Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Coronaviruset i Österbotten 29.11–5.12

Uppdaterad 05.12.2021 11:11.
Coronavaccinering.
Bild: Jorge Gonzalez / Yle

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Söndag 5.12 – tolv nya fall i Österbotten

Tolv nya fall av covid-19 rapporteras inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Under gårdagen testade sig 145 personer. Incidenstalet för distriktet är 98.

Söndag 5.12 – 17 nya fall i Södra Österbotten

17 nya fall av covid-19 har konstaterats i Södra Österbotten. Under gårdagen testade sig 394 personer. Incidenstalet sjunker en aning och är nu 185 smittade per 100 000 invånare under de senaste två veckorna. Totalt har 2915 personer testats positivt för covid-19 i Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt.

Distriktet uppger på sin hemsida att en till tre personer får sjukhusvård för covid-19.

Lördag 4.12 – 21 nya fall i Österbotten

21 nya fall har konstaterats inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Incidenstalet är nästan oförändrat och ligger nu på 97 (i går 96) smittade per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.

Totalt har 4540 personer testats positivt i Vasa sjukvårdsdistrikt sedan pandemins början.

Lördag 4.12 – 27 nya fall i Södra Österbotten

Under fredagen testade sig 642 personer för coronaviruset i Södra Österbotten. 27 nya fall kostaterades i distriktet. Fyra personer får sjukhusvård för covid-19. Incidenstalet är oförändrat och ligger på 193,3.

Fredag 3.12 Inget sjukintyg från coronaprovtagningen längre

Vasa sjukvårdsdistrikts pandemiledningsgrupp har bestämt att man inte längre skriver sjukintyg i samband med coronaprovtagningen. De som testas kommer att få ett intyg om att de blivit testade, men inget intyg för sjukledighet.

Den som testats för corona ska också i fortsättningen vara i frivillig karantän tills resultatet kommit. Vanligen tar det ungefär ett dygn att få svar.

Om testet visar negativt och symtomen håller i sig ska den som testats meddela sin arbetsgivare och arbetsgivaren avgör om arbetstagaren behöver ett intyg för sjukledighet. Om arbetsgivaren behöver ett sjukintyg, ska arbetstagaren vara i kontakt med den egna hälsovårdscentralen eller företagshälsovården.

Pandemiledningsgruppen vill påminna om att coronaprovtagningen finns till för att testa personer som har symtom.

Fredag 3.12 Soite erbjuder tredje vaccindos till alla över 18 år

Vårdsamkommunen Soite börjar från och med fredag, 3.12, erbjuda att en tredje dos vaccin om det har gått mellan fem och sex månader sedan den andra dosen.

Inom distriktet finns ungefär 21 000 personer som berörs av THL:s nya direktiv om att alla över 18 år ska få en tredje vaccindos. Det här kan orsaka rusning till vaccinationstillfällena, i synnerhet på förmiddagarna.

Fredag 3.12 – fem nya fall i Österbotten

Fem nya fall har konstaterats inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Incidenstalet sjunker och ligger nu på 96 smittade per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.

Under torsdagen togs 484 coronatest.

Fredag 3.12 – 39 nya fall i Södra Österbotten

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt rapporterar på fredagen om 39 nya coronafall. Fem personer får sjukhusvård för covid-19.

781 test togs under torsdagen.

Incidenstalet ligger nu på 193 nya fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.

Torsdag 2.12 – 23 nya fall i Österbotten

23 nya fall har konstaterats inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Incidenstalet ligger fortfarande på samma nivå som under onsdagen, det vill säga 101.

Under onsdagen togs 503 coronatest.

Torsdag 2.12 – 17 nya fall i Södra Österbotten

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt rapporterar om 17 nya coronafall. Fem personer får sjukhusvård för covid-19.

750 test togs under onsdagen.

Incidenstalet ligger nu på 188 nya fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.

Onsdag 1.12 – 14 nya fall i Österbotten

14 nya coronafall har under det senaste dygnet bekräftats i Vasa sjukvårdsdistrikt. Sedan pandemins början har totalt 4491 fall bekräftats (igår: 4477).

Under gårdagen togs 516 tester.

Incidenstalet sjunker en aning sedan igår och ligger nu på 101 nya fall per 100 000 personer på två veckor. Igår låg incidensen på 105.

Onsdag 1.12 – antalet nya fall sjunker för tredje veckan i rad i Mellersta Österbotten

Coronasamordningsgruppen i Mellersta Österbottens vårdsamkommun Soite höll möte på onsdag morgon och konstaterade att coronaläget i landskapet fortfarande är allvarligt.

Smittspridningen avtar ändå och för tredje veckan i rad sjunker antalet nya bekräftade fall. Incidenstalet har nu sjunkit till 138 nya fall per 100 000 invånare på 14 dagar. Två personer behöver för tillfället vård för covid-19 vid centralsjukhuset i Karleby.

Gruppen slog fast att landskapet fortfarande befinner sig i epidemins spridningsfas och att det finns skäl att hålla fast vid alla gällande restriktioner och rekommendationer. Gruppen rekommenderar att munskydd används och att den som kan arbetar hemifrån.

Man poängterar även att den som inte vaccinerats mot corona löper störst risk att smittas och insjukna allvarligt. Det vore viktigt att alla som kan tar vaccinet, skriver gruppen i ett pressmeddelande.

Onsdag 1.12 – coronafall i Vikinga skola i Vasa

I Vikinga skola i Vasa har ett coronafall konstaterats 30.11. Totalt 17 personer har exponerats.

De exponerade har satts i karantän. För övriga elever fortsätter skolgången som vanligt, skriver staden i ett pressmeddelande.

Tisdag 30.11 – coronafall i Vasaskola

I Variskan koulu i Vasa har ett coronafall konstaterats 26.11. Totalt 11 personer har exponerats för viruset.

De exponerade har satts i karantän, för övriga elever fortsätter skolgången som vanligt, skriver staden i ett pressmeddelande.

Tisdag 30.11 – fyra nya coronafall i Österbotten

Under det senaste dygnet har fyra nya coronafall bekräftats i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Det totala antalet fall sedan pandemins början är nu uppe i 4477 (igår: 4473).

Under gårdagen togs 669 tester i distriktet.

Incidenstalet ligger kvar på samma nivå som igår: 105 nya fall per 100 000 personer på två veckor.

Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig sedan slutet av augusti i epidemins samhällsspridningsfas.

Tisdag 30.11 – Wasaline rekommenderar covidintyg

Rederierna rekommenderar användning av covidintyg för fartygspassagerare, skriver Wasaline i ett pressmeddelande.

För att säkerställa hälsosäkerheten, rekommenderar passagerarrederierna att intyget används. Såsom coronasituationen utvecklas, rekommenderar rederierna starkt användning av covidintyg på sina fartyg från och med fredagen den 3 december.

Redan nu har nästan alla passagerare covidintyg. Rekommendationen ändrar inte villkoren för inträde till landet, eller myndigheternas linjeringar angående resebegränsingar. Passagerare bör alltid ta reda på restriktionerna i destinationslandet, skriver man i pressmeddelandet.

Tisdag 30.11 – 19 nya fall i Södra Österbotten

Under det senaste dygnet har 19 nya coronafall bekräftats i Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt.

Sedan pandemins början har totalt 2790 fall bekräftats i distriktet.

Under gårdagen togs 283 tester.

Incidenstalet i Södra Österbotten stiger en aning och ligger nu på 190,7 nya fall per 100 000 personer på 14 dagar.

Åtta personer i distriktet behöver som bäst sjukhusvård för covid-19.

Måndag 29.11 – läget fortfarande allvarligt i Mellersta Österbotten

Coronaläget beskrivs fortfarande som allvarligt inom Soite, vårdsamkommunen i Mellersta Österbotten. En viss minskning märks ändå av i smittspridningen.

Under den senaste veckan har 44 nya coronafall bekräftats i landskapet. 64 procent av de fall som bekräftades var hos personer som redan befann sig i karantän. Merparten av de nya fallen var personer som inte tagit coronavaccin eller bara fått en dos.

För tillfället behöver tre personer vård för covid-19 vid centralsjukhuset i Karleby.

Att antalet nya smittor avtar i området syns framför allt på incidenstalet, som för en vecka sedan låg på 261. Nu ligger incidensen i Mellersta Österbotten på 168 nya fall per 100 000 invånare på två veckor.

Måndag 29.11 – coronafall vid flera Vasaskolor

I Isolahden koulu med årskurserna 1-6 har ett coronafall konstaterats 26.11. Totalt 10 personer har exponerats.

Av dem som exponerats är åtta elever och två hör till personalen.

Även Vaasan lyseon lukio har haft coronaexponeringar. Exponeringarna har inträffat 23.11 och 24.11.

Bara enskilda personer har satts i karantän, eftersom vaccinationstäckningen bland gymnasieeleverna är hög. Därför fortsätter skolans verksamhet som vanligt, skriver Vasa stad i ett pressmeddelande.

Måndag 29.11 – 23 nya fall i Södra Österbotten

Under det senaste dygnet har 23 nya coronafall bekräftats i Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt.

Sedan pandemins början har totalt 2771 fall bekräftats i distriktet.

Under gårdagen togs 329 tester.

Incidenstalet i Södra Österbotten ligger på 187,6 nya fall per 100 000 personer på 14 dagar.

Måndag 29.11 – åtta nya coronafall i Österbotten

Under det senaste dygnet har åtta nya coronafall bekräftats i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Sedan pandemins början har totalt 4473 fall bekräftats i distriktet.

Under gårdagen togs 191 tester.

Incidenstalet har sjunkit sedan förra veckan och ligger nu på 105 nya fall per 100 000 personer på 14 dagar.