstorlek.

Munskydd i Borgåskolor från den 1 december

Också Borgå tar i bruk strängare rekommendationer. Coronaläget i staden är fortsatt dåligt och hittills den här veckan har det konstaterats 35 nya smittfall.

Staden rekommenderar att alla som fyllt 12 år och äldre personer använder munskydd oberoende av vaccinationsskyddets nivå i offentliga inomhuslokaler och i trafikmedel där andra människor befinner sig.

Användning av munskydd rekommenderas också i läroanstalter från och med årskurs 4. I skolor där elever i årskurs 3 och 4 har sammansatta klasser eller gemensam undervisning gäller munskyddsrekommendationen också elever i årskurs 3. Rekommendationen om munskydd gäller också personalen i skolor och inom småbarnspedagogiken.

Samma rekommendation iakttas också i Borgånejdens musikinstitut, Borgå konstskola och i hobbyverksamheten som iakttar anvisningar för grundläggande utbildning. Staden bjuder på munskydden för elever i grundundervisningen och studerande i gymnasiets årskurs 1, men egna munskydd får också användas.

Munskyddsrekommendationen i Borgåskolorna träder i kraft den 1 december.

Borgå rekommenderar att privata aktörer förutsätter användning av munskydd av personalen och kunder till exempel i publika tillställningar, butiker, offentliga trafikmedel och i andra kundlokaler.

Vaccinationstäckningen har i Borgå stigit till en ganska bra nivå. 87,7 procent av personer som har fyllt 12 år har fått den första vaccindosen och 82,7 procent den andra vaccindosen. 4,2 procent har fått den tredje vaccindosen.

Här kan du läsa mer om Borgås senaste rekommendationer.