Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Pedersöre satsar och bygger nytt – kraftigt ökande skuldbörda en utmaning

Från 2021
Skolbarn vid pulpeter
Bildtext Pedersöre kommun satsar de närmaste åren stort på nya utrymmen för skolbarn. Bland annat inleds bygget av nya Axåkers skola som ska samla elever från Bennäs, Sundby, Östensö och Katternö.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Kommunstyrelsen i Pedersöre har lagt fram ett budgetförslag som innehåller tunga investeringar, bland annat två skolbyggen. Enligt förslaget ska kommunen nästa år investera för nästan 12 miljoner euro.

De största satsningarna i Pedersöre är nya Axåkers skola i Bennäs och Sandsund skola.

Axåkers skola kräver år 2022 en investering på 4,75 miljoner euro och året därpå 3,3 miljoner euro. 2022 investeras även i det första skedet av Sandsund skola till en kostnad av 2,95 miljoner euro, medan projektet året därpå väntas kosta 4,6 miljoner euro. Dessutom ska köket i Sursik renoveras och byggas till för totalt 2,6 miljoner euro de kommande åren. Renoveringen inleds 2022 med ett anslag på 0,5 miljoner.

Bland investeringarna finns även anslag för det pågående vägprojektet i Edsevö, där kommunens andel uppgår till max 1,7 miljoner.

Samtidigt inrättar kommunen sex nya befattningar eller tjänster. Personalprogrammet innehåller en biträdande planläggare för tre år, en ny befattning som skolcoach i Sursik, en ettårig kansliresurs, en projektingenjör för tre år inom den tekniska sektorn och två skolpsykologer, som i augusti övergår till Österbottens välfärdsområde.

Ökar skuldbördan

I ett pressmeddelande skriver kommunen att investeringarna naturligtvis ökar skuldbördan rejält, men att skolbyggena samtidigt är nödvändiga för framtiden.

– Skolbyggena måste förverkligas nu, säger kommundirektören Stefan Svenfors enligt pressmeddelandet.

Skuldsättningen i kommunen ökar med drygt 9 miljoner euro på ett år. Årsbidraget på 2,5 miljoner euro utgör 100 procent av avskrivningarna, men täcker endast 21 procent av investeringarna.

Ekonomi- och utvecklingsdirektören Jan-Erik Backa påpekar att det offensiva investeringsprogrammet kommer att följas av år då kommunen satsar mer återhållsamt.

– På två år ökar lånen med 50 procent, 2021–2023. Då har vi i och för sig haft en del investeringar på paus, vi skulle ha börjat bygga den nya skolan i Bennäs redan i år. Men det är en kraftig ökning av skuldsättningen som måste följas av flera återhämtande år. År 2024 ska skuldbördan inte öka, säger Backa enligt pressmeddelandet.

Välfärdsområdet kostar också

Vid årsskiftet tar Pedersöre över ansvaret för regionens miljöhälsovård och den biten ökar driftskostnaderna med drygt 1 miljon euro. Samtidigt inleder samkommunen Österbottens välfärdsområde sin verksamhet, vilket även det kostar kommunen.

– Välfärdsområdet innebär en betydande kostnadsstegring på fyra procent jämfört med årets prognostiserade nivå för hälso- och sjukvården, säger Backa.

Bland annat är det högre hyresnivå, löneharmoniseringar, ny verksamhet och större administration som kostar i den nya organisationen.

De stora investeringarna till trots föreslår kommunstyrelsen att skatteprocenten hålls oförändrad på 21 procent.

Pedersöre kommun kan samtidigt stoltsera med mycket låg arbetslöshet, endast 2,1 procent. Kommunen har hoppats på större inflyttning och företagen känner av arbetskraftsbrist, men vad gäller skatteintäkterna tros 2022 bli ett hyfsat år för kommunen. Skatteintäkterna beräknas uppgå till sammanlagt 39,8 miljoner euro, vilket är en ökning på cirka 700 000 euro jämfört med det förväntade resultatet 2021. Även statsandelarna beräknas öka med cirka 1,5 miljoner jämfört med 2021, till totalt 31,5 miljoner euro.

Kommunfullmäktige har det sista ordet om budgeten. Fullmäktiges budgetmöte äger rum tisdagen den 7 december.