Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Näringslivets förtroende stärks, konsumenternas förtroende har minskat något – tecken på ökad inflation

Från 2021
Kunder packar ihop sina varor vid rullbanden vid en mataffär.
Bildtext En inflationsvåg kan anas i konsumenternas uppskattningar.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Näringslivets förtroende fortsatte att stärkas i november. Däremot sjunker konsumenternas förväntningar på både Finlands och den egna ekonomin.

Enligt Finlands Näringsliv EK:s förtroendeindikator, stärktes förtroendet inom industrin, byggbranschen och detaljhandeln. Förtroendeindikatorn för serviceföretag försvagades något från och med oktober, men låg fortfarande över genomsnittet på lång sikt.

Enligt Statistikcentralen har konsumenternas förtroende minskat jämfört med förra månaden.

Konsumenternas syn på sin nuvarande egna ekonomiska situation var fortfarande positiv, men förväntningarna på den egna ekonomin, och särskilt Finlands ekonomi, försämrades.

Svaren från både EK:s frågeformulär och Statistikcentralen återspeglar tiden innan den nya virusvarianten omikron upptäckts.

Konsumenterna väntar sig stigande priser

En inflationsvåg kan redan anas i konsumenternas uppskattningar.

I november översteg konsumenternas uppskattningar och förväntningar på stigande konsumentpriser redan klart långtidsmedelvärdet.

Konsumenternas förtroendeindikator var i november 1,2, då den i oktober var 2,7 och i september 6,0. I november i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -4,8. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,7.

I november var förtroendet för ekonomin klart starkast i huvudstadsregionen. Svagast var förtroendeindikatorn den här gången i Norra Finland.

Källa: Statistikcentralen, STT