Hoppa till huvudinnehåll

Yles pressmeddelanden

Kampanjen Donera prat samlar in vardagligt prat i hela Svenskfinland – målet är att utveckla röststyrning på finlandssvenska

Från 2021
På bilden Donera prat-kampanjens logo. Logon består av en orange tankebubbla och texten Donera prat.

Att styra maskiner med den egna rösten kommer i framtiden att bli allt vanligare. För att det ska fungera på vårt eget språk behövs hjälp av finlandssvenskarna. Redan 1000 timmar inspelat prat skapar en god grund för utvecklingen av framtidens digitala tjänster på finlandssvenska.

Måndagen den 29 november startar kampanjen Donera prat som strävar efter att revolutionera röststyrningen på finlandssvenska. Donera prat hjälper forskare och programutvecklare att skapa en röststyrning som förstår vad vi säger, vare sig vi låter som en helsingforsare, en ålänning eller en österbottning.

Kampanjen genomförs av Svenska Yle, Helsingfors universitet (HU) och Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Vi behöver en separat insamling av vardaglig finlandssvenska för forskning och produktutveckling. Riksdagen har i viss mån videomaterial på svenska från sina sessioner, men det är inte vardagligt prat. SLS har inspelningar i sitt arkiv, men de är inte tillgängliga för alla ändamål. Yle har mycket material i sitt arkiv, men det omfattas av upphovsrätt, och telefonsamtal från telebolag kan man inte ta sådär bara på grund av dataskyddet, säger Helsingfors universitets forskningsdirektör Krister Lindén.

Målet med kampanjen är att samla in 1000 timmar av vardagligt prat från finlandssvenskar i olika åldrar och med olika dialekter. Den här mängden av inbandat prat skapar en god grund för utvecklandet av digitala tjänster på finlandssvenska i framtiden.

I praktiken går donationen till så att man besöker webbsidan doneraprat.fi, väljer vilket tema man vill prata kring och donerar sitt prat genom att svara på frågorna som ställs.

Bättre service på svenska på digitala plattformar

En fungerande taligenkänning underlättar alla finlandssvenskars vardag, stärker språkets ställning bland olika digitala tjänster och ger företag en möjlighet att erbjuda bättre service på sina digitala plattformar.

Eftersom finlandssvenskan talas av så få kan vi inte lita på att internationella teknologijättar garanterar att vi ska kunna sköta ärenden på vårt eget språk. För Svenska Yle är det därför naturligt att vara en röst för ett projekt som är i hela allmänhetens intresse och kommer alla finlandssvenskar till nytta. Det viktiga är inte vad man pratar om, utan att man pratar – desto bättre kommer robotar och andra digitala program att förstå finlandssvenska även i framtiden, säger Annika Löfgren, ansvarig producent vid Yle.

Allt prat som doneras bevaras av SLS och lagras i de finländska universitetens Språkbank. Forskare och programutvecklare kan få tillgång till materialet.

En sådan här stor satsning på insamling av vardagligt prat kompletterar på ett bra sätt materialet vi har på SLS arkiv från tidigare insamlingar. Det är viktigt att ett material som detta också blir långtidsbevarat på ett arkiv för kommande generationer, säger Kristina Linnovaara, arkivchef vid SLS.

Kampanjen Donera prat samlar in vardagligt prat på olika finlandssvenska dialekter och varianter. Målet med kampanjen är att man i framtiden ska kunna använda digitala tjänster och en fungerande röststyrning på sitt eget språk. På finska heter kampanjen Lahjoita puhetta. Mer information om kampanjen hittas på svenska.yle.fi/doneraprat.